Prosessikoulutus Qualitas Fennica

 

 Prosessit

Qualitas Fennica -koulutus

Prosessit

Prosessi toimii organisaatiossa mallina tehdä asioita. Prosessi onkin joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja, sekä niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja ja ohjausta, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset. Prosessiajattelun avulla kaikki osalliset saadaan ymmärtämään kokonaisuus, sekä jokaisen rooli tässä kokonaisuudessa.

Prosessilähtöisyys erottaa toiminnan ja johtamisen: prosessien omistajat päättävät prosessin operatiivisesta toiminnasta, johtajat vastaavat organisaation johtamisesta sekä resurssien varaamisesta ja kehittämisestä, jolloin prosessin omistajalle jää tehtäväksi kutoa funktiot yhteen, johtaa yhteistoimintaa ja ongelman ratkaisua.

Miksi QF Prosessikoulutus?

  • Hallitse kehityskaari prosessien tunnistamisesta ja kuvaamisesta niiden tehostamiseen ja tuloksellisuuden parantamiseen.

  • Vie strategia teknisistä kuvauksista käytäntöön, tuloksiin ja ihmisten innostamiseen.

  • Kehitä palveluja ja prosesseja yhdessä, asiakaslähtöisesti ja tasapainoisesti.

Tutustu QF Prosessikoulutuksiin

QF Prosessit

Prosessien mittaaminen ja konkreettinen kehittäminen

QF-koulutus Prosessien mittaaminen ja konkreettinen kehittäminen Prosessien mittaaminen on olennainen osa prosessien johtamista ja lähtökohta jatkuvalle parantamiselle. Prosessimittarien tunnistamisessa on kolme päälinjaa; strategiasta johdettavat prosessimittarit, sidosryhmien odotuksista ja vaatimuksista johdettavat operatiiviset mittarit sekä niin strategisia kuin operatiivisia seurausmittareita tukevien ennakoivien mittareiden […]

Lue koko teksti
QF Prosessit

Prosessien ja arvovirtojen johtaminen

QF-koulutus Prosessien ja arvovirtojen johtaminen Miten yhdistää prosessiajattelun ja Leanin arvovirta-ajattelun erityispiirteet toisiaan tukeviksi Prosessiajattelu on ollut Suomessa parikymmentä vuotta vahvasti esillä mm. laadunhallintajärjestelmien kautta. Tuhansia ja tuhansia prosessikaavioita on piirretty, mutta prosessien kehittäminen ja hyödyntäminen asiakaslisäarvon tuottamisessa ja tuloksen […]

Lue koko teksti
QF Prosessit

Prosessikoulu

QF-koulutus Prosessikoulu 2pv – Prosessityön ABC Tunnista, kuvaa ja kehitä prosesseja Prosessit ovat avainasemassa organisaation strategian toteuttamisessa, asiakas- ja sidosryhmävaatimusten täyttämisessä sekä tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamisessa. Prosessien vakiinnuttaminen ja kehittäminen lähtee usein liikkeelle prosessien tunnistamisesta, kuvaamisesta sekä sovittujen toimintatapojen jalkauttamisesta. […]

Lue koko teksti

Haluaisitko saada lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön Qualitas Fennica -koulutuksista?

Tiina Riutta kertoo mielellään lisää! Ota yhteyttä: tiina.riutta@arter.fi / +358 45 173 8212