Sisäisten auditointien koulutus

QF-koulutus Sisäinen auditointi

Auditointi on palautteen hankkimista

Johtamisjärjestelmästandardien perusrakenteeseen sisältyy Demingin periaate Suunnittele - Tee - Arvioi/Mittaa - Paranna.

Sisäinen auditointi on vankka palautteen hankintatapa siitä, miten asiakas-, omistaja-, henkilöstö-, kumppanuus-, viranomais- jne. vaatimukset toteutuvat käytännössä, ja missä auditointikohteella on vielä varaa parantaa toimintaansa.

Nykyaikainen auditointi tukee organisaation perustehtävän ja tavoitteiden toteuttamista mahdollisimman virtaviivaisesti. Sisäisen auditoinnin painopisteet ovat organisaation sidosryhmien kannalta olennaisissa ”Must Be” -asioissa ja kehittämiskohteiden yhteisessä tunnistamisessa.

Auditoinnin oheistuotteet

Auditoinnin oheistuotteina syntyy mm. tehokasta viestintää kysyjien ja vastaajien kesken, parhaiden käytäntöjen vaihtumista osapuolten kesken, tavoitteiden realistisuuden peilausta, sekä nykyisten toimintatapojen kyseenalaistamista.

Eräitä auditoinnin olennaisimpia hyötyjä organisaatiolle ovatkin auditoijien raportoimat toimintojen vahvuudet ja auditointihetkellä kunnossa olleet toimintatavat. Niitä vahvistamalla ja kehityskohteita ja poikkeamia korjaten organisaatio vahvistaa kyvykkyyksiään.

Koulutuksen oppimismenetelmät

Koulutuspäivä koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä, organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista ja päivän aikana tehtävistä harjoitteista.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi.

Miksi osallistua?

  • Saat uutena auditoijana perusvalmiudet auditointiin
  • Opit uudistuneiden standardien auditointivinkit
  • Kokeneena auditoijana syvennät ja tehostat auditoinnin toteutusta
  • Opit auditoinnin merkityksen toiminnan varmentamisen kannalta
  • Hahmotat auditointien merkityksen organisaation johtamisen, kehittämisen sekä toiminnan tehostamisen ja tuottavuuden kannalta
  • Opit keskeisiä tekijöitä ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän auditoinnin kannalta

Kenelle?

Prosessien omistajille, laatu-, ympäristö- ja turvallisuusauditoijille, sekä kaikille toimivista auditoinneista kiinnostuneille. Koulutus antaa myös uuden näkökulman kaupunkien ja suurten yritysten sisäisille tarkastajille.

Koulutuksesta sanottua:

Loistava koulutus, josta sai hyviä eväitä tulevaisuutta varten.

Kouluttaja oli asiantunteva ja häntä olisi kuunnellut mielellään vaikka kuinka pitkään. Sain hyviä vinkkejä miten meidän tulisi kehittää auditointeja.

Kouluttajan osaaminen oli erittäin korkella tasolla pitkän kokemuksen ansiosta. Parasta oli oikean asenteen opetus laatutyötä kohtaan, se on työkalu laadun parannuksen lisäksi tehostaa ja yksinkertaistaa työtä.

Hyvin nivottu koulutuspäiväkokonaisuus, tiedon ja tehtävien yhdistyessä kouluttajan pitkään kokemukseen. Ajankäyttö oli vielä loistavasti hallittu!

Sisäinen auditointi

TULEVAT TOTEUTUKSET

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus

* Esittäytyminen

* Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet

Sisäisten auditointien tarkoitus, tavoitteet ja menettely

* Sovittujen toimintatapojen varmentamisen ja kehittämisen näkökulma

* Vaatimusten ja odotusten arviointi

* Vuoropuhelu, palautteen antaminen ja toiminnan kehittäminen

* Auditointiperusteet kuten ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 ja kohteen oma dokumentaatio

* ISO 19011:2011 keskeinen sisältö

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

Auditoinnin suunnittelu

* Vuosisuunnitelma

* Arviointikäynnin ohjelma, haastateltavat, ajankäyttö ja vinkit sisällöstä

* Ryhmän tehokas toiminta

* Painopistealueet ja lähestymistavan valinta (tuote-, prosessi-, järjestelmä-, kipupiste-, kilpailukyky-, horisontaali- tai vertikaaliauditointi)

Soveltuvia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

Auditoinnin toteutus

* Avaus- ja päätöskokoukset

* Havaintojen tekeminen ja kirjaaminen muistiinpanoihin raportointia varten

* Vastavuoroiset haastattelut, kuuntelu, ajatusten vaihto, palautteen antaminen ja toiminnan kehittäminen

* Näytöt

* Pääarvioijan ja arvioijan roolit ja käyttäytyminen

* Ihmisten mukaan saaminen

* Ympäristönäkökohdat ja niiden havainnointi toiminnoissa ja kentällä

* Vaaratilanteiden havainnointi toiminnassa ja kentällä

12:00 Lounastauko

13:00 Auditointiin valmistautuminen

* Valmistelevat toimenpiteet

* Kysymykset ja todennettavat asiat

* Erilaiset lähestymistavat kuten kriittiset ja tärkeät tekijät, tavoitteet ja tulokset, viranomaisvelvoitteet, ongelmat, palautteet, henkilöstö, johtaminen, ohjeet…

* Prosessien toimivuuden ja kyvyn arviointi

* Tulosten arviointi

* Ympäristöjärjestelmässä painottuvat asiat

* Turvallisuusjärjestelmässä painottuvat asiat

* Kestävään kehitykseen ja turvallisuuteen kytkeytyvä jatkuvan parantamisen periaate

Soveltuvia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

Auditoinnin raportointi ja tulosten esittäminen

* Muistiinpanot, tulosten raportointi ja palautteen antaminen

* Auditoinnin yhteenveto

* Poikkeamat, kehittämiskohteet ja vahvuudet

* Työkalut, lomakkeet ja raporttimallit

Seuranta, vaikutusten arviointi ja menettelyn kriittinen arviointi

* Korjaavat toimenpiteet

* Poikkeamien ja kehittämiskohteiden käsittely

* Vahvuuksien levittäminen organisaatiossa

* Arviointimenettelyn kriittinen tarkastelu ja jatkuva parantaminen

Miten jatkaa tästä?

* Päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuspäivä päättyy

caret-down caret-up caret-left caret-right

Jari Saali

Kouluttaja, Vanhempi konsultti
Arter

Kouluttaja Jari Saalilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisessä pörssiyhtiössä mm. laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtajana, pääauditoijana sekä valmistuksen johtoryhmän jäsenenä. Jari on menestyksellisesti johtanut kymmeniä toiminnankehittämisen, riskienhallinnan ja turvallisuuden sekä jatkuvan parantamisen projekteja Suomessa ja ulkomailla.

Jussi Moisio

Perustaja, vanhempi konsultti, pääarvioija
Arter

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut. Osa koulutuksista myös striimataan. Etäosallistuminen striimattuun koulutukseen maksaa 490 € + alv ja sisältää koulutuspäivän sekä sähköiset materiaalit.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

 

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.