Qualitas Fennica Standardi koulutus

 

Standardit ja laadunhallinta

Qualitas Fennica -koulutukset

Standardit ja laadunhallinta -koulutukset

Standardi on suositus siitä, kuinka jokin asia tulisi tehdä. Standardit eivät ole lakeja, vaan niiden tarkoituksena on toimialasta riippumatta - niin teollisuudessa, julkisella sektorilla kuin esimerkiksi palvelualoilla - taata yhteentoimivuus.

Standardien avulla on mahdollista vähentää virheitä, erilaisuuksia ja väärinkäytöksiä yhteisesti hyväksyttyjen määritelmien ja käsitteiden ansiosta. Standardit myös edesauttavat tuotteiden ja järjestelmien yhteensopivuutta, turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien huomioimista sekä nopeuttavat päätöksentekoa. Viralliset standardit ovat kansainvälisen standardointijärjestö ISO:n standardiksi vahvistamia normeja, tai kansallisen jäsenjärjestön, esimerkiksi SFS:n vahvistamia kansallisia standardeja.

Miksi QF Standardikoulutus?

  • Hallitse standardit, päivityksistä johtuvat muutokset ja standardien soveltaminen.
  • Laadunhallintajärjestelmien vaatimukset ISO 9001 standardi
  • Ympäristöjohtaminen ISO 14001 standardi
  • Elintarviketurvallisuus ISO 22000 standardi
  • Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ISO 27001 standardi
  • Työterveys- ja turvallisuus ISO 45001 standardi

Tulevat QF Standardit ja laadunhallinta -koulutukset:

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus (5.2., 4.3. ja 1.4.)

Qualitas Fennica
05.02.2020 – 01.04.2020
Helsinki

Laadunhallinnan perusteet - tunne toimintajärjestelmän viitekehykset

Qualitas Fennica
12.02.2020, klo 08:30 – 16:00
Helsinki

Haluaisitko saada lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön Qualitas Fennica -koulutuksista?

Tiina Riutta kertoo mielellään lisää! Ota yhteyttä: tiina.riutta@arter.fi / +358 45 173 8212