Qualitas Fennica Standardi koulutus

 

Standardit ja laadunhallinta

Qualitas Fennica -koulutukset

Standardit ja laadunhallinta -koulutukset

Standardi on suositus siitä, kuinka jokin asia tulisi tehdä. Standardit eivät ole lakeja, vaan niiden tarkoituksena on toimialasta riippumatta - niin teollisuudessa, julkisella sektorilla kuin esimerkiksi palvelualoilla - taata yhteentoimivuus.

Standardien avulla on mahdollista vähentää virheitä, erilaisuuksia ja väärinkäytöksiä yhteisesti hyväksyttyjen määritelmien ja käsitteiden ansiosta. Standardit myös edesauttavat tuotteiden ja järjestelmien yhteensopivuutta, turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien huomioimista sekä nopeuttavat päätöksentekoa. Viralliset standardit ovat kansainvälisen standardointijärjestö ISO:n standardiksi vahvistamia normeja, tai kansallisen jäsenjärjestön, esimerkiksi SFS:n vahvistamia kansallisia standardeja.

Miksi QF Standardikoulutus?

  • Hallitse standardit, päivityksistä johtuvat muutokset ja standardien soveltaminen.
  • Laadunhallintajärjestelmien vaatimukset ISO 9001 standardi
  • Ympäristöjohtaminen ISO 14001 standardi
  • Elintarviketurvallisuus ISO 22000 standardi
  • Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ISO 27001 standardi
  • Työterveys- ja turvallisuus ISO 45001 standardi

Tutustu QF Standardien ja Laadunhallinnan koulutuksiin

ISO 27001:2017 tietoturvajärjestelmän rakentaminen ja auditointi

ISO 27001:2017 Tietoturvajärjestelmän rakentaminen ja auditointi (2 pv) ISO 27001:2017 tähtää tietoturvallisuustason ja riskitietoisuuden nostoon, korostaa johdon roolia tietoturvallisuuden hallinnassa sekä aktivoi johtoa kannustamaan henkilökuntaa parantamaan jatkuvasti tietoturvallisuustoimintaa. Koulutus antaa osallistujille kiteytettynä kattavat tiedot ja monipuolisen työkalusetin lomakepohjineen ja lukuisine […]

Lue koko teksti

ISO 45001:2018 muutokset ja päivittäminen

QF-koulutus ISO 45001:2018 muutokset ja päivittäminen Nolla-tapaturmaa on jo pitkään ollut kansainvälinen tavoite ja monet organisaatiot ovat Suomessakin sitoutuneet siihen. Kokemukset osoittavat, että tavoite ei ole mahdoton saavuttaa. Tapaturmat ja niistä johtuvat sairaspoissaolot ovat olleet 2004 jälkeen nousussa. Työturvallisuuden ja työterveyden […]

Lue koko teksti

Rakenna laatukäsikirja

QF-koulutus Rakenna laatukäsikirja Tee organisaatiollesi laatukäsikirja Toiminnan laatu näkyy aina ulospäin ja siihen kiinnitetään huomiota erityisesti silloin, jos laatu ei vastaa odotuksia. Asiakkaalle tämä voi näkyä huonolaatuisena tuotteena tai palveluna, sisäisesti ylimääräisenä työnä. Laadun varmistaminen on siis tärkeää kaikille organisaation toimialasta […]

Lue koko teksti

Laadunhallinnan perusteet – tunne toimintajärjestelmän viitekehykset

QF-koulutus Laadunhallinnan perusteet Tunne toimintajärjestelmän viitekehykset Laadunhallinta- ja toimintajärjestelmillä kuvataan organisaation toimintaa kokonaisuutena. Laadunhallinnan päätarkoitus on asiakkaan vaatimuksien täyttäminen sekä pyrkimys ylittämään odotukset. Tämä onnistuu vain oman toimintaympäristön ymmärtämisen ja jatkuvan parantamisen kautta. Näin toimimalla luodaan pohja kestäville asiakas- ja kumppanisuhteille, […]

Lue koko teksti

Laajenna laatujärjestelmää kohti laatujohtamisen (TQM) periaatteita

QF Koulutus Laajenna laatujärjestelmää kohti laatujohtamisen (TQM, Total Quality Management) periaatteita Johtamisjärjestelmästandardien uudistamisessa johtajuuden ja johdon sitoutumisen osoittamisen vaatimukset lisääntyivät selvästi aikaisempiin versioihin nähden, mutta edelleenkin päivitettyjen standardien vaatimukset ovat kompromissi, jotka eivät edusta ns. viimeisimpiä parhaita käytäntöjä. Standardien käyttötarkoitus […]

Lue koko teksti

Toimittaja-arviointi, valinta ja yhteistyön kehittäminen

QF-koulutus Toimittaja-arviointi, valinta ja yhteistyön kehittäminen Opi kehittämään toimittajayhteistyötä pitkäjänteisesti Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseen. Toisaalta tilaajat vaativat kokonaisratkaisuja ja -palveluja. Hankinnat lisääntyvät ja yhteistyö toimittajien kanssa, kumppanuudet ja verkostoituminen korostuvat. Organisaatiot keskittyvät harvempiin, mutta syvempiin yhteistyötahoihin. Samalla ulkoisten resurssien ja prosessien hallinta […]

Lue koko teksti

Rakenna ISO 27001:2017 Tietoturvajärjestelmä

ISO 27001:2017 Tietoturvajärjestelmän rakentaminen ja auditointi Fyysisen työn vähentyessä ja digitalisaation lisääntyessä informaation hallinnasta ja suojaamisesta on tullut entistä tärkeämpää. Verkottuneessa maailmassa kaikki koneita ja laitteita myöten alkaa olla yhteyksissä toisiinsa ja jopa yksittäinen taitava yksilö voi mahdollisesti päästä käsiksi […]

Lue koko teksti

ISO 9001 Toimintajärjestelmän rakentaminen

ISO 9001 Toimintajärjestelmän rakentaminen Asiakkaiden ja sidosryhmien odotusten ja tarpeiden täyttäminen, jopa ylittäminen on keskeinen osa organisaatioiden perustehtävää. Laadunhallinta on uuden standardin myötä konkretisoitunut ja muuttunut kohti ”normaalia” johtamista. Kilpailukyvyn jatkuva kehittäminen vaatii liiketoimintaympäristön muutosten analysointia, järjestelmällisyyttä, tavoitteellisuutta, resursseja kuormittavan hukan […]

Lue koko teksti

Ympäristöjohtamisjärjestelmän ISO 14001:2015 rakentaminen

QF-koulutus Ympäristöjohtamisjärjestelmän ISO 14001:2015 rakentaminen Ympäristöasioiden merkitystä ei ole vaikea perustella. Useimmat ymmärtävät, että kestävä kehitys on tullut jäädäkseen. Kulutuksen minimointi, päästöjen vähentäminen , ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja ympäristövaikutusten poistaminen on tämän hetken kehityssuunta. Lisäksi organisaation kannalta ympäristöteot yleensä aina säästävät […]

Lue koko teksti

Rakenna ISO 45001:2018 mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä

QF-koulutus Rakenna ISO 45001:2018 mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä Uusi ISO 45001:2018 tähtää suoraan työterveys- ja turvallisuustason ja riskitietoisuuden nostoon ja aktivoi voimakkaasti johtoa kannustamaan henkilökuntaa parantamaan turvallisuustoimintaa, mutta vaikuttaa välillisesti myös työtyytyväisyyden parantamiseen, työn tehokkuuden kehittämiseen ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten hallintaan. Merkittävä […]

Lue koko teksti

Tunne johtamisjärjestelmästandardit

QF-koulutus – Tunne johtamisjärjestelmästandardit   ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 Tule hakemaan tiivis tietopaketti johtamisjärjestelmästandardeista. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan kolmen keskeisen johtamisjärjestelmästandardin ns. ”punainen lanka” eli olennaiset johtamiselementit ja periaatteet, niin rakentajan kuin auditoijan kannalta. Koulutus antaa perustiedot standardeista […]

Lue koko teksti

Laatukulttuurin juurruttaminen – jatkuva parantaminen

QF-koulutus Laatukulttuurin juurruttaminen – jatkuva parantaminen Laadunhallintajärjestelmät ovat olleet vuodesta 1988 alkaen 30 vuotta monien organisaatioiden käytössä, mutta missä ovat suomalaisen kilpailukyvyn näytöt? Yllättävän usein auditoija ja kouluttaja törmäävät vielä vuonna 2018 organisaatioissa sähläämiseen, ”tulipalojen” sammuttamiseen, kyynistyneisiin operatiivisen arjen puurtajiin ja […]

Lue koko teksti

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus (3 pv)

QF-koulutus Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus Kehitystyö vaatii ideoita, taustatietoja ja tavoitteita. Innostava ja kannustava ote on suureksi hyödyksi niin, että henkilöstö pääsee kiinni laadunhallintaan ja menestyksen tekijöihin. Kun toiminta on suunnitelmallista, asiat tehdään kerralla oikein, hyvällä asiakaspalvelulla ja ammattinsa osaavan henkilöstön […]

Lue koko teksti