Ympäristöjohtamisjärjestelmän ISO 14001:2015 rakentaminen

QF-koulutus Ympäristöjohtamisjärjestelmän ISO 14001:2015 rakentaminen

Ympäristöasioiden merkitystä ei ole vaikea perustella. Useimmat ymmärtävät, että kestävä kehitys on tullut jäädäkseen. Kulutuksen minimointi, päästöjen vähentäminen , ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja ympäristövaikutusten poistaminen on tämän hetken kehityssuunta. Lisäksi organisaation kannalta ympäristöteot yleensä aina säästävät rahaa ja tehostavat toimintaa. Suotuisa kehitys vaatii kuitenkin järjestelmällisyyttä, tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta ja oikeaa asennetta. Ympäristöjohtamisen standardissa ISO 14001:2015 on hienolla tavalla sisällytetty ylimmän johdon laajentunut rooli, kestävän kehityksen, riskien ja mahdollisuuksien hallinnan ja jatkuvan parantamisen periaate. Järjestelmälliset ympäristökäytännöt voidaan rakentaa tämän perustalta ja lopputulos voidaan myös ulkopuolisen toimesta todentaa.

Kehitä oma ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä

Koulutuksessa opitaan kehittämään ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sekä sen liittäminen luontevalla tavalla muihin järjestelmiin. Koulutuksessa käydään läpi järjestelmän rakentamisen ja yhdistämisen tärkeimmät vaiheet esimerkkien ja soveltavien ryhmäpohdintojen avulla. Samalla esitellään ympäristöjohtamisen keskeiset työkalut. Osallistujat saavat sähköisessä muodossa tuhdin paketin erilaisia malleja ja työpohjia oman ympäristöjärjestelmänsä rakentamisen ja kehittämisen tueksi.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista ja vuorovaikutteisesta keskusteluista. Lisäksi päivän aikana tehdään useita harjoitteita.

Miksi osallistua?

 • Oivallat miten ISO 14001:2015  toimii kilpailuetuna
 • Saat tietoa lähtökatselmuksesta ympäristövaikutusten määrittelyyn
 • Opit menettelyn strategiasta, ympäristötavoitteista ja toimintasuunnitelmista
 • Opit hyödyntämään opastavaa ISO 14004:2016 standardia,
 • Saat tietoa ympäristöjohtamisen työkaluista ja jatkuvan parantamisen periaatteesta
 • Hahmotat miten järjestelmiä yhdistetään johtamisjärjestelmästandardien harmonisointia hyödyntäen

Kenelle?

Koulutus on kohdistettu ympäristöjärjestelmän rakentamisesta vastaaville, ympäristöpäälliköille, ympäristöjärjestelmien auditoijille sekä muuten ympäristöjohtamisesta kiinnostuneille.

Ympäristöjohtamisjärjestelmän ISO 14001:2015 rakentaminen

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus

 • Esittäytyminen
 • Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet

09:10 Millaista kilpailuetua ISO 14001:2015 antaa organisaatiolle?

 • miten ympäristöjohtaminen parantaa yrityksen kilpailuetuja?
 • miten hyötyä ympäristöasioiden johtamisesta?
 • miten perustella ympäristöjohtamisen tarvetta omalle organisaatiolle?

10:30 Mistä vaiheista ISO 14001:2015 – johtamisjärjestelmän rakentaminen koostuu?

 • mitä kartoituksia järjestelmän rakentamisessa pitää ja kannattaa tehdä?
 • mistä vaiheista ISO 14001:2015 – projekti koostuu?
 • ISO 14001:2015-standardin kriittiset kohdat, jotka rakentamisessa pitää ottaa erityisesti huomioon?
 • ISO 14001:2015 -projektin sudenkuoppia.

11:30 Lounastauko

12:15 Keskeisten kohtien käytännön soveltamisharjoituksia

 • ulkoisten ja sisäisten haasteiden tunnistaminen
 • olennaisten sidosryhmien odotusten ja vaatimusten tunnistaminen
 • johdon esimerkki ja sitoutumisen osoittaminen
 • ympäristöriskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, priorisointi ja hallintatoimenpiteiden määrittely
 • elinkaarinäkökulman huomioon ottaminen
 • ympäristönäkökohtien tunnistus ja merkittävien vaikutusten arviointi
 • ympäristötavoitteiden ja toimintasuunnitelmien asettaminen ja seuranta
 • lainsäädännön ja muiden sitoumusten tunnistus ja seuranta
 • toimittajien ympäristövaatimusten hallinta
 • normaali-, häiriö- ja hätätilanteiden hallinta
 • koulutuksen rooli
 • mittarien tunnistaminen ja hyödyntäminen ympäristöjohtamisessa
 • ISO 14001:2015 – integrointi osaksi toimintajärjestelmää
 • ympäristöjärjestelmän tehokas auditointi osana toimintajärjestelmää, auditoijan kysymyslista
 • harjoitteita

14:30 Iltapäiväkahvi

Edellinen aihe jatkuu

 • tiivistelmä ISO 14001 – projektin valmiuksien arvioinnista
 • ISO 14004 tukimateriaalina
 • projektisuunnitelman runko
 • osallistujille toimitettavat sähköiset aputiedostot

Miten jatkan tästä

 • päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuspäivä päättyy

caret-down caret-up caret-left caret-right

Jussi Moisio

Perustaja, vanhempi konsultti, pääarvioija
Arter

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

 

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.