Riskienhallinta Sanasto

Riskienhallinta sanasto

Jaa myös muille

Riskienhallinta on keskeisessä asemassa tämän päivän laadunhallinnassa ja esimerkiksi ISO 9001:2015 on tuonut mukanaan riskienhallinnan nostamisen päätöksenteon perustaksi. Sen merkitys korostuu myös tietoturvallisuudessa (esim. ISO 27001) ja EU:n vuonna 2018 voimaan astuneessa tietosuoja-asetuksessa (GDPR). Jotta riskienhallintaa voi toteuttaa näiden standardien ja asetusten vaatimalla tasolla, on hyvä ymmärtää siihen liittyviä käsitteitä. Riskienhallinnan terminologia voi olla kuitenkin olla hämmentävää, jos aiheeseen ei ole aiemmin perehtynyt. Siksi olemme koostaneet teille näppärän sanaston, josta selviää mitä tarkoitetaan esimerkiksi haavoittuvuudella tai kriittisellä toiminnolla riskienhallinnan yhteydessä.

Ole hyvä, tässä on sinulle seinälle tulostettava riskienhallinnan sanasto!

 

Riskienhallinta sanasto

Riskienhallinta sanasto

 

FMEA

Failure Mode and Effects Analysis on analyysitapa, jolla arvioidaan riskin vakavuutta, esiintymistä ja löydettävyyttä asteikolla yhdestä kymmeneen.

Haavoittuvuus

Suojattavan kohteen tai kohteiden heikkous, jota uhat voivat hyödyntää. Alttius turvallisuutta uhkaaville tekijöille.

Hallintakeino

Riskiä tai sen suuruutta muuttava toimenpide.

Häiriö

Tilanne tai tapahtuma, jonka seurauksena järjestelmä ei toimi normaalisti. Toiminnalle haitallinen jonkin osatekijän vaihtelu.

Jatkuvuudenhallinta

Ylimmän johdon hyväksymää tekemistä, jolla varaudutaan hallitsemaan toimintaa häiritsevät tilanteet.

Jatkuvuussuunnittelu

Varautumista liiketoiminnan keskeytyksiin niin että toimintaa voidaan jatkaa mahdollisissa häiriötilanteissa.

Kriisi

Epävakaa tapahtumaa, joka aiheuttaa merkittävän toiminnan muutoksen ja uhkaa organisaation toimintaa tai liiketoimintatavoitteita.

 

Kriittinen toiminto

Organisaatiolle olennainen toiminto sen tuotteiden tai palveluiden tuottamisessa, johon kohdistunut riski uhkaa toimintakykyä.

Poikkeama

Tilanne, jossa tuotteelle tai prosessille asetettu vaatimus ei täyty.  Seurauksena vahinkoa organisaatiolle tai sen toiminnalle.

Riski

Uhka, että haitallinen tapahtuma toteutuu sekä tämän tapahtuman todennäköisyyden ja vakavuuden yhdistelmä.

Riskianalyysi

Menettelytapa, jonka tarkoituksena on ymmärtää organisaatioon kohdistuvien riskien luonnetta ja määrittää niiden riskitasot.

Riskikartoitus

Uhkien ja riskien arviointiin vaikuttavien tietojen koostaminen systemaattisesti.

Uhka

Johonkin turvattavaan kohteeseen kohdistuva vahingon tai häiriön mahdollisuus.

Vaara

Poikkeusolojen tai riskien realisoitumisen varalta tehtävä varautumissuunnitelman osa.

Opi riskien tehokkaasta arvioinnista

Nyt kun olet tutustunut käsitteistöön, voit jatkaa aiheeseen syventymistä käytännön toteutuksen osalta. Riskienhallinta on periaatteiltaan yksinkertaista toimintaa, mutta siihen saattaa upota tovi, jos toinenkin sillä riskien analysointi vaatii tarkkuutta ja ymmärrystä organisaation toimintakentästä. Tarkempaa tietoa siitä miten riskejä hallitaan tehokkaasti, saat esimerkiksi tästä blogitekstistä: "Arvioi riskejä tehokkaasti – Käytä asteikkoa!".

Lähteet

IMS-tietokirja

ISO 2007, BCI

Immonen et al. (2010), Johda riskejä - käytännön opas riskienhallintaan

[rns_reactions]
Tagged , , .

Kaisa toimii Arterilla markkinoinnin asiantuntijana.