Blogi

Selkeyttä standardiviidakkoon

Standardiviidakossa selviäminen saattaa aiheuttaa epävarmuutta, sillä eri standardeja on olemassa hyvin monenlaisia. Lisäksi vaatimukset muuttuvat, kun standardeja päivitetään. Tiedätkö esimerkiksi, mitä eri standardinimekkeet tarkoittavat, tai mikä standardi koskee juuri teidän toimintaanne?

Standardisoinnilla yhteisiä toimintatapoja

ISO-Standardit ovat kansainvälisen standardointijärjestö ISO:n (International Organization for Standardization) esittämiä määritelmiä siitä, miten jokin asia tulisi tehdä. Ne on tarkoitettu helpottamaan niin viranomaisten, elinkeinoelämän kuin kuluttajienkin elämää. Standardien avulla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainväistä kauppaa. Standardien käyttö on kuitenkin vapaaehtoista, sillä niiden tehtävänä on toimia suosituksina tai ohjeina siitä, miten esimerkiksi prosessien tai palvelujen laatu sekä tarkoituksenmukaisuus varmistetaan.

Standardeja eri tarkoituksiin

Uudistettu ISO 9001:2015 koskee yritysten laadunhallintaa. Siinä korostuvat laadunhallinnan liittäminen organisaation kokonaisvaltaiseen toimintaympäristöön ja toimintaan, laatujohtajuus, sekä riski- ja prosessilähtöisyys. Lisäksi standardissa on huomioitu palvelujen tuottajien kasvava osuus standardin hyödyntäjinä.

Kansainvälinen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi ISO 45001:2018 julkaistiin 12. maaliskuuta 2018. ISO 45001 koskee työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamista, työpaikan riskien vähentämistä, sekä yleisesti turvallisempien työolosuhteiden luomista. Uudistetussa standardissa korostuvat ylimmän johdon sitoutuminen, sekä työterveys- ja työturvallisuuskysymysten liittäminen organisaation liiketoimintaprosesseihin. Lisäksi painotetaan työntekijöiden osallistumista, riskien hallintaa ja toiminnan parantamiseen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämistä.

ISO 14001:2015 on ympäristöjärjestelmästandardi, joka muun muassa yhdistää ympäristöasiat osaksi yrityksen strategiaa ja toiminnan suunnittelua, auttaa varautumaan ympäristöriskeihin ja turvaamaan toiminnan jatkuvuutta, sekä osoittaa vastuullisuutta ympäristöasioiden hoidossa yrityksen sidosryhmille.

Muita ISO-standardeja ovat esimerkiksi ISO 26000, jossa käydään läpi keskeiset yhteiskuntavastuuseen liittyvät asiat, ISO 31000, joka auttaa organisaatioita saamaan riskienhallintansa ajan vaatimusten mukaiselle tasolle, sekä ISO 30400-sarja, jonka standardit antavat suosituksia toimintatavoiksi henkilöstöjohtamiseen.

Ota opit talteen!

Standardeja ja niihin liittyvää työtä on kokonaisuutena helpompi lähestyä, kun eri standardien perustiedot ovat hyvin hallussa. Lisää selkeyttä ISO-standardien viidakkoon saat lataamalla hyödyllisen infograafin, jonka voit myös kätevästi tulostaa itsellesi muistin virkistykseksi!

Lähteet:
International Organization for Standardization (https://www.iso.org)
Suomen Standardoimisliitto SFS ry (https://www.sfs.fi/)

Lataa itsellesi ISO-standardien inforgraafi

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi ISO Standardit -infograafin

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit