Blogi

Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Strateginen muutosjohtaminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista organisaation kannalta keskeisten uudistusten toteuttamista. Muutostarpeet voivat kummuta niin organisaation sisältä kuin ulkopuoleltakin esimerkiksi kilpailutilanteen muutoksen tai lainsäädännön seurauksena.

Nämä muutokset näyttäytyvät usein hyvin erinäköisinä riippuen siitä mistä organisaation osasta käsin niitä tarkastellaan ja siksi onkin hyvä tarkastella muutosta eri väristen silmälasien läpi, jotta hahmotetaan muutoksen vaikutusten koko kirjoa.

Muutoksessa voi olla mukana hahmottamatta kokonaisuutta, ajelehtien siihen suuntaan mihin muutos organisaatioita vie.

Johda muutosta tunnistamalla organisaation nykytila

Muutosta voi kuitenkin myös johtaa itse, kun hahmottaa mitkä kaikki organisaation elementit siihen vaikuttavat. Ymmärtääksesi ja voidaksesi hallita tulevaa, on sinun käsitettävä mikä on organisaatiosi nykytila.

Hahmottaaksesi millaisia voimavaroja ja mahdollisia polkuja teillä on käytettävissä tavoitetilan saavuttamiseksi, on sinun nähtävä monimutkaisiakin yhteyksiä organisaation elementtien välillä. Tämän hahmottamisessa organisaation toiminta-arkkitehtuurin kuvaaminen auttaa.

Organisaation toiminta-arkkitehtuuri

Toiminta-arkkitehtuuri koostuu kahdeksasta elementistä sekä näiden välisistä yhteyksistä. Keskeisimpänä näistä elementeistä on asiakkaat, joille tarjotaan tuotteita tai palveluita, joita työntekijät eli roolit tuottavat. Prosessit ohjaavat palveluiden tuottamista ja niiden eri vaiheissa liikkuu tietoa. Erilaiset järjestelmät ovat tukemassa näitä ja kaiken tämän toiminnan tulisi olla järkevästi johdettavissa organisaation strategiasta.

Toiminta-arkkitehtuuri toimii kommunikoinnin työkaluna sidosryhmien välillä

Yksi arkkitehtuurin tärkeimpiä tehtäviä on toimia kommunikoinnin työkaluna erilaisten ryhmien välillä.  Se luo pohjaa keskustelulle ja kuvaa visuaalisesti erilaisten näkökulmien avulla organisaation todellisuutta sekä tavoitetilaa muutoksen jälkeen.

Tavoitetilan suunnittelussa keskeistä on saada suuret linjat näkyviin kaikille helposti ja ymmärtää se, ettei ihan jokaista asiaa voi tai tarvitse kuvata. Selkeä arkkitehtuuri onkin tärkeä voimavara tulevaisuuden näkymän sijoittamisessa organisaation nykyisten prosessien, IT-järjestelmien ja muun toiminnan viitekehykseen. Hyvin määritelty nykytilan kuvantaminen auttaa näkemään mikä organisaatiossa konkreettisesti muuttuu, kun uudistuksia viedään läpi.

Yksilön linkittyminen muutokseen ja kokonaiskuvaan

Konkreettista muutoksen johtamista helpottaa myös, kun jokainen henkilöstön jäsen ymmärtää hänen itsensä kannalta olennaiset muutokset ja niiden vaikutukset. Arkkitehtuurin avulla onkin mahdollista paloitella muutettavaa kokonaisuutta helpommin ymmärrettäviin osakokonaisuuksia kadottamatta yhteyttä laajaan muutosprosessiin.

Yksittäiset, esimerkiksi vain yhtä organisaation osaa koskettavat, muutokset ja muutosprosessit tulisi aina linkittää laajempaan kontekstiin ja strategisiin tavoitteisiin, jolloin yksittäisen organisaation osan tai työntekijän muutokselle tulee selkeä tarkoitus ja merkitys.

Visuaalinen esittämistapa helpottaa kokonaiskuvan luomista ja sen viestimistä sekä laajan muutoskokonaisuuden paloittelemista helpommin lähestyttäviin palasiin. Tähän työhön Arterin kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ja hallinnan ARC-työkalu toimii erinomaisena apuvälineenä.

>> Tarjoamme ARCiin ilmaisia demotunnuksia, voit tilata ne helposti tästä.

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit