Tiedonhallintalaki lyhyesti

Jaa myös muille

Tiedonhallintalaki on julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskeva yleislaki, jota on valmisteltu vuodesta 2016 ensin valtionvarainministeriössä ja keväällä 2019 eduskunnassa. Laki hyväksyttiin 18.3.2019 ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2019. Julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntö on ollut aiemmin hajallaan useassa laissa (merkittävimpänä […]

Lue koko teksti
Yritysarkkitehtuuri auttaa löytämään perille

Vältä eksyminen yritysarkkitehtuurilla

Jaa myös muille

Astun sisään juuri avattuun kauppakeskukseen. Tavoitteenani löytää uuteen ja Helsingin Sanomissa hehkutettuun kattopuutarhaan. Löysin perille, mutta vasta noin tuntia myöhemmin. Miksi näin? Sinne pääsi vain yhdellä hissillä, joka sattui kulkemaan aivan eri paikasta kuin mistä lähdin liikkeelle ja välissä oli […]

Lue koko teksti
Tietosuojaan valmistautuminen

Uusi tietosuojalaki esitys tulossa, ota nämä huomioon GDPR valmistautumisessa

Jaa myös muille

Hallitus esittää säädettäväksi uutta tietosuojalakia jota sovellettaisiin rinnakkain EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n kanssa. Asetus sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista. Uusi tietosuojalaki täsmentäisi asetusta kansallisella tasolla ja siinä on tarkoitus säätää muun muassa valvontaviranomaisesta sekä eräistä […]

Lue koko teksti

Palvelumuotoilu ARC-ohjelmistolla

Jaa myös muille

ARC-ohjelmiston avulla muotoillaan palveluita ja palvellaan muotoilijoita. Me Arterilla olemme kehittäneet olemassa olevan ohjelmistomme ympärille täysin uudenlaisen tavan lähestyä yhtä tämän hetken yritysmaailman trendikkäimmistä termeistä: palvelumuotoilua. Arterin vuosikymmenien kokemus asiakkaidemme prosessien, laadun ja toiminnan kehittämisestä auttaa ymmärtämään palveluiden tarjoajien toimikenttää. […]

Lue koko teksti
Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Jaa myös muille

Strateginen muutosjohtaminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista organisaation kannalta keskeisten uudistusten toteuttamista. Muutostarpeet voivat kummuta niin organisaation sisältä kuin ulkopuoleltakin esimerkiksi kilpailutilanteen muutoksen tai lainsäädännön seurauksena. Nämä muutokset näyttäytyvät usein hyvin erinäköisinä riippuen siitä mistä organisaation osasta käsin niitä tarkastellaan ja […]

Lue koko teksti