Tiedonhallinta - Tiedättekö, miten tieto käyttäytyy?

Mitä tietoa on olemassa?
Mitä tietoa tarvitaan?
Miten ja mihin tietoa hyödynnetään?
Miten ja mistä tietoon pääsee käsiksi?

Mitä ovat tietoarkkitehtuuri ja tiedonhallinta? 

Tietoarkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin osa-alue, jossa keskitytään tiedonhallintaan. Tavoitteena on kerätä, hallinnoida ja organisoida tietoa niin, että tieto saadaan tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti käyttöön. Tietoarkkitehtuurikuvausten avulla tunnistetaan ja tehdään näkyväksi viralliset järjestelmät ja tietovarannot, määritellään tietotarpeet ja tiedon elinkaaren hallinta sekä ohjataan oikeanlainen tieto oikealle roolille. Tehokkaan ja tavoitteellisen tietoarkkitehtuurin avulla parannetaan kokonaisvaltaisesti tiedonkulkua organisaatiossa.

Tietotuotteiden hahmottaminen auttaa ymmärtämään, kuinka henkilöstö näkee ja hahmottaa tiedon sekä saa sen tehokkaasti haltuunsa.

Tiedon rakenteen hahmottaminen auttaa ymmärtämään fyysistä tietoa sekä arvioimaan sen kriittisyyttä, jolloin esimerkiksi turhaa tietoa voidaan häivyttää ja tärkeää tietoa tarkoituksenmukaisesti rikastuttaa.

Tietoinfrastruktuurin hahmottaminen auttaa ymmärtämään tiedonkulkua sekä varastointia ja vaikuttaa keskeisesti esimerkiksi tietoturvan hallintaan sekä tiedon eheyteen ja saatavuuteen.

Tietoarkkitehtuurin rakenne toteutetaan ARC-ohjelmistoon Arterin konsultin ohjauksessa.

Tehokkuutta ja laatua päätöksentekoon

Näkymättömyytensä vuoksi tieto koetaan haastavaksi resurssiksi hyödyntää. Parhaimmillaan tehokas tiedonhallinta tuo organisaatiolle vahvan kilpailuedun ja vaikuttaa suorasti kustannusten hallintaan. Tiedon arvo syntyy tehokkaammassa ja nopeammassa päätöksenteossa. Kuten muussakin arkkitehtuurityössä, tietoarkkitehtuurissa pyritään kehittämään organisaation käyttämiä tietorakenteita, prosesseja ja tietotuotteita palvelemaan yrityksen liiketoimintaa sekä sen strategiaa.

Arterin tiedonhallinnan palvelun avulla saavutat paremman ymmärryksen organisaatiosi tiedosta. Asiantuntijan tuella pystyt mallintamaan valitsemasi tietoarkkitehtuurin osa-alueet, jotka tukevat liiketoimintaa tehokkaammassa päätöksenteossa ja auttavat tuottamaan arvokkaampia tietotuotteita. Työpajojen jälkeen sinulla on paremmat edellytykset hyödyntää tietoa menestystekijänä.

KOKONAISUUS

ARC-ohjelmisto + tiedonhallintamalli

Perustyöpajat

  • Koulutustyöpajat
  • Tietoinfrastruktuuri
  • Tietorakenteet
  • Tiedon kulku

Syventävät työpajat

  • Integraatiot
  • Tietoprosessit ja -strategia

Projekti rakentuu näiden teemojen ARC-ohjelmistoon rakennettavien osioiden ympärille:

KOULUTUSTYÖPAJAT

ARCin käyttö

(Tieto)arkkitehtuurin perusteet

Metamallin ymmärtäminen

 

TIETOINFRASTRUKTUURI

Tietojärjestelmät

Tietovarannot

Rekisterit

TIETORAKENTEET

Päätietoryhmät

Tietoryhmät

Informaatiot

TIEDON KÄYTTÖ

Tietotuotteet

Tietolähteet

Tietovirrat

Roolit

Syventävä tiedonhallintakokonaisuus:

INTEGRAATIOT
TIETOPROSESSIT JA -STRATEGIA

Haluatko nähdä miten teet tiedonhallinnasta menestystekijän organisaatiollesi?

Arter on kehittänyt tähän yksinkertaisen ratkaisun, josta kuulet lisää Toni Vehmaanperältä soittamalla 050 359 0701 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toni.vehmaanpera@arter.fi Lue myös Arterin blogista tiedonhallinnan artikkeleja.

 

Tilaa tällä lomakkeella ilmainen demo ja konsultaatio