Arterilla on yli kuusisataa ohjelmistoasiakasta, joiden lähtökohdista palveluitammekin kehitetään. Meille menestys on asiakasorganisaation kasvua. Tällä sivulla voit katsoa asiakaskokemuksia Arterin ohjelmistoista ja koulutuksista. Lue millaisia liiketoiminnallisia haasteita Arter on ollut ratkomassa.
IMS-asiakkaita
500+

ARC-asiakkaita
100+

QF-asiakkaita
1000+

Laadunhallintajärjestelmä säästää työaikaa, kun sitä ei kulu turhaan tiedon tai ohjeiden etsimiseen

Ymmärrys kokonaisuudesta heijastuu parempana asiakaskokemuksena

Uuden GDPR-asetuksen mukainen
toimintamalli luotiin johdonmukaisesti

Näin monikäyttöiseen järjestelmään emme ole vielä törmänneet

Hallintamalli kyberturvallisuustyötä ohjaamassa

IMS lisäpalveluilla saatiin prosessit kaikkien ulottuville

ARC-ohjelmistolla nopeampaa tuotekehitystä ja kustannussäästöjä 

Koulutukset ovat olleet innostavia ja pitkälti meille räätälöityjä

IMS toiminnan näkyvyyden ja kehittämisen mahdollistajana

Toimintajärjestelmä haluttiin luoda yhtenäiselle alustalle 

IMS toi neljä valtionhallinnon organisaatiota
saman katon alle

IMS-ohjelmistolla asiakasnäkökulmaa
sosiaali- ja terveysalalle