ASIAKKAANA VUODESTA 2015
KÄYTÖSSÄ OLEVA OHJELMA
KOKONAISARKKITEHTUURI

ARC-ohjelmistolla nopeampaa tuotekehitystä ja kustannussäästöjä Fonectalle

Fonecta on digitaalisen markkinoinnin, myynnin ja asiakasymmärryksen edelläkävijä, jonka oma uudistuminen on malliesimerkki liiketoiminnan ketterästä digitalisoimisesta. Fonectan tehtävänä on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään digitalisoituvassa maailmassa.

Kokonaisarkkitehtuuri on ollut osa Fonectan toiminnan kehittämistä jo hyvän aikaa

Kokonaisarkkitehtuuri on ollut osa Fonectan toiminnan kehittämistä jo hyvän aikaa,  sanoo taloon vajaat viisi vuotta sitten tullut Head of Architecture Jarmo Kärkkäinen, joka vastaa Fonectan kokonaisarkkitehtuurista. Hän kertoo, että kokonaisarkkitehtuurityön toimenpiteillä on nopeutettu tuotekehitystä, mahdollistettu asiakaslähtöisiä prosesseja ja saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä. Tällä hetkellä Fonectassa keskitytään esimerkiksi datan ja analytiikan avulla parantamaan asiakaskokemusta ja toteuttamaan yhä relevantimpeja tuotteita asiakkaille.

Kärkkäinen ihastui ohjelmiston helppokäyttöisyyteen ja selainpohjaisuuteen:

Selainpohjaisuus mahdollisti sen, että ohjelmisto toimii myös eri käyttöjärjestelmillä ja malleihin pääsi helposti kiinni. Myös prosessipiirtäjät pitivät ARCista ja näin saatiin prosessimaailma ja kokonaisarkkitehtuurimaailma toimimaan keskenään saumattomasti.

ARC on ollut Fonectalla aktiivisessa käytössä jo pidempään. Sinne on mallinnettu prosessien lisäksi informaatio- ja IT-arkkitehtuuria. Lisäksi ohjelmistosta saa tiedon prosessien omistajista ja käyttäjistä. Fonectalla noin kymmenen henkilöä käyttää aktiivisesti työssään ARCia.

Yleensä ohjelmistoa käytetään, kun halutaan tietää uuden käsitteen, ongelmanratkaisun tai kehityskohteen sidonnaisuudet. Ja meillä kehitetään uutta koko ajan, joten ei nämä kuvaukset hyllyyn jää makaamaan, Kärkkäinen tarkentaa.

Omissa esityksissään Kärkkäinen voi käyttää ohjelmistosta otettuja kuvankaappauksia ja liittää ne esityksiinsä helpottamaan monitahoisten asioiden ja sidonnaisuuksien ymmärtämistä. ARC toimiikin näin joko suoraan tai välillisesti viestinnän välineenä.