Luotamme ja kannustamme. Luottamus näkyy vastuuna, sekä vapautena toteuttaa työtään. Kannustamme työntekijöitämme kouluttautumaan, seuraamaan intohimojaan sekä kasvamaan omassa työtehtävässään.

Tutustu työntekijöidemme tarinoihin. Huomaat, että jokainen uratarina on ainutlaatuinen.

 

System Administrator


Aleksi Rossi

 

Uratarina - System Administrator Aleksi Rossi

Nykyinen urani alkoi varmaankin jo muutama vuosi ennen IT-alalle päätymistä. Työskentelin kolmisen vuotta Helsingin kaupunginkirjastossa asiakaspalveluvirkailijana, joka oli minulle itse asiassa varsin miellyttävää työtä. Sosiaalisuus on minulle tärkeää ja tykkään auttaa ihmisiä. Näitä ns. ”soft skills” -taitoja tarvitsee työssä päivittäin kommunikaation, yhteistyön ja ymmärtämisen saralla. 

Varsinaisesti IT-alalle päädyin hieman vahingossa. Olin aina näperrellyt tietokoneiden parissa ja kun elämälle ei tuntunut löytyvän vahvaa suuntaa, oli helppo ajautua siihen tutuimpaan ja yksinkertaisimpaan vaihtoehtoon. Näin päädyin hakemaan Haaga-Heliaan opiskelemaan tietojenkäsittelyä. 

Teoriasta käytäntöön

Vasta työharjoittelun parissa aloin kunnolla ymmärtää millaista oli työskennellä alalla.

Opiskelun parissa onnistui keräämään löyhän teoriapohjan, joka helpotti kyllä työhön sisälle pääsyä, mutta vasta konkreettinen kokemus toi laajamittaisemman ymmärryksen siihen, mitä piti osata ja mihin oli syytä paneutua laajamittaisemmin. Työharjoitteluni aikana ohjaajani lopetti yrityksessä. Tämän seurauksena vastuulleni jäi miltei kaikki yrityksen tekniseen infrastruktuuriin liittyvä ylläpito ja kehitystyö. Näin tuli pakon edessä opittua asioita varsin nopeaan tahtiin. Jälkikäteen ajatellen, tämä oli varmaan tehokkain tapa päästä sisälle alaan. Työharjoitteluni päätteeksi paikkani vakinaistettiin. 

Työpaikkani oli noin 70 hengen IT-yritys, joka oli kasvanut nykyiseen kokoonsa vajaan 5 vuoden aikana. Sain hyvän käsityksen kasvavien yritysten IT-tarpeista ja puutteista, sekä ymmärrystä millaisilla prosesseilla näihin voidaan vastata. Sain myös hyvän pohjan palvelinylläpitoon ja -operaatioihin, varsinkin Linux-käyttöjärjestelmän osalla. Eniten kiinnostuin pilvipalveluista ja näiden tuomista mahdollisuuksista. Työskentelin laajamittaisesti Microsoft Azuren parissa ja myös lopputyöni käsitteli kyseistä alustaa.  

Oma kiinnostus ohjaa eteenpäin

Saavutettuani hyvän perusosaamistason vaadittujen teknologioiden kanssa, aloin entistä enemmän kiinnostua automaatiosta. Miten sekä tylsät että aikaa kuluttavat operaatiot voisi automatisoida ja saattaa enemmän prosessimuotoon.

Miten sekä tylsät että aikaa kuluttavat operaatiot voisi automatisoida ja saattaa enemmän prosessimuotoon.

Aloinkin tutustua enemmän DevOps-malliin, jonka tarkoituksena on parantaa tuotekehitykseen ja tuotantotoimintoihin liittyviä prosesseja. Tämä onnistuu mm. kulttuurisilla muutoksilla, tiedon jakamisella, palautteen keräämisellä ja käsittelyllä sekä automaatiolla.

Toimenkuvani ei ikävä kyllä mahdollistanut täyttä paneutumista kiinnostukseni kohteisiin, ja kun sain opiskelukaverini kautta kuulla vapaasta paikasta Arterilla, päädyin melko nopeasti vaihtamaan työpaikkaa. Arterilla olen päässyt perehtymään moderneihin toimintamalleihin ja kehittämään erilaisia automaatioratkaisuja. Yrityksen tuotekehityksessä on kiinnostuttu harjoittamaan DevOps-mallia ja onkin hienoa päästä tekemään yhteistyötä kiinnostavien asioiden parissa.  

Jatkossa haluan edelleen kehittää teknistä osaamistani. Koen myös olevani sosiaalisesti pätevä sekä ymmärtäväni hyvin ryhmädynamiikkaa. Haluaisinkin päästä jollain tapaa paremmin hyödyntämään myös tätä puolta osaamisestani. En tiedä olisiko sen jonkin näköinen esimiesrooli teknisessä asemassa vai jotain muuta, tämä selvinnee tulevaisuudessa! 

Tuoteomistaja


Ossi Hirvikoski

Uratarina Ossi Hirvikoski

 

Uneksin jo lukiossa ohjelmoinnista ja sovellusten tekemisestä. Ohjelmointi vaikutti kuitenkin mystiseltä ja piilotetulta taiteenlajilta, jonka harrastaminen suotiin vain harvoille ja valituille. Päädyin tämän vuoksi aloittamaan urani armeijan jälkeen kirjankustannusalalla, kunnes eräänä päivänä vuosia myöhemmin tajusin että sovelluskehityksen opetukseen on olemassa oikein ammattikorkeakouluja.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa päädyin nopeasti toimimaan epävirallisena sijaisopettajana ohjelmointitunneilla ja projekteissa projektipäällikkönä, Scrum-masterina ja ohjelmoijana. Koulu opetti, että pystyn sijoittumaan tarpeen vaatiessa useampaan eri rooliin ja pyörittämään niitä samaan aikaan. Työelämässä vuosia myöhemmin sain oppia, ettei moista rumbaa kannata kuitenkaan jatkaa liian pitkään, jos haluaa pitää terveydestään huolta.

Koulu opetti, että pystyn sijoittumaan tarpeen vaatiessa useampaan eri rooliin ja pyörittämään niitä samaan aikaan.

Arterille minua suositteli koulukaverini, joka oli työskennellyt kaikissa samoissa projekteissa kanssani. Teimme yhteisen opinnäytetyön, joka ansaitsi Vuoden Opinnäytetyö -stipendin. Tämä ei tullut meille yllätyksenä, sillä opinnäytetyössä painotettiin asiakas- ja käyttäjälähtöistä toimintatapaa. Näin saatiin varmistettua, että sovelluksen jokaisessa kehitysvaiheessa murskattiin ongelmia, jotka haittasivat käytettävyyttä ja saatiin asiakkailta todellisia tarpeita koskien jatkokehitystä.

Opinnäytetyön valmistumisen jälkeen Arterin tuotekehityksessä todettiin lisääntynyt tarve pistää pystyyn asialleen omistautunut tekninen tuki alati kasvavan asiakaskunnan edessä. Rekrytointi aloitettiin, mutta kunnes positio saataisiin täytettyä virkaan nimitettiin kolme tuotekehittäjää, joista yksi olin minä. Tämän jälkeen seuraavat vuodet kuluivat vaihdellen ohjelmoidessa ominaisuuksia IMS-järjestelmään ja avustaessa teknistä tukea sekä asiakasrajapinnassa että teknisissä tehtävissä. Tuen tehtävissä pääsi tutustumaan suoraan asiakkaisiin ja kuulemaan järjestelmän hyvistä puolista että yleisistä ongelmakohdista.

Vuonna 2017 siirryin takaisin täysipäiväisesti ohjelmointitehtäviin. 2018 on tuonut uusia mahdollisuuksia ja työnkuvani on vähitellen lähtenyt siirtymään enemmän suunnittelun ja määrittelyn puolelle.

2018 on tuonut uusia mahdollisuuksia ja työnkuvani on vähitellen lähtenyt siirtymään enemmän suunnittelun ja määrittelyn puolelle.

Pyrkimyksenäni on edelleen kehittää tuotekehityksen toiminnassa kehitystapoja, joilla ongelmatilanteita saadaan todettua ja ratkaistua etukäteen sekä pidettyä asiakkaat ja heidän tarpeensa jatkuvasti huomion kiintopisteenä.

Asiakasvastaava


Ville Lukkaroinen

 

Meidän työyhteisössä ei ole aikaa sammaloitua. Aloitin työni ARC-asiakasvastaavana vuoden alussa. Tietoni ja taitoni niin kokonaisarkkitehtuurityöstä kuin asiakkaiden palvelemisesta ovat kasvaneet huimaa vauhtia. Ennen tämän tarinan alkua en olisi osannut aavistaa, että sellaiset asiat kuten Lean ja GDPR sytyttäisivät minussa sisäisen liekin, jonka hehkusta saisivat ammentaa niin asiakkaat kuin työtoverit.

Ennen tämän tarinan alkua en olisi osannut aavistaa, että sellaiset asiat kuten Lean ja GDPR sytyttäisivät minussa sisäisen liekin, jonka hehkusta saisivat ammentaa niin asiakkaat kuin työtoverit.

Muutaman työntäyteisen kuukauden karaisemalla asiakaspalvelijalla on aikaa hengittää vapaammin ja kykyä suunnata voimavarojaan tarkemmin. Toista oli alussa. Ensimmäiset työpäivät olivat huumaavia. Tulevia työtovereita kätellessä oli nimiä vaikea pitää mielessä. Töiden alkaessa olin lähes varma, että toimistohuoneen valkoiset seinät hiipivät muutaman sentin lähemmäksi. Hyvin pian kuitenkin ymmärsin, että taitavilla kollegoilla ja tukevalla esimiehellä on ratkaisu kinkkisimpiinkin pulmiin.

Hyvin pian kuitenkin ymmärsin, että taitavilla kollegoilla ja tukevalla esimiehellä on ratkaisu kinkkisimpiinkin pulmiin.

Ilman heitä en voisi kasvaa ja kehittyä työssäni. Työyhteisön tuki ja yhteiset hetket kannattelevat meitä jokaista.

Tulevaisuudessa tarvitaan taas uutta tietoa ja taitoa. Kehityksen pyörä ei lakkaa pyörimästä. Onneksi Arterille on rakentunut ympäristö, joka tukee uuden oppimista sekä vanhan kiillottamista. Edessä on vielä monia seikkailuja ja niistä saatavien opetusten hedelmistä pääsee nauttimaan vuosienkin päästä.

Markkinoinnin harjoittelija


Noora Lehtinen

Uratarina Noora Lehtinen

 

Digi- ja tapahtumamarkkinointia, sisällöntuotantoa, sosiaalista mediaa ja markkinoinnin automaatiota. Muun muassa nämä lukivat aikataulussani, kun tammikuussa 2018 aloitin matkani Arterilla markkinoinnin harjoittelijana.

Uratarina omalla kohdallani viittaakin sen alkutaipaleen tarinaan, jolloin täytyy aloittaa vuodesta 2013. Kun tuona vuonna aloitin kauppatieteiden opintoni Turun Kauppakorkeakoulun Porin yksikössä, ei varsinaista kirkasta kuvaa tulevaisuudesta ollut itselläni selvillä. Opintojeni edetessä markkinointi suuntauksena alkoi kiinnostaa, sillä koen sen tarjoavan yhdistelmän luovuutta, monipuolisuutta ja jatkuvaa kehittymistä sekä koko alan, että oman osaamisen kannalta.

Opintojeni edetessä markkinointi suuntauksena alkoi kiinnostaa, sillä koen sen tarjoavan yhdistelmän luovuutta, monipuolisuutta ja jatkuvaa kehittymistä sekä koko alan, että oman osaamisen kannalta.

Markkinoinnin teorian ohessa keskityin lukemaan koulussa erityisesti yritysjuridiikkaa, ja pohdin tulevaisuudessa työni keskittyvän B2C-puolella kuluttajabrändeihin. Markkinointi kuitenkin osoittautui alana vielä monipuolisemmaksi kuin alussa osasin odottaa, ja löysinkin lopulta itseni kirjoittamasta pro graduani yhteistyöyritykselle uutuusarvoa omaavasta aiheesta, eli sisältömarkkinoinnista B2B-kontekstissa. Sama aihe vei lopulta myös nykyiseen harjoittelupaikkaani Arter Oy:lle vielä gradua kirjoittaessani.

Neuvoja ja vastuuta

Kun siis tammikuun alussa suuntasin kotipaikkakunnaltani Turusta kohti Helsinkiä ja Valimotie 21:n toimistoa, jännitti mitä onkaan luvassa. Mielessäni vilahtivat kaikenlaiset eri harjoittelukokemukset, joita olin aiemmin kuullut. Melkein heti kävi kuitenkin ilmi, että omalla kohdallani harjoittelu on juuri sitä, mitä sen mielestäni tulisikin olla. Alusta asti olen kokenut olevani osa Arteria, ja omaa tiimiäni. Olen saanut tasapuolisesti sekä perehdytystä ja neuvoja tarvittaessa, että vastuuta tehdä asiat itsenäisesti. Koen, että juuri tuo saamani itsenäinen vastuu jo harjoittelijana toimiessani on ollut tekijä, joka erityisesti on sysännyt minua kehittymään eteenpäin ja antanut motivaatiota. Tästä erityiset kiitokset perehdyttäjille ja tiimiläisilleni Greetelle, Lauralle ja Venlalle!

Koen, että juuri tuo saamani itsenäinen vastuu jo harjoittelijana toimiessani on ollut tekijä, joka erityisesti on sysännyt minua kehittymään eteenpäin ja antanut motivaatiota.

Opit teoriasta käytäntöön

Tällä hetkellä harjoitteluni on jo yli puolenvälin, ja välillä onkin hyvä pysähtyä miettimään mitä kaikkea viimeiset kuukaudet ovat pitäneet sisällään. Parasta harjoittelussa on ollut se, että olen saanut soveltaa opiskeluiden aikana opittua teoriaa käytännön kontekstissa. Tämä on tuottanut onnistumisen tunteita ja ollut mielenkiintoista – monen vuoden opiskeluista on jäänyt jotain konkreettista mieleen! Olen muun muassa saanut tuottaa viikoittain erilaisia sisältöjä, ollut mukana julkaisemassa kokonaista verkon oppimisympäristöä ja uutta some-kanavaa, vastannut itsenäisesti yhdestä markkinoinnin osa-alueesta, sekä joogannut mielen ja kropan virkeäksi iltapäivän taukojumpissa.

Loppuun tiivistettynä harjoittelumatkani on tuonut paljon uusia kokemuksia, mukavan työyhteisön, sekä myös hienon mahdollisuuden jatkaa uraa Arterilla myös harjoittelun jälkeen. Paljon kaikkea onkin vielä tulossa, joten kannattaa ottaa meidän eri somekanavat seurantaan niin näet mitä onkaan luvassa tulevaisuudessa!

Scrum Master


Tomi Turunen

Työntekijöiden tarinoita

 

Tarinani Arterilla alkaa kesäkuusta 2013 (silloinen IMS Business Solutions Oy). Tällöin minulla oli takanani ylioppilastutkinto, IT-insinööritutkinto ja työkokemusta ohjelmistokehityksestä ABB:lta ja KPMG:ltä. Arterilla minun oli määrä aloittaa kokonaan uudessa ohjelmistoprojektissa sovelluskehittäjänä. Projekti ei kuitenkaan toteutunut ja koska minulla oli takanani tietoturvataustaa edellisestäni työpaikastani KPMG:ltä, jonka tietotuturvatiimin osana työskentelin sovelluskehittäjänä, annettiin minulle tehtäväksi löytää IMS-ohjemistosta tietoturvahaavoittuvuuksia ja paikata niitä. Kyseisen tehtävän kautta tulin osaksi IMS-projektia ja sain sitten tehtäväksi monipuolisesti sovelluskehittämiseen liittyviä tehtäviä, kuten suunnittelua, ohjelmointia, testausta ja dokumentointia. Arterilla sovelluskehittäjänä käyttämiäni teknologioita ovat muun muassa Java, JavaScript, Backbone.js, JQuery, Python, MongoDB ja MySQL.

Askel askeleelta kohti uusia tehtäviä

Vuosien 2016-2017 vaihteessa siirryimme kehittämään ohjelmistojamme ketterämmin, sekä noudattamaan Scrumia. Muutoksen yhteydessä sain uusia haasteita siirtyessäni sovelluskehittäjäksi toisen tuotteemme, ARC-ohjelmiston pariin. Samoihin aikoihin hain jatko-opiskelamaan XAMK:in Kotkaan Ylempää insinööritutkintoa Teknologiaosaamisen johtamisen linjalla, jossa aloitin elokuussa 2017. Jo ennen opintojeni alkamista, sain Arterilta opinnäytetyöni aiheeksi uuden Kyberturvallisuuden mallintaminen ja hallinnointi -palvelun kehittämisen.

Jo ennen opintojeni alkamista, sain Arterilta opinnäytetyöni aiheeksi uuden Kyberturvallisuuden mallintaminen ja hallinnointi -palvelun kehittämisen.

Opinnäytetyön ohella toimin tietoturvavastaavana, mikä toimi hyvin opinnäytetyöni aiheen kanssa. Nämä yhdessä auttoivat minua kasvamaan kohti kyberturvallisuuden asiantuntijuutta. Sain myös arvokasta kokemusta asiakkaiden kanssa toimimisesta ja asiakasvaatimusten määrittelystä, kun kiersin asiakkaiden luona haastattelemassa näitä kyberturvallisuusmalliin liittyen.

Maaliskuussa 2018 oli aikani astua suurempiin saappaisiin, kun aloitin ARC-tiimin Scrum Masterina. Tehtäviini kuuluu muuan muassa ratkoa tiimin työntekoa hidastavia ongelmia, pitää erilaisia palavereita ja toimia yhteyshenkilönä kommunikoinnissa tiimin ulkopuolelle. Pääsin myös olemaan jo mukana rekrytoinnissa, kun saimme palkattua tiimiimme uuden ohjelmointilahjakkuuden.

Viihdyn nykyisessä tehtävässäni Scrum Masterina erinomaisen hyvin, koska siinä saa olla ihmisten kanssa tekemisissä, auttaa tiimiläisiä ja huolehtia asioiden sujumisesta, viihtyvyydestä ja tehokkuudesta.

Palvelumuotoilija


Oscar Fagerudd

Työntekijöiden tarinoita

 

Aloitin Arterilla kesällä 2017 liiketoimintakonsulttina. Se oli minulle, neljännen vuoden tuotantotalouden opiskelijalle, valtava harppaus urallani edellisiin työpaikkoihini verrattuna. Olin työskennellyt opiskelun ohessa astiakaupan myyjänä ja varastolla sekä tehnyt opintoihin liittyviä projekteja. Minulla oli työelämän suhteen vain yksi selkeä tavoite – päästä niihin kuuluisiin alan hommiin. Halusin päästä soveltamaan oppimaani käytännössä ja olin innokas kehittymään. Ilmeisesti positiivinen energiani välittyi heti työhaastattelussa, kun minut palkattiin Junior konsultiksi Arterille.

Ryhdyin perehtymään minulle täysin uuteen aiheeseen, tietosuojaan ja vielä tarkemmin uudistuvaan tietosuoja-asetukseen. Samalla ajauduin myös palvelukehityksen pariin, kun aloimme suunnittelemaan tietosuojapalvelua, jolla myöhemmin toteutimme kymmeniä tietosuojaprojekteja asiakkaillemme. Tärkeiden asiakasprojektien itsenäinen veto tuntui kieltämättä kylvyltä jääkylmässä vedessä, mutta siitä toivuttiin nopeasti.

Tukena olivat mahtavat työkaverit, joilta riitti aina aikaa keskustella ja sparrailla omien työtehtäviensä ohessa. Arterin yhteishenki ja periaate toimia asiakkaiden parhaaksi välittyivät ja siitä olen erityisesti pitänyt tässä työpaikassa.

Olen saanut aina vain vastuullisempia työtehtäviä, joka on ollut kehittymiseni kannalta tärkeää. Kun tietosuoja alkoi tuntua tutulta, löysin itseni pian kokonaisarkkitehtuurin ja laadunhallinnan parista. Pärjääminen on toki ollut paljon kiinni omasta motivaatiosta, mutta olen työpaikalla tutustunut alan huippuammattilaisiin, jotka ovat opettaneet minut kokonaisarkkitehtuurin ja prosessien kehittämisen saloihin.

Tarjoutuipa Arterilta myöskin aihe opinnäytetyölle, jonka sain valmiiksi tänä keväänä. Kehitin yrityksellemme uutta asiantuntijapalvelua, jonka ohella tutustuin tuotteistamiseen ja palvelumuotoiluun. Kyseinen projekti meni niin hyvin maaliin, että nappasin pestin yrityksemme palvelumuotoilijana. Tänä kevään ja kesän aikana olemme kehittäneet työparini kanssa Arterin palvelutarjontaa, jonka uskon olevan erittäin kilpailukykyinen vuoden loppuun mennessä. Sama yhdessä tekemisen meininki on jatkunut ja työntekijämme osallistuvat mielellään sisäisiin työpajoihin.

Mielestäni Arterilla yhdistyy startup henkinen pöhinä ja laadukas liiketoiminta.

Kasvumme on ollut tasaista ja ennen kaikkea kannattavaa, mutta uudet ideat ovat aina tervetulleita ja täällä on vapaus toteuttaa itseään. Työtehtävät valikoituvat omien vahvuuksien ja mielenkiinnon mukaan. Erilaiset projektit tuovat mukavaa vaihtelua ja intohimoiselle konsultille paljon mahdollisuuksia kehittyä.

Niin ja vielä paras muisto kuluneelta vuodelta. Pitämäni kolmen päivän IMS-ohjelmistokoulutus Oslossa oli kieltämättä mahtava kokemus. Sainpa siihen yhdistettyä pienen viikonloppu lomankin! Toivon, että asiakas ottaisi ohjelmiston käyttöön myös Portugalissa…