Tietoarkkitehtuuri sanasto

Tietoarkkitehtuuri – sanaston avulla käsitteet tutuksi

Jaa myös muille

Tietoarkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin osa-alue, jolla vastataan organisaation tiedonhallintaa koskeviin kysymyksiin ja kuvataan organisaation tietosisältö. Tietoarkkitehtuuri on siis organisaation tiedon hallitsemista ja näkyväksi tekemistä systemaattisesti. Mallintamalla organisaation keskeisin tieto ja tiedon liikkeet toiminnassa, voidaan saavuttaa selkeä käsitys tietoon liittyvistä tekijöistä. Näitä ymmärtämällä, voidaan tiedolla johtaa myös organisaation toimintaa ja tehdä tiedolla johtamisesta arkipäivää.

Aihe sisältää kuitenkin paljon terminologiaa, jota ilman tietoarkkitehtuurin kuvaamista on hankala tehdä. Yhteinen ymmärrys käsitteistä selkeyttää arkkitehtuutyötä. Siksi olemmekin koonneet tietoarkkitehtuurin käsitteet -sanaston, joka avaa näistä sanoista keskeisimpiä. Sanastosta löydät selkokieliset selityksen sanoille informaatio, integraatio, päätietoryhmä, tiedon rakenne, tietolähde, tietomalli, tietoryhmä, tietotuote ja tietovirta.

Lataa itsellesi tulostettava tietoarkkitehtuurisanasto ja ota keskeiset käsitteet haltuun!
Tietoarkkitehtuuri termit

Tietoarkkitehtuurisanasto

Informaatio

Tietoarkkitehtuurin kuvauksessa informaatiolla tarkoitetaan tietoryhmän sisältämää yksittäistä tietoa tai tietosisältöä. Informaatio voi siis olla esimerkiksi henkilötunnus tai asiakkaan liikevaihto.

Integraatio

Kahden tai useamman erillisen ohjelmiston tai järjestelmän välille automaattiseksi rakennettu liittymä, jossa tieto liikkuu näiden välillä.

Päätietoryhmä

Organisaation toiminnasta ja tietotarpeista johdettu ylätason looginen tietokokonaisuus, joka pitää sisällään jonkin tietyn aihealueen tietoja.  Esimerkiksi ”asiakastiedot” voi olla päätietoryhmä, johon kuuluu tietoryhmä yhteystiedot.

Tiedon rakenne

Kuvaa sitä minkälaista tietoa on olemassa ja missä organisaation prosesseissa tietoa luodaan, käytetään, muokataan ja/tai poistetaan.

Tietolähde

Paikka (esimerkiksi tietojärjestelmä, fyysinen dokumentti tai henkilöön sidottu tietotaito) josta tietoarkkitehtuurissa kuvattava tietosisältö on peräisin.

Tietomalli

Piirustukset, kaaviot ja sanalliset määritelmät, joilla tietosisältöjä kuvataan. Toisin sanoen erilaiset mallinnusmenetelmien tuotokset, jotka tekevät tiedon ja sen keskeisimmän sisällön näkyväksi.

Tietoryhmä

Tarkemman tason looginen tietojen kokonaisuus, kuin päätietoryhmä. Päätietoryhmä sisältää tyypillisesti useita tietoryhmiä.

Tietotuote

Tiedon käyttäjälle tai hyödyntäjälle koostettu tiedon lopputuote tarvittavasta tiedosta. Esimerkkinä raportti, visuaalinen käyttöliittymä tai ”dashboard”.

Tietovirta

Tietovirtojen kuvauksessa tehdään näkyväksi ne reitit, joita pitkin tieto liikkuu kokonaisuuden elementtien välillä. Tietovirtakuvaus voi siis näyttää informaation reitin esimerkiksi asiakkaan täyttämän lomakkeen kautta tietojärjestelmään ja sieltä edelleen organisaation henkilöstön hyödynnettäväksi.

Tagged , , .

Kaisa toimii Arterilla markkinoinnin asiantuntijana.