Valmis ja helppo ratkaisu tiedonhallintamallin toteuttamiseen

Ota avuksesi valmis rakenne tiedonhallintamallin luomiseen ja tiedonhallintalain asettamien vaatimusten täyttämiseen. Luomalla organisaationne tiedonhallintamallin ARC-ohjelmiston valmiiseen viitekehyspohjaan, vältät päällekkäistä työtä ja varmistat kuvausten liitämisen osaksi kokonaiskehittämistä. Tiedonhallintamallin visuaalinen toteutustapa mahdollistaa sen, että voitte luoda ymmärrettävän kokonaisnäkymän organisaationne tiedonhallinnan tilasta.

Olisiko ratkaisustamme teille hyötyä? Tilaa alta maksuton demo ja tutustu ohjelmistoon.

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile ARC-ohjelmistoa ilmaiseksi:

Lähettämällä hyväksyn, että antamani henkilötiedot tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

Organisaation tiedonhallintamalli valmiiksi asiantuntijan tukemana

Tiedonhallintalakiin valmistautuminen on tarjoamamme kokonaisuus, joka koostuu ARC-ohjelmistosta, tiedonhallintamallista sekä 10 perustyöpajapäivästä. Palvelun aikana mallinnatte organisaationne tiedonhallintamallin seuraavien teemojen ja ARC-ohjelmistoon rakennettavien osioiden avulla:

Tiedonhallintalaki ja ARC-ohjelmisto tutuiksi

Koulutuspäivien aikana käymme yhdessä läpi tietoarkkitehtuurin perusteita, ARC-ohjelmiston käyttöä, sekä ohjelmiston sisällä sijaitsevan tiedonhallintamallin rakennetta.

Tiedon kerääminen

Työpajassa keräätte yhdessä asiantuntijamme kanssa tietoa toimintanne prosesseista, organisaation rekistereistä, sekä mahdollisista ulkoisista tietolähteistä.

Tiedon käyttö ja varastointi

Tuotatte selvityksen tiedon käytöstä ja varastoinnista organisaatiossanne. Tähän liittyvät tietojärjestelmät, rajapinnat, integraatiot, palvelimet, tietovarannot ja tietoa käyttävät roolit.

Tiedon rakenne

Hahmotatte tiedon rakenteen, tietoryhmät ja tietoaineistot.

ARC-ohjelmisto

ARC on kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ja hallinnan työkalu. Se mahdollistaa organisaation rakenteiden ja niiden välisten yhteyksien kuvaamisen visuaalisesti. Ohjelmistoon voidaan mallintaa toiminnan osa-alueita strategiasta tietojärjestelmiin, ja se sisältää valmiin viitekehyksen, jonka avulla kokonaisarkkitehtuurityön voi aloittaa ketterästi organisaation omien kehitystarpeiden mukaisesti. Muodostuvan kokonaiskuvan avulla liiketoiminnan muutosvaikutuksia voidaan arvioida ja ennakoida. Tällöin päätöksenteko on tietoperusteista ja laadukasta.