Blogi

Toiminnan mittaaminen

Toiminnan mittaaminen on keino selvittää missä organisaatio on ja mihin suuntaan organisaatio on menossa. Mittareiden avulla pyritään seuraamaan tavoitteiden toteutumista ja tiedot toimivat päätöksenteon tukena. Hyvillä mittareilla mahdollistetaan myös syvällisempi analysointi ja vertailu. Saatujen tietojen avulla pyritään tekemään toimenpiteitä, jotka tähtäävät taas organisaation menestymiseen.

Mittariston rakentamiseen tarvitaan menetelmiä

Toimintajärjestelmän rakentamisen alkuvaiheessa toiminnan kuvaamisessa organisaatiot pääsevät usein jouhevasti eteenpäin, koska organisaatiolla on luonnollisesti toimintatavat olemassa ja ne pitää vain käytännössä kirjoittaa ylös mm. prosessikuvausten ja ohjeiden avulla. Mittariston rakentaminen kuitenkin voi heti jo alkumetreillä jäädä pysähdyksiin, koska organisaatiolla ei ole olemassa mittaritiedon keräämiseen liittyviä menetelmiä.

Mittariston rakentaminen kuitenkin voi heti jo alkumetreillä jäädä pysähdyksiin, koska organisaatiolla ei ole olemassa mittaritiedon keräämiseen liittyviä menetelmiä.

Ne mittarit mitä mittariston rakentamisen alkuvaiheessa saadaan aikaiseksi, ovat usein niin sanottuja ”peruutuspeili”-mittareita eikä niiden avulla luotettavasti pysty ennakoimaan tulevaa. Nykyisin uudet teknologiat mahdollistavat nopeamman ja ketterämmän tiedonkeruun, jolloin tieto saadaan heti organisaation käyttöön ja mahdollisten välittömien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Tietoa organisaatioissa on valtavasti ja tietoa sisältävien järjestelmien kirjo voi olla suuri. Mittaamiseen organisaatiot käyttävät tyypillisesti useita eri järjestelmiä. Talouden seurannalle on usein oma järjestelmä ja mittariston rakentamisen alkuvaiheessa asiakas-, prosessi- ja henkilöstömittarit voivat puuttua kokonaan. Toiminnan mittaamisessa ei kannata heti tavoitella mitään syvälliseen tilastotieteelliseen pohjautuvaa ratkaisua vaan aluksi kannattaa pistää perusasiat kuntoon.

Toiminnan mittaamisessa ei kannata heti tavoitella mitään syvälliseen tilastotieteelliseen pohjautuvaa ratkaisua vaan aluksi kannattaa pistää perusasiat kuntoon.

Organisaation toiminta kehittyy askel kerrallaan ja tehokas toiminnan mittaaminen voi toki tuoda pari ylimäärästä harppausta aina lisää.

Haluatko kuulla lisää IMS-ohjelmistosta?

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä miten ratkaisumme voi auttaa teitä.

Kirjoittaja

Ari toimii Arterin IMS-ohjelmiston tuoteomistajana. Hänen missiona on maksimoida Arterin ohjelmistotuotteiden arvoa. Erityisen tärkeänä hän pitää laadunhallintaan erikoistuneen IMS-ohjelmiston kehittämisen, jotta ohjelmisto palvelee asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla nyt ja tulevaisuudessa. Ari kokee asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisen olevan kaikkein tärkeintä hänen roolissaan.

Liittyvät materiaalit