Blogi

Tutustu sote-asiakkaan IMS sisältöön

Oletko kiinnostunut tutustumaan esimerkkiin siitä, miten IMS-ohjelmistoa hyödynnetään sosiaali- ja terveysalalla, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen ohjauspalveluja (ml. sote-palvelut) tuottavassa asiantuntijaorganisaatiossa? Eduro-säätiö tarjoaa tähän mahdollisuuden antamalla IMS-käyttäjien tutustua heidän IMS-ohjelmistonsa sisältöön ja rakenteeseen.

Näin Eduro-säätiön kehittämiskoordinaattori Maarit Kestilä kertoo E-sote -demon sisällöstä ja sen rakenteesta:

Meidän prosessiosiomme koostuu:

 • Palveluiden järjestämisen ydinprosessista.
 • 24 erilaisesta hyvinvointia ja työllisyyttä tuottavasta palveluprosessista.
 • Kolmesta (3) keskeisestä avainprosessista, joilla palveluita toteutetaan (valmennus / asiantuntijuus).
 • Viidestä (5) tukiprosessikokonaisuudesta, joilla tuottava palvelutoiminta mahdollistetaan (johtaminen, viestintä, markkinointi ja myynti, HR, kehittäminen, talous ja tietohallinto).

Meidän dokumenttiosiomme sisältää:

 • Oman osion toiminnan johtamiselle.
 • Kaikkien palvelukokonaisuuksien ja avainprosessien omat ja yhteiset dokumenttikansiot palvelutuotannon tueksi.
 • Kaikkien tukiprosessien omat dokumenttikansiot johtamisen ja palveluiden toteutuksen tueksi.
 • Omat dokumenttikansiot työturvallisuutta sekä tiloja ja laitteita koskeville asioille.
 • Lisäksi kaikille organisaation eri kokouksille on omat dokumenttikansionsa, jonne muistiot tallennetaan ja josta henkilöstö pääsee niitä avoimesti katsomaan.

Meille toimintajärjestelmän suurin hyöty:

 • Prosessikuvaukset ja niihin linkitetyt dokumentit ohjaavat tasalaatuisen palvelun tuotantoon ja tuottavaan toimintaan.
 • Ne toimivat toiminnanohjauksen sekä perehtymisen / perehdyttämisen välineinä.
 • Lisäksi ne ovat arvokasta, jatkuvasti jalostettavissa olevaa tietovarantoa palveluiden kehitystyössä, jolla pyritään vastaamaan alati muuttuviin palvelujärjestelmän (ml. sote) sekä asiakkaiden tarpeisiin.
 • Ajantasainen dokumentaatio kokonaisuudessaan varmistaa palveluiden laadun ja mahdollistaa toiminnan ohjauksen.

Tutustu myös:

 • IMS-demossa on esitelty poikkeamien käsittely prosessikuvaus, jonka avulla saa käsityksen siitä kuinka IMSin raportit-osiota voi hyödyntää laadun kehityksessä.

Meille isoin muutos toiminnassa:

Monialaiseen asiantuntijuuteen perustuvan jaetun vastuun sisäistäminen toiminnan kuvaamisessa ja ajantasaisen tiedon ylläpitämisessä.

 • Palvelut on kuvattava, prosessikuvausten tietoa päivitettävä ja toimintaa kuvausten avulla jäsennettävä yhä uudelleen, yhdessä palvelutuotannon henkilöstön kanssa. Vain käytännön toteuttajilla ja asiantuntijoilla on todellinen tieto siitä, miten asioita tehdään ja usein paras näkemys siitä, miten niitä voi tehdä paremmin tai organisoida toimintaa tuottavammaksi.
 • Myös jokaisella tukiprosessilla ja dokumenttikansiolla on organisaatiossa vastuuhenkilö asiantuntijuuteen perustuen. Jokaisen vastuuhenkilön on pidettävä omalta osaltaan huolta siitä, että järjestelmässä oleva tieto pysyy ajantasaisena.

Tekstin on kirjoittanut Eduro-säätiön Kehittämiskoordinaattori ja IMS-käyttäjä Maarit Kestilä 

Tutustu IMS-ohjelmistoon itse tilaamalla ilmainen demo.

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile IMS-ohjelmistoa ilmaiseksi - kokeilu ei edellytä sitoutumista:

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Liittyvät materiaalit