Eduro-säätiö IMS

Tutustu sote-asiakkaan IMS sisältöön

Jaa myös muille

Oletko kiinnostunut tutustumaan esimerkkiin siitä, miten IMS-ohjelmistoa hyödynnetään hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen ohjauspalveluja (ml. sote-palvelut) tuottavassa asiantuntijaorganisaatiossa? Eduro-säätiö tarjoaa tähän mahdollisuuden antamalla IMS-käyttäjien tutustua heidän IMS-ohjelmistonsa sisältöön ja rakenteeseen. 

Näin Eduro-säätiön Kehittämiskoordinaattori Maarit Kestilä kertoo E-sote demon sisällöstä ja sen rakenteesta:

Meidän prosessiosiomme koostuu:

 • Palveluiden järjestämisen ydinprosessista
 • 24 erilaisesta hyvinvointia ja työllisyyttä tuottavasta palveluprosessista
 • Kolmesta (3) keskeisestä avainprosessista, joilla palveluita toteutetaan (valmennus / asiantuntijuus)
 • Viidestä (5) tukiprosessikokonaisuudesta, joilla tuottava palvelutoiminta mahdollistetaan (johtaminen, viestintä, markkinointi ja myynti, HR, kehittäminen, talous ja tietohallinto)

Meidän dokumenttiosiomme sisältää:

 • Oman osion toiminnan johtamiselle
 • Kaikkien palvelukokonaisuuksien ja avainprosessien omat ja yhteiset dokumenttikansiot palvelutuotannon tueksi
 • Kaikkien tukiprosessien omat dokumenttikansiot johtamisen ja palveluiden toteutuksen tueksi
 • Omat dokumenttikansiot työturvallisuutta sekä tiloja ja laitteita koskeville asioille
 • Lisäksi kaikille organisaation eri kokouksille on omat dokumenttikansionsa, jonne muistiot tallennetaan ja josta henkilöstö pääsee niitä avoimesti katsomaan

Meille toiminnanohjausjärjestelmän suurin hyöty:

 • Prosessikuvaukset ja niihin linkitetyt dokumentit ohjaavat tasalaatuisen palvelun tuotantoon ja tuottavaan toimintaan.
 • Ne toimivat toiminnanohjauksen sekä perehtymisen / perehdyttämisen välineinä.
 • Lisäksi ne ovat arvokasta, jatkuvasti jalostettavissa olevaa tietovarantoa palveluiden kehitystyössä, jolla pyritään vastaamaan alati muuttuviin palvelujärjestelmän (ml. sote) sekä asiakkaiden tarpeisiin.
 • Ajantasainen dokumentaatio kokonaisuudessaan varmistaa palveluiden laadun ja mahdollistaa toiminnan ohjauksen.

Tutustu myös:

 • Demossamme on esitelty poikkeamien käsittely prosessikuvaus, jonka avulla saa käsityksen siitä kuinka IMSin raportit-osiota voi hyödyntää laadun kehityksessä

Meille isoin muutos toiminnassa:

Monialaiseen asiantuntijuuteen perustuvan jaetun vastuun sisäistäminen toiminnan kuvaamisessa ja ajantasaisen tiedon ylläpitämisessä

 • Palvelut on kuvattava, prosessikuvausten tietoa päivitettävä ja toimintaa kuvausten avulla jäsennettävä yhä uudelleen, yhdessä palvelutuotannon henkilöstön kanssa. Vain käytännön toteuttajilla ja asiantuntijoilla on todellinen tieto siitä, miten asioita tehdään ja usein paras näkemys siitä, miten niitä voi tehdä paremmin tai organisoida toimintaa tuottavammaksi.
 • Myös jokaisella tukiprosessilla ja dokumenttikansiolla on organisaatiossa vastuuhenkilö asiantuntijuuteen perustuen. Jokaisen vastuuhenkilön on pidettävä omalta osaltaan huolta siitä, että järjestelmässä oleva tieto pysyy ajantasaisena.

 

caret-down caret-up caret-left caret-right

Haluatko tunnukset demoomme?

Laita sähköpostia iiro.toivo@arter.fi

Kiinnostuitko demon sisällöstä?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää maarit.kestila@eduro.fi

Tekstin on kirjoittanut Eduro-säätiön Kehittämiskoordinaattori ja IMS-käyttäjä Maarit Kestilä 

Tagged , , .

Arter Oy - muutosta laadun ehdoilla!