Blogi

Uusiutumisen, kehityksen ja kasvun vuosi 2020

Kulunut vuosi on osoittanut, että maailma ei ole muumilaakso, jossa mörkökin on kiva. Vuosi on ollut poikkeuksellinen ja jää taatusti historiankirjoihin. Korona on muuttanut niin työnteon käytännöt kuin johtamisen ja päätöksenteon mallit. Keväällä kuvittelimme epidemian olevan viimeistään kesän jälkeen taputeltu, mutta toisin kävi.

Vuonna 2020 tietoturva on nostettu toisena ikävänä tapahtumana seipään nenään, kun Vastaamoon kohdistui tietoturvamurto. Rikolliset kaappasivat suuren kaupungin tietokoneet käyttöönsä. Vuonna 2014 suojelupoliisi kertoi, että ulkoministeriö on joutunut kahden erillisen tietomurron kohteeksi.

Nämä ovat muistutuksia siitä, että tietoturva on viimeistään nyt nostettava ylimmän johdon agendalle. Tietoturvaa tarvitaan sekä toiminnan mahdollistajana että toiminnan jatkuvuuden varmistajana.

Mikä sitten voisi olla seuraava maailmanluokan tapahtuma, jolla olisi pandemian kaltainen vaikutus? Globaali kyberympäristön häiriötila voisi olla yksi mahdollisuus. Digimaailmassa Suomi on kokoaan suurempi ja kärkimaita, ja näin myös haavoittuvampi.

Miten vuosi on mennyt Arterilla?

Arter on pysynyt hyvässä asennossa. Tämä tarkoittaa, että emme ole koronan takia jäätyneet tai mökkiytyneet.

Olemme löytäneet keinot ja sopeutuneet uuteen toimintaympäristöön ja onnistuneet muuttamaan toimintatapojamme. Nopealla siirtymisellä etäkohtaamisiin olemme saaneet uusia asiakkaita ja konsultoinnit on pystytty toteuttamaan suunnitellusti.

Arterin toiminta on uudelleen organisoitu toiminnoksi, joita kutsumme hauskalla tavalla ”bucketeiksi”. Tällä olemme korostaneet koordinoitua yhteisten tavoitteiden mukaista tekemistä, ja myös henkilökohtainen osaaminen on keskeistä.

Meillä jokaisella on yhdessä sovitut henkilökohtaiset tavoitteet, jotka on johdettu Bucket-tavoitteista ja edelleen Arterin tavoitteista. Kyse on viime kädessä yrityksen kulttuurista, johon olemme halunneet vaikuttaa käyttäytymistämme ohjaavilla arvoilla.

Arvojen toteen eläminen arjessa tekee päivittäisistä valinnoista selkeää ja yksinkertaista, sekä parantaa työyhteisön ilmapiiriä. Olemme vakuuttuneita, että yrityskulttuuri ja strategia kulkevat käsikädessä. Uskomme myös henkilöstökokemuksella olevan yhteys asiakaskokemukseen.

Työelämän ja työtapojen muutos

Mitä jälkiä kuluvan vuoden rytinä sitten jättää työelämään?

Henkilöstökyselymme osoittavat, että etätyö on koettu myönteiseksi ja hyvinvointia lisääväksi. Henkinen kuormitus on vähentynyt, kun päivittäistä työaikaa on voinut paremmin rytmittää, työtä häiritseviä keskeytyksiä on vähemmän ja yhteen asiaan keskittyminen kerrallaan onnistuu paremmin.

Ideointi, yhteinen tekeminen, uuden luonti ja sparraus ovat sujuneet yllättävän luontevasti. Tuottavuus on noussut, kun aikaa käytetään vähemmän työ- ja asiakasmatkoihin.

Asiantuntijatyötä on tehty enemmän samassa ajassa kuin aikaisemmin. Kolikon toisella puolella yhteisöllisyys, sosiaalinen tuki ja vuorovaikutus eivät ole kuitenkaan merkittävästi jähmettyneet.

Havaintona on myös, että varautuneemmat ja ujommat ihmiset pääsevät etätapaamisissa enemmän esiin kuin kasvokkain tapahtuvissa kohtaamisissa.

Kriisi on opettanut meitä toimimaan ja johtamaan tilanteen edellyttämällä tavalla – uusi ympäristö, uudet toimintamallit. Paluuta vanhaan tuskin enää tapahtuu. Olemme jo poimineet myönteisiä tekijöitä molemmista ja luoneet niiden pohjalta uusia käytäntöjä.

Etäkohtaamisiin liittyvät teknologioiden kehittyminen vauhdittaa vielä kehitystä niin asiakasrajapinnassa, kuin sisäisessä vuorovaikutuksessa.

Heti kriisin alusta saakka olemme tuoneet henkilöstölle avoimesti tietoa kriisin vaikutuksista liiketoimintaan. Olemme auttaneet haasteisiin vastaamisessa ja myötävaikuttaneet kriisissä selviämisessä.

Maaliskuussa 2020 etätöiden alettua otimme käyttöön tiimien sisäiset etäpalaverit, joissa käydään läpi ajankohtaisia asioita. Näissa palavereissa saa avoimesti keskustella huolista ja esittää kysymyksiä.

Lisäksi johtoryhmä otti käyttöön päivittäiset daily-palaverit, joissa käydään läpi kunkin tiimin kuulumiset ja nopealla tahdilla henkilöstöltä esille nousseita kysymyksiä tai tarpeita.

Kesäkuussa tehdyn riskienkartoituksen myötä Arterin etätöiden sujuvoittamistyöryhmä aloitti toimintansa. Työryhmä nähtiin tärkeäksi perustaa, jotta pystyttäisiin mahdollisimman nopealla tahdilla reagoimaan ja toimimaan myös proaktiivisesti etätyön mukana tuleviin haasteisiin.

Ryhmän tavoitteena on ennaltaehkäistä mahdollisia haasteita, joita pitkään jatkuva etätyö voisi aiheuttaa esimerkiksi ergonomiaan tai jaksamiseen liittyen.

Henkilöstö on saanut etätöihin siirtymisen jälkeen hakea toimistolta tarvitsemiaan lisätyövälineitä kotiin. Lounasetuus on laajennettu kattamaan lähiravintoloiden lisäksi koko Suomen alue.

Uusiutuminen, kehitys ja kasvu

Kovassa paikassa syntyy parhaiten uutta ja markkinaa jaetaan uudelleen.

Uusiutuminen, kehitys ja kasvu ovat tärkeimmät keinot vastata haasteeseen. Kun tie on tukossa, etsitään löytöretkeilijän lailla uusia reittejä eteenpäin.

Vaatimusten ja vastuun lisääntyminen tekee työmme rikkaammaksi, motivoi meitä ja päivittää osaamistamme. Olemme huomanneet tämän motivoivan myös henkilöstöämme ja pitävän heidät relevanttina työmarkkinoilla.

Joulu lähestyy ja valoa pilkottaa koronan varjostaman auringon takaa. Samoihin aikoihin, kun päivät alkavat pidentyä, rokotetta aletaan jakaa Suomessa. Lumentulo voi lisäksi valaista luonnon yhdessä yössä.

Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2021!

Suosittelemme:

👉 Arterin arvot toimitusjohtajan näkökulmasta | blogi
👉 Laadukkaiden taukojen tärkeys | blogi
👉 Takana 30 vuotta yhteistä työmatkaa – Jussi Moisio | blogi

Kirjoittaja

Ossi vastaa toimitusjohtajana Arterin liiketoiminnasta kokonaisuutena. Ossi on Arter Oy:n perustaja ja toiminut yli 20 vuotta yrittäjänä. Työuransa aikana hän on toiminut myös työpäällikön, konsultin ja pääarvioijan tehtävissä. Tärkeänä hän pitää tulosvetoista kehittämistä, yrityksen kasvua ja toiminnan tehostamista. Vapaa-aika kuluu Ossilla omakotitalon nikkaroinnissa ja perheen kanssa matkustellessa. Mielenkiinnon kohteina hänellä ovat rakentaminen, metsätyöt ja sijoittaminen laatuosakkeisiin.

Liittyvät materiaalit

{# GA Library #}