Tiedote

Tiedohallintalaki vaatii julkishallinnolta kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista – Arter tarjoaa valmiin toteutuspohjan

Julkaistu 21.03.2019

Eduskunnan täysistunnossa 18.2. hyväksytty tiedonhallintalaki on kunnissa koettu epäselväksi sekä raskaaksi toteuttaa ja ylläpitää. Arter tarjoaa lakiin vastaavaa tiedonhallinnan palvelua, jotta asiakkaat voivat saada tiedonhallintamallinsa valmiiksi 12 kuukauden siirtymäajan puitteissa.

Tiedonhallintalaki asettaa julkishallinnolle mm. tarkennettuja ja täsmennettyjä suunnittelu-, kuvaus- ja tietoturvavelvoitteita. Tiedonhallinnan järjestäminen asetetaan lain myötä perustettavien tiedonhallintayksiköiden vastuulle. Näiden tehtävänä on huolehtia muun muassa asianmukaisista työvälineistä ja koulutuksesta tiedonhallintaa koskevien velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Laki koskee ensisijaisesti julkista tehtävää hoitavia yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä. Siihen sisältyviä säännöksiä kuitenkin sovelletaan osittain myös hallinnon ulkopuolisiin tahoihin näiden tuottaessa palveluja tiedonhallintayksiköille ja siinä toimivien viranomaisten lukuun. Lain mukaan tiedonhallintayksikköjen on laadittava 5§:n mukainen tiedonhallintamalli 12 kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, minkä on tarkoitus tapahtua 1.9.2019.

Arter tarjoaa lain edellyttämän tiedonhallintamallin toimintalähtöisen toteutuspohjan ARC-ohjelmistossa. Toteutuspohja mahdollistaa uuden lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin vastaamisen sekä olemassa olevan tiedon hyödyntämisen tiedolla johtamisen, tietosuojan, toiminnan kehittämisen ja kyberturvallisuuden hallinnassa. Toimintalähtöisessä toteutuspohjassa tiedonhallintamallin rakentaminen aloitetaan toimintaprosesseista, joihin muut tiedonhallintamallin elementit eli tietovarannot, tietojärjestelmät ja tiedot linkitetään.

Arter Oy on suomalainen ratkaisutalo, jolla on 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä, konsultaatiosta sekä standardien ja asetusten asettamiin vaatimuksiin vastaamisesta. Vuonna 2018 Arter toteutti ARC-ohjelmistollaan asiakkaille kymmeniä GDPR-projekteja kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia käyttäen. ARC-ohjelmisto on kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen kehitetty pilvipalvelu, joka tarjoaa visuaalisen työkalun mallintaa toiminnan eri alueita: strategiaa, tavoitteita, palveluja, prosesseja, tietoa, tietojärjestelmiä ja teknologiaa.

Lisätietoja:

Ossi Ritola, toimitusjohtaja, Arter Oy, ossi.ritola@arter.fi, +358 500 602 922