Blogi

Vieraskynä: Onko strategia kateissa?

Strategia on johdon keskeinen työkalu toiminnan ohjaamisessa. Silti hyvin usein se on kateissa – sekä fyysisesti että henkisesti. Pelkkä sana saa työntekijät kavahtamaan. He ovat oppineet, että strategia ei kuulu heille, sillä se on johdon omaisuutta. Liikkeenjohdon vakiintuneet strategiakäytännöt tekevät strategiasta johdon omaa puuhaa. Sen kuuluu olla monimutkaista, jolloin vain harvat sen ymmärtävät. Johtamiskoulutus pitää kuitenkin vallitsevaa käytäntöä yllä. Mallit, jota opiskelemme eivät välttämättä toimi arjessa. Toimintatavat muuttuvat todella hitaasti. Onneksi osallistamista on lisätty ja poikkeavalla tavalla toimivia organisaatioita löytyy.

Mitä se edes tarkoittaa kysyy moni

Strategian rooli on kiteytettävissä näin: visio on organisaation tavoite ja strategiassa sanotaan julki ne keinot, joilla tavoitteeseen päästään.

Se ei saisi olla paperia tai puppusanoja. Sen pitäisi olla jotain, mitä me tehdään yhdessä.

Onko strategia kadoksissa?

Joudun usein tilanteeseen, missä pyydän johtajaa näyttämään minulle strategiaesityksen. Yllättävän usein se on joko kateissa tai viimeisimmästä versiosta ei ole täyttä varmuutta. Tärkeää on, että se on sekä löydettävissä, katseltavissa että ymmärrettävissä. Sen pitää löytyä jostain. Ihan fyysisesti.

Kadoksissa strategia saattaa olla myös henkisesti.

Tekemäni tutkimuksen mukaan vain 2 % työntekijöistä on tietoinen siitä, mitkä oman yrityksen tai organisaation strategian tärkeimmät painopisteet ovat.

Ei ole yhden eikä kaksi kertaa, kun olen johtajalta, keskijohdolta tai työntekijöiltä kuullut täysin eri tarinat siitä, mitä organisaation pitää saada aikaan. Silloin on epäonnistuttu strategian yksinkertaistamisessa ja viestimisessä. Ja jos onnistutaan valitsemaan vain pari, ne on kyettävä kertomaan myös kaikille niin, että ne jäävät mieleen.

Strategia kannattaa yksinkertaistaa

Strategian yksinkertaisuus helpottaa muistamista ja toimeenpanemista. Strategian toteuttamiseen tarvitaan jokaista. Sillä pitää marinoida kaikki toiminta. Lukuisia päämääriä ja keinoja ei voi samaan aikaan olla. Strategia ei voi pitää sisällään vain yksittäisiä kehittämistoimenpiteitä, joilla koristellaan toimintaa, mutta ei aiheuteta perustavaa laatua olevia muutoksia.

Jos strategia on monitulkintainen, sitä ei ymmärretä ja strategian toteutus tyssää heti alkuunsa. Sen tulee olla selkeä. Ymmärrettävä. Jotain mitä voi tehdä. Strategian toteuttamista varten ei pitäisi tarvita tutkintoja. Sen tulee olla jokaisen arkea. Mielellään se ei sisällä kovin montaa asiaa. Tutkimuksen mukaan kun avainkohtien määrä ylittää kolmen muisti ja läpivientikyky heikkenee.

Strategia pitää viedä käytäntöön

Pelkkä muistaminen tai strategian tunteminen ei sekään vielä riitä. Jokaisen on organisaatiossa tajuttava, millaista työpanosta häneltä vaaditaan ja mitä hänen on toiminnassaan muutettava, jotta haluttu päämäärä saavutetaan.

Tämä tarkoittaa strategian läpivientiä.

Työntekijä tekee vähintään satoja valintoja työpäivänsä aikana. Niitä varten hänen tulee ymmärtää, mihin työpaikalla tähdätään ja millä keinoilla sinne päästään. Läpivienti kannattaa toteuttaa paloittaan, teema kerrallaan. Todellisia muutosloikkia ja näkyviä hyppäyksiä tuloksissa tasolta toisella saadaan aikaan vain, jos edetään systemaattisesti alue kerrallaan ja viedään toimintatapamuutokset toiminnaksi. Kunnissa ja yrityksissä.

Strategiaa pitää seurata

Se mitä me emme seuraa ei muutu. Jos seuraa kovin monimutkaista siitä ei tule muuta kuin exelhärvel. Mutta kun seuraamme sitä yhteistä juonta, jonka kaikki tietää, ensin tekoja ja sitten aikaansaannoksia, saadaan myös niitä isoja loikkia. Siis tuloksia ja haluttuja muutoksia.

Kirjoittaja

Maarika Maury | Kissconsulting Oy

Maarika Maury on Kissconsulting Oy:n toimitusjohtaja ja valmentaja.  Mauryllä on 27 vuoden kokemus suomalaisyhtiöiden ja kuntien kanssa tehdystä arvo- ja strategiatyöstä.

Kissconsulting Oy on 1990 perustettu liikkeenjohdon konsultointi- ja valmennusyritys. Kissconsulting toteuttaa asiakkaiden tarpeisiin räätälöityä konsultointia ja yritysvalmennuksia tähdäten asiakkaan menestykseen.

www.kissconsulting.fi

linkedin.com/in/maarika-maury-06b5091

Kirjoittaja

Maarika on toiminut valmennusyritys Kissconsulting Oy:n toimitusjohtajana ja päävalmentajana jo 25 vuoden ajan. Hänellä on pitkä ja syvällinen kokemustausta eri alojen organisaatioissa ja hän on valmentanut erityisesti strategisten suuntien kiteytyksessä ja jalkautuksessa organisaation jokaiselle tasolle.

Liittyvät materiaalit