Visuaalinen organisaation kehittäminen

Webinaarin aiheena on visuaalinen organisaation kehittäminen ja tehokkuus. Käydään yhdessä läpi, miten organisaatiota voidaan kuvata ja mitä hyötyä organisaation kuvaamisesta on. Mietitään kokonaisuuden hallintaa ja miten muutosta voidaan hallita visuaalisessa ympäristössä.

Webinaarin tavoitteena on:

  • Organisaation visualisoiminen
  • Kokonaisuuden hallinta
  • Valmiudet muutosten läpivientiin

Webinaarin vetäjänä toimii

Arterin Avainasiakaspäällikkö Mikko Hiltunen.

Katso webinaaritallenne: