Webinaaritallenne

HSEQ-Standardien muutokset ja niiden auditointi

Katso tallenne

HSEQ-standardit asettavat vaatimuksia organisaatioiden laadun-, ympäristön- ja turvallisuuden hallinnalle. Standardien muutokset eivät ole useinkaan mitään uusia käytäntöjä vaan niitä jo menossa organisaatioissa. Esimerkiksi riskienhallinta, joka on tunnettu liikkeenjohdossa jo vuosikymmeniä, on nyt kypsynyt standardoiduksi vaatimukseksi – kova juttu.

Edistykselliset yritykset ovat standardoinnin pioneereja. Nämä määrittävät suunnan myöhemmin määriteltäville normeille. Standardien tarkoituksena ei ole kuitenkaan yhdenmukaistaa organisaatioiden toimintaa vaan innoittaa organisaatioita soveltamaan niitä omalla innovatiivisella tavalla ja löytämään omat kilpailukykytekijänsä. Auditoinnilla todennetaan, että asetetut vaatimukset toteutuvat organisaation arjessa ja toiminnassa. Auditoinneille on nyt tarvetta, kun päivitysprosessit alkavat olla loppusuoralla. Auditointeja voi toteuttaa organisaation itsensä, asiakkaan tai riippumattoman tahon toimesta.

Webinaarissa kuulet miten auditoida:

  • toimintoja enemmän tavoitteiden ja tulosten perusteella
  • johdon osoittamaa johtajuutta ja sitoutumista
  • mahdollisuuksien ja riskien tunnistamista ja hallintaa liiketoiminnassa
  • muutostilanteiden johtajuutta liiketoiminnassa
  • hankintoja, ulkoistettuja prosesseja ja toimintoja
  • sisäistä ja ulkoista viestintää

Webinaarin tavoitteena on:

  • Esitellä ISO 9001, 14001 ja 45001 johtamisjärjestelmästandardien yhtenäinen rakenne
  • Auttaa HSEQ standardien tulkinnassa
  • Antaa vinkkejä auditoinnin hyviksi käytännöiksi
  • Osoittaa, miten standardien uudistukset vaikuttavat auditointeihin

Täytä tietosi ja lataa webinaaritallenne

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Puhujat

Ossi vastaa toimitusjohtajana Arterin liiketoiminnasta kokonaisuutena. Ossi on Arter Oy:n perustaja ja toiminut yli 20 vuotta yrittäjänä. Työuransa aikana hän on toiminut myös työpäällikön, konsultin ja pääarvioijan tehtävissä. Tärkeänä hän pitää tulosvetoista kehittämistä, yrityksen kasvua ja toiminnan tehostamista. Vapaa-aika kuluu Ossilla omakotitalon nikkaroinnissa ja perheen kanssa matkustellessa. Mielenkiinnon kohteina hänellä ovat rakentaminen, metsätyöt ja sijoittaminen laatuosakkeisiin.