Webinaaritallenne

Prosessitutkimus 2021: Prosessijohtamisen nykytila ja vaikuttavuus Suomessa

Katso tallenne

Me Arterilla rakastamme prosesseja. Siksi olemme halunneet tutkia ja seurata, mitä mieltä suomalaiset organisaatiot yleisesti ovat prosessijohtamisen vaikuttavuudesta.

Tässä webinaarissa kuulet Prosessitutkimus 2021 tuloksia ja tietoa prosessijohtamisen koetusta vaikutuksesta organisaation tuloksellisuuteen!

>> Lataa Prosessitutkimus 2021 -tutkimusraportti itsellesi täältä.

Yhä useammat nuoret yritykset julistavat prosessiajattelun kuolleen, ja ketterät, itseohjautuvat menetelmät ajavat niin sanotun vanhan prosessimaailman ohi. Mutta ovatko nämä tosiaan toisensa pois sulkevia tekijöitä?

Organisaatioissa tarvitaan yhä yhteisiä toimintatapoja ja prosesseja, joiden merkitys on jopa varmasti kasvanut vuoden 2020 aikana, ihmisten jäädessä työaamuina tekemään etätöitä. Itseohjautuvuuskin vaatii toimiakseen selkeät reunaehdot ja yhteiset, tukevat työketjut. Organisaatioihin kohdistuu myös jatkuvasti uudenlaisia lakisääteisiä vaatimuksia, kuten GDPR, joihin vastaaminen usein edellyttää ainakin jonkinasteista prosessiajattelua.

Prosessitutkimus 2021 on jatkoa vuonna 2019 toteuttamallemme tutkimukselle, jossa selvitimme, uskovatko suomalaiset organisaatiot prosessijohtamisella olevan vaikutusta heidän tuloksiinsa. Tuloksilla viittaamme niin taloudellisiin tuloksiin, kuin asiakas-, henkilöstö-, toimittaja- ja omistajatyytyväisyyteen, sekä sosiaaliseen ja ekologiseen vastuullisuuteen. Vuodenvaihteessa 2020-2021 toistimme aiemman tutkimuksen, ja vertasimme saamiamme tuloksia edellisiin. Tutkimukseen vastasi yhteensä 83 eri kokoisten organisaatioiden laatu- ja kehitystyön ammattilaista usealta eri toimialalta.

Tutkimushypoteesimme pysyi yhä samana: mitä pidemmällä organisaatio on prosessijohtamisessa, sitä enemmän hyötyjä organisaatio kokee saavansa. Lopussa palaamme hypoteesiin, ja tarkistamme, oliko luulo tiedon väärti.

Webinaari sopii kaikille prosesseista ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille!

Webinaarissa:

  • Kuulet Arterin tuoreen prosessitutkimuksen tulokset.
  • Hahmotat prosessijohtamisen nykytilaa suomalaisissa organisaatioissa.

Täytä tietosi ja lataa webinaaritallenne

* merkityt kohdat ovat pakollisia

Puhujat

Tomi Saarinen toimii konsulttina Arterilla. Hänen osaamisensa painottuu toimintajärjestelmien rakentamiseen, laadunhallintaan ja prosessien kehittämiseen organisaatioissa.

Tomilla on aiempaa kokemusta verkko-opetuksesta sekä start-up maailmasta, joissa nopea oppiminen ja etenkin erilaisten oppimistekniikoiden hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa. Asiakkaiden tarpeiden ja oppimistapojen ymmärtäminen ovat Tomille erittäin tärkeitä asioita koulutuksen menestymisen kannalta. Kun nämä asiat huomioidaan, ovat koulutukset selkeitä ja ennen kaikkea mukavia seurata.