Ville Lukkaroinen
Asiakasvastaava
ville.lukkaroinen@arter.fi
+358 50 454 4287

Ville Lukkaroinen toimii Arterilla asiakasvastaavana. Hänen päävastuualueeseensa kuuluu ARC-ohjelmiston asiakkaat. Hän pyrkii yhteistyössä asiakkaan kanssa saamaan ohjelmistosta kaiken hyödyn irti asiakasorganisaatiolle. Ville innostuu palvelumuotoilusta, leanista ja kokonaisarkkitehtuurista.

Haluatko Villen käymään tai onko sinulla kysymyksiä liittyen teidän ARC-ohjelmistoon ja sen käyttämiseen? Ota yhteyttä tällä lomakkeella!