QF-koulutukset

Opi Lean 5S-projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi

Kysy lisää

Tehosta tuotantoa ja toimintaa Lean 5S:n avulla

 • Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, jonka yhtenä kivijalkana on työpaikan ja työympäristön selkeä ja rationaalisesti suunniteltu järjestys sekä hyvä siisteys. Kun suunniteltuun järjestykseen ja siisteyteen lisätään erilaisten turhien toimintojen poistaminen, päästään melko arkisilla menetelmillä tuotannon ja toiminnan tehostamiseen.
 • Lean 5S -menetelmä – sorttaus, sijoittelu, siivous, standardointi, sitouttaminen – keskittyy organisointiin ja työmenetelmien standardointiin. Menetelmän tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta.
 • Lean 5S -koulutuksessa opit askel askeleelta etenevän muutosmallin, jolla saat aikaan konkreettisia ja näkyviä tuloksia.

Tämän Lean 5S-projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi -koulutuksen avulla:

 • Opit Lean 5S-menetelmän periaatteet ja niiden tehokkaan soveltamisen sekä käytäntöön viennin organisaatiossa.
 • Opit mitä 5S-menetelmän sorttaus, sijoittelu, siivous, standardointi, sitouttaminen käytännössä tarkoittavat.
 • Opit hyödyntämään samassa yhteydessä leanin periaatteita hukkaan liittyen.
 • Saat käytännössä testattuja työkaluja oman Lean 5S -projektin läpivientiin.

Koulutuksen oppimismenetelmät

 • Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista.
 • Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.
Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön sekä hinnoitteluun alta ja varaa paikkasi koulutukseen.

Aikataulu

9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Leanin taustaa
 • Leanin historiaa
 • Mihin leanilla pyritään
 • Arvon tuottaminen ja hukan tunnistaminen
 • Hukka ja 5S kulkevat käsikädessä
10.15
Kahvitauko
10.30
5S - jatkuva työympäristön parannusprosessi
 • 5S-elementit (Sorttaus, Sijoittelu, Siivous, Standardointi, Sitoutuminen)
 • 5S-tavoitteita ja hyötyjä
 • Mitä 5S ei ole
5S-projektin aloittaminen
 • Miten edetä?
 • Esimerkkejä 5S-projektissa luotavista työkaluista
12:00
Lounas
13:00
1S – Sorttaus
 • Siisti, toimiva, turvallinen ja vaatimukset täyttävä työpiste/-alue

 

2S – Sijoittelu
 • Työpisteessä/-alueella huomioitu turvallisuus-, ympäristö- ja laadunhallinnan näkökulmat à minimoitu inhimilliset virheet ja hukan muodostuminen
 • Visuaalisuuden hyödyntäminen
3S – Siivous
 • Tavoitetilan mukainen siisti ja puhdas työpiste-/-alue, jossa on minimoitu inhimilliset virhemahdollisuudet sekä hukan muodostuminen
14:30
Kahvitauko
14:45
4S–Standardointi
 • Dokumentoidut menettelytavat ja prosessit (mm. ohjeet, tarkistuslistat, valokuvat) työpisteen-/-alueen/-paikan ylläpitämiseksi ”standardi” -tasolla à huomioiden visuaalisuus, siisteys, toimivuus, vaatimuksenmukaisuus, turvallisuus ja ympäristö, laadunhallinta sekä virheiden ja hukan minimointi
 • Ensimmäisten 3S-vaiheiden tulosten vakiinnuttaminen
5S–Sitoutuminen
 • 5S-hanke sulautunut osaksi organisaation kulttuuria
 • 5S-kello
 • 5S-hankkeen mittarit ja tulosten esittäminen
 • 5S-hankkeen haasteet
 • 5S-toiminnan onnistumisedellytyksiä
 • Kokemuksia 5S-projekteista
15.30
Yhteenveto/kertaus yksinkertaisen 5S-harjoituksen muodossa + keskustelu
16:00
Koulutuksen päätös

Opettajat

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.