QF-koulutukset

Opi Lean 5S-projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi

Kysy lisää

Vie koulutuksen avulla Lean 5S käytännön työhön

Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, jonka yhtenä kivijalkana on työpaikan ja työympäristön selkeä ja rationaalisesti suunniteltu järjestys sekä hyvä siisteys. Kun suunniteltuun järjestykseen ja siisteyteen vielä lisätään erilaisten turhien toimintojen poistaminen, päästään melko arkisilla menetelmillä käytettävämpään toimintaympäristöön.

Lean 5S -menetelmä (Sort, Set In Order, Shine, Standardize, Sustain) keskittyy työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin. Menetelmän tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta. QF Lean 5S -koulutuksessa opit askel askeleelta etenevän muutosmallin, jolla saat aikaan konkreettisia ja näkyviä tuloksia.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Miksi osallistua?

 • Opit Lean 5S-menetelmän periaatteet ja niiden tehokkaan soveltamisen sekä käytäntöön viennin organisaatiossa
 • Opit hyödyntämään samassa yhteydessä leanin 7-9 hukan periaatteita
 • Saat käytännössä testattuja työkaluja oman Lean 5S -projektin läpivientiin

Aikataulu

9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Mitä ovat Lean periaatteet
 • Leanin historiaa
 • Lean-periaatteet ja filosofia
 • Lean-työkalut
Mistä 5S:ssä on kyse?
 • 5S‐ mistä on kyse ja miten se liittyy Lean‐periaatteisiin ja filosofiaan
 • 5S‐vaiheet
 • 5S‐soveltamisen menestystekijät
 • 5S‐projektin suunnittelu ja käynnistys
 • 5S‐menetelmän jatkuvan ylläpidon ja kehittämisen turvaaminen
Mitä ovat 5S-elementit?
 • Sort (lajittele)
 • Set In Order tai Straighten tai Simplify (laita suunniteltuun järjestykseen)
 • Shine / Sweep (siisti jälkesi, palauta järjestys)
 • Standardize (vakiinnuta siisteys ja järjestys)
 • Sustain (ylläpidä jatkuvasti)
5S-projektin käynnistys
 • Mistä ja kuinka aloittaa?
 • 7 Hukkatekijän yhdistäminen 5S‐projektiin
 • Johdon ja esimiesten rooli
 • Resursointi ja rahan käyttö
 • Koulutus ja henkilöstön osallistaminen
 • Projektiryhmän koostumus
Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen
12:00
Lounas
13:00
5S-projektin toteutus
 • Sortteerausvaiheen tehokas läpivienti valmistavassa / palvelupainotteisessa /ICT ‐painotteisessa työympäristössä
 • Sortteerausta tukevat työkalut
 • Sortteerauskokemuksia – mikä toimii, mikä ei
 • Set in order ‐ mitä kaikkea valmistavassa / palvelupainotteisessa ympäristössä
 • Set in order ja visuaalisuuden hullun varmojen menetelmien soveltaminen
 • Shine – päivittämisen siivoamisen ja asioiden paikoilleen palauttamisen soveltaminen

 

Soveltuvia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen
14:30
Kahvitauko
14:45
5S-projektin tulosten varmentaminen
 • Kolmen ensimmäisen vaiheen (Sort, Set In Order, Shine) aikana saavutettujen tulosten varmistaminen
 • Standardize – vaiheen työkalujen luonti ja muiden kokemuksia
  • 5S‐auditointilistat
  • 5S‐ennen / jälkeen kuvien käyttö, videot tms.
  • vastuutukset
 • Sustain – vaiheen menettelyjen luominen ja muiden kokemuksia
  • johdon ja esimiesten rooli ylläpidossa
  • ilmapiirin merkitys 5S‐projektien onnistumisessa
  • auditointikierrokset
  • työntekijöiden vastuuttaminen
  • toimivat kannusteet
  • 5S‐mittarit
  • viestinnän tärkeä rooli
5S‐projektien menestystekijöitä ja sudenkuoppia suomalaisissa organisaatioissa
Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen.
Yhteenvetokeskustelu
 • Miten jatkaa tästä omassa 5S-projektissa
16:00
Koulutuksen päätös

Opettajat

Kouluttaja Jari Saalilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisessä pörssiyhtiössä mm. laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtajana, pääauditoijana sekä valmistuksen johtoryhmän jäsenenä. Jari on menestyksellisesti johtanut kymmeniä toiminnankehittämisen, riskienhallinnan ja turvallisuuden sekä jatkuvan parantamisen projekteja Suomessa ja ulkomailla.

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Kaisa Halsas toimii Qualitas Fennican koulutuspäällikkönä. Hänen vastuulla on QF-koulutusten järjestäminen ja koulutustarjonnan kehittäminen.

Kaisan sydäntä lähellä on elinikäinen oppiminen ja jatkuva kehittyminen. Kaisaan voi olla yhteydessä kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.