QF-koulutukset

Opi Lean 5S-projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi

Kysy lisää

Vie koulutuksen avulla Lean 5S käytännön työhön

Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, jonka yhtenä kivijalkana on työpaikan ja työympäristön selkeä ja rationaalisesti suunniteltu järjestys sekä hyvä siisteys. Kun suunniteltuun järjestykseen ja siisteyteen vielä lisätään erilaisten turhien toimintojen poistaminen, päästään melko arkisilla menetelmillä käytettävämpään toimintaympäristöön.

Lean 5S -menetelmä (Sorttaus, Sijoittelu, Siivous, Standardointi, Sitouttaminen) keskittyy työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin. Menetelmän tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta. QF Lean 5S -koulutuksessa opit askel askeleelta etenevän muutosmallin, jolla saat aikaan konkreettisia ja näkyviä tuloksia.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Miksi osallistua?

 • Opit Lean 5S-menetelmän periaatteet ja niiden tehokkaan soveltamisen sekä käytäntöön viennin organisaatiossa
 • Opit hyödyntämään samassa yhteydessä leanin 7-9 hukan periaatteita
 • Saat käytännössä testattuja työkaluja oman Lean 5S -projektin läpivientiin

Aikataulu

9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Leanin taustaa
 • Leanin historiaa
 • Mihin leanilla pyritään
 • Arvon tuottaminen ja hukan tunnistaminen
 • Hukka ja 5S kulkevat käsikädessä
10.15
Kahvitauko
10.30
5S - jatkuva työympäristön parannusprosessi
 • 5S-elementit (Sorttaus, Sijoittelu, Siivous, Standardointi, Sitoutuminen)
 • 5S-tavoitteita ja hyötyjä
 • Mitä 5S ei ole
5S-projektin aloittaminen
 • Miten edetä?
 • Esimerkkejä 5S-projektissa luotavista työkaluista
12:00
Lounas
13:00
1S – Sorttaus
 • Siisti, toimiva, turvallinen ja vaatimukset täyttävä työpiste/-alue

 

2S – Sijoittelu
 • Työpisteessä/-alueella huomioitu turvallisuus-, ympäristö- ja laadunhallinnan näkökulmat à minimoitu inhimilliset virheet ja hukan muodostuminen
 • Visuaalisuuden hyödyntäminen
3S – Siivous
 • Tavoitetilan mukainen siisti ja puhdas työpiste-/-alue, jossa on minimoitu inhimilliset virhemahdollisuudet sekä hukan muodostuminen
14:30
Kahvitauko
14:45
4S–Standardointi
 • Dokumentoidut menettelytavat ja prosessit (mm. ohjeet, tarkistuslistat, valokuvat) työpisteen-/-alueen/-paikan ylläpitämiseksi ”standardi” -tasolla à huomioiden visuaalisuus, siisteys, toimivuus, vaatimuksenmukaisuus, turvallisuus ja ympäristö, laadunhallinta sekä virheiden ja hukan minimointi
 • Ensimmäisten 3S-vaiheiden tulosten vakiinnuttaminen
5S–Sitoutuminen
 • 5S-hanke sulautunut osaksi organisaation kulttuuria
 • 5S-kello
 • 5S-hankkeen mittarit ja tulosten esittäminen
 • 5S-hankkeen haasteet
 • 5S-toiminnan onnistumisedellytyksiä
 • Kokemuksia 5S-projekteista
15.30
Yhteenveto/kertaus yksinkertaisen 5S-harjoituksen muodossa + keskustelu
16:00
Koulutuksen päätös

Opettajat

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.