IMS symboli Arter

 

Organisaatiokohtaiset koulutukset

IMS-koulutuspalvelut

Valmiiksi mietityt organisaatiokohtaiset koulutuskokonaisuudet ohjaavat tehokkampaan ohjelmiston käyttöön.

IMS-auditointisparraus

IMS-Auditointisparrauksessa konsultti ohjaa asiakkaan auditointiin valmistautumista.

IMS sisäisten auditointien työkaluna

IMS sisäisten auditointien työkaluna –palvelu tuo tolkkua sisäisiin auditointeihin.

IMS-tilanneanalyysi

IMS-Tilanneanalyysi on katsaus asiakasorganisaation IMS-järjestelmään.

IMS SharePoint-upotukset

Konsultin johdolla opetellaan SharePoint-upotusten suunnittelu ja toteutus.

IMS-klinikka

IMS-klinikassa työstetään eteenpäin, päivitetään tai siivotaan IMS-ohjelmiston sisältöjä.

IMS sidosryhmien käytössä

Miten sidosryhmän jäsenet voidaan parhaalla mahdollisella tavalla päästää IMS-ohjelmistoon?

OSIOKOHTAINEN IMS-OHJELMISTOKOULUTUS

IMS-ohjelmiston tehokas käyttö vaatii sen osaamista. Organisaatioissa väki vaihtuu ja ohjelmiston osaaminen näivettyy, jollei sitä kehitetä. IMS-ohjelmistokoulutus nostaa osaamisen tasoa organisaatiossa ja tehostaa sitä kautta laadunhallintaa.

IMS-ohjelmistokoulutus on nimensä mukaisesti koulutusta IMS-ohjelmiston käyttöön. Koulutuksia voidaan toteuttaa IMS-ohjelmiston eri osa-alueista, esim. prosessit, dokumentit ja mittaristot.

Prosessit
Prosessit-workshopissa

määritellään organisaation prosessikartta ja siitä alaspäin rakentuva prosessipuu. Prosessien kuvaustapa sovitaan. Lisäksi opetellaan käyttämään kolmisivutekniikkaa prosessien kuvauksessa. Tavoitteena on asteittain tarkentuvan kuvauksen rakenteen hahmottaminen.

Halutessaan asiakas saa tukea myös prosessin tunnistamiseen, kuvaamiseen ja implementointiin. Koulutus ohjaa miettimään, miten kehitystyötä organisaatiossa kannattaa tehdä.

Dokumentit ja käsikirjat
Dokumentit-workshopissa
määritellään järjestelmään tuotavat dokumentit ja luodaan tallennettavalle datalle puurakenne. Dokumentin elinkaaren selvittämisen lisäksi päätetään käytettävät mallipohjat, metatiedot, tunnisteet ja nimeämiskäytäntö.

Kun harjoitellaan dokumenttien tuomista järjestelmään, suunnitellaan myös niiden linkittäminen muihin osioihin (prosesseille ja toimintakäsikirjaan). Käsikirjat-workshopissa rakennetaan toimintakäsikirjan rakenne. Lisäksi opetellaan tekemään linkityksiä ja lisäämään kuvia sekä tehdään käsikirjalle etulehti.

Mittarit
Mittarit-workshopissa

vastataan kysymykseen: ”Mitä mitataan ja miksi?”. Organisaation mittaristolle luodaan rakenne ja mittareita opetellaan rakentamaan alkeistiedoista lähtien. Lisäksi käydään läpi tietojen saanti muista järjestelmistä ja kytketään mittareille tehtäviä.

Lisäksi mietitään, miten mittareille asetetut tavoitteet vaikuttavat organisaation johtamiseen ja prosessien kehittämiseen? Entä milloin mittareita tarkastellaan?

Raportit
Raportit-workshopissa

suunnitellaan ja luodaan raporttipohja. Lisäksi koulutuksessa täytetään raportteja ja harjoitellaan niiden reititystä. Koulutuksessa opitaan myös raporttien tilastointi sekä mittareiden rakentaminen raporteista.

Koulutuksessa selvitetään, millaisia raportteja kannattaisi tehdä ja miten niitä kannattaisi hyödyntää.

Riskit
Riskit-workshopissa
opetellaan IMS-ohjelmiston riskit-osion käyttö. Koulutuksessa pureudutaan myös riskienhallinnan teoriaan ja opitaan organisaation riskienhallintamallien suunnittelua ja toteutusta. Koulutus sopii mihin tahansa riskeihin (tietoturva, ympäristö yms.), joita organisaatiossa halutaan hallita.
Pääkäyttäjäkoulutus
Pääkäyttäjäkoulutuksessa
opit IMS-ohjelmiston ylläpito-osion käytön. Sinulle selviävät ohjelmiston käyttötarkoitus ja sen hyödyt. Koulutuksessa luodaan myös kevyt katsaus ohjelmiston eri osoihin ja selvitetään mitä oikeudet, roolit ja käyttäjäryhmät ovat.

Arterin asiakastiimi kertoo mielellään lisää palvelusta:

puh: 09 8683 3630

email: asiakaspalvelu@arter.fi

 

Käyttäjienhallinta

Koulutuksessa opetellaan käyttäjähallinnan periaatteet ja dokumentointi, määritellään käyttäjäryhmät ja eri ryhmien käyttöoikeudet. Eri osioihin luotuun sisältöön annetaan oikeuksia eri käyttäjäryhmille.

IMS mentorointi

Mentorointi-palvelu turvaa asiakkaalle puolen vuoden mittaisen kehittymisjakson: asiakas ja pääkäyttäjä sitoutuvat kuuden kuukauden oppimispolkuun, jonka aikana konsultti pitää kuusi kokonaista tai puolikasta työpajapäivää.

IMS vertaisryhmät

Koulutuksen tarkoitus on tuoda yhteen IMS-ohjelmistoa käyttäviä organisaatioita, joita yhdistää sama toimiala. Kolmen koulutuskerran sarja toteutetaan asiakkaiden toiveet huomioiden ja vertaisoppimismahdollisuutta hyödyntäen.

Haluatko tilata IMS-koulutuksen teidän organisaatioonne? Kysy lisätietoa alla olevalla lomakkeella tai lähetä meille sähköpostia

asiakaspalvelu@arter.fi