Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto ja laatukäsikirjaprojekti

Helsingin yliopistoon kuuluu 11 tiedekuntaa, erillisiä laitoksia sekä yliopiston hallintopalvelut. Opiskelijoita yliopistossa on noin 35 000 ja tutkijoita ja opettajia noin 4000.

Helsingin yliopiston laatuohjeistus on jaettu kolmeen kokonaisuuteen:

  • Henkilöstölle tarkoitetut ohjeet Helsingin yliopiston intranetissä.
  • Opiskelijan ohjeet, Helsingin yliopiston verkkosivuilta löytyvä kaikille avoin ohjeistus.
  • Opetustyön ohjeet, Helsingin yliopiston verkkosivuilta löytyvä kaikille avoin ohjeistus.

Asiakkaamme perustoimintaa on tuottaa tutkimusta ja siihen perustuvaa ylintä opetusta Suomessa. Sidosryhmätoiminta on yliopistossa keskeisessä roolissa, sillä opetuksen ja tutkimuksen kautta yliopisto osallistuu yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

Vaikka Helsingin yliopisto on autonominen toimija, vaikuttaa, ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriö jossain määrin sen toimintaa rahoituksen näkökulmasta.

Yliopistomaailmassa opiskelijat ovat orgaaninen osa yliopiston toimintaa – ilman opiskelijoita ei olisi yliopistoakaan. Opiskelijat ovat mukana organisaation päätöksenteossa ja heillä on aktiivinen rooli esimerkiksi toiminnan kehittämisessä ja strategiatyössä. Opiskelijat osallistuvat yliopiston päätöksentekoon siten, että kaikissa toimintaelimissä, esimerkiksi koulutusohjelmien johtoryhmissä, on opiskelijaedustajat.

Tutustu tarkemmin Helsingin yliopiston laadunhallintaan heidän kotisivuillaan.

Asiakastarina tiivistetysti:

  • LÄHTÖTILANNE: Tarve selvittää, toimiiko kolmeen osaan jaettu laatuohjeistus yhtenäisenä kokonaisuutena isossa organisaatiossa.
  • RATKAISU: Ulkopuolinen laatuasiantuntijataho, Arterin asiantuntijat, käyvät läpi yliopiston laatuohjeistukset ja toimittivat kirjallisen raportin laatuohjeistuksien nykytilasta kehitysehdotuksineen.
  • TULOKSET: Konkreettisia kehitysehdotuksia laatutyöhön ja Plan-Do-Check-Act -malliin.

Lähtötilanne

Helsingin yliopisto tunnisti tarpeensa luoda katsauksen siihen, kuinka kolmeen osaan jaettu laatuohjeistus toimii yhtenäisenä kokonaisuutena isossa organisaatiossa.

2021 loppupuolella toteutuva lakisääteinen ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttama auditointi toimi yhtenä vaikuttavana tekijänä laatukäsikirjaprojektin toteuttamiselle.

Helsingin yliopistossa laatuasiantuntijana toimiva Minna Laitinen avaa yliopiston laatuohjeistuksien taustaa:

Olemme aikaisemmin toteuttaneet yliopistolle toimintakäsikirjan, joka tehtiin ulkoista auditointia varten. Toimintakäsikirjassa olevia ohjeistuksia ei kuitenkaan päivitetty aktiivisesti auditoinnin jälkeen. Nyt intranetistä löytyviä henkilöstölle tarkoitettuja ohjeistuksia, opiskelijan ohjeita ja opetustyöhön liittyviä ohjeistuksia käytetään ja päivitetään aktiivisesti, aiemmin koostetun toimintakäsikirjan sijaan.”

Ratkaisu – Laatukäsikirjaprojektissa käytiin läpi Helsingin yliopiston laatuohjeistukset Arterin asiantuntijoiden kanssa

Helsingin yliopiston laatuohjeistus käytiin läpi Arterin asiantuntijoiden kanssa työpajojen avulla.

Projektin lopputuloksena Arter toimitti Helsingin yliopistolle raportin kehitysehdotuksineen laatuohjeistuksien ja laatuun liittyvän toiminnan kehittämisen tueksi. Projektin pääpaino oli laatutyön kehittämisessä.

Saimme juuri sen tyyppistä palautetta kuin halusimmekin saada. Tuli kehittämiskohteita ja Arterin toimittama raportti auttaa meitä keskittymään oikeisiin asioihin yliopiston laatutyössä”, kertoo Helsingin yliopiston laatupäällikkö Anne Lepistö.

Projekti toteutettiin siten, että hankkeessa oli aloitus- ja lopetustyöpajat, joiden välissä Arterin asiantuntijat Elina Mäkinen ja Aki Kärnä työstivät raporttia Helsingin yliopiston kolmeen kokonaisuuteen jaetusta laatuohjeistuksesta.

Projekti aloitettiin tammikuussa 2021 ja valmista tuli maaliskuussa 2021.

Mukana projektissa oli Helsingin yliopiston päästä hieman vajaa 10 henkilöä, mukaan lukien ne henkilöt, jotka vastasivat henkilöstön, opiskelijoiden ja opetustyön laatuohjeistuksista.

Tulokset – konkreettisia kehitysehdotuksia laatutyöhön ja PDCA-malliin

Helsingin yliopiston laatupäällikkönä toimiva Anne Lepistö ja laatuasiantuntijana toimiva Minna Laitinen kertovat heidän hyödyntävän yliopiston laatutyössä Plan-Do-Check-Act -mallia:

Saimme projektista erityisesti apua laatuympyrämme ACT-osioon konkreettisten työkalujen muodossa sekä toiminnanohjauksen terminologiaan”, Anne mainitsee.

Anne kertoo myös Arterin asiantuntijoilta tulleen huomioita opiskelijaohjeisiin, jotka olivat jo kehityslistalla Helsingin yliopistolla.

Asiantuntijoiden huomiot vahvistivat sitä, että oma kehitystyömme on oikean suuntaista”, Anne jatkaa.

Saimme Arterin toimittaman raportin avulla laatu- eli PDCA-ympyräämme ohjeita sekä tukea siihen, miten kokonaisuus kannattaa toteuttaa”, Minna alleviivaa.

Laatyön kehittäminen jatkuu Helsingin yliopistolla Arterin toimittaman raportin avulla sekä heidän omien suunnitelmiensa mukaisesti.

Aiheeseen liittyvää