IMS-ohjelmisto

IMS on toimintajärjestelmän alusta laadunhallinnan perustaksi. Koko organisaatiota palveleva selainpohjainen pilvipalvelu on helppokäyttöinen ja skaalautuva. IMSistä löytyvät johdon asettama suunta ja tavoitteet, sekä henkilöstön tarvitsemat ohjeet ja toimintatavat niiden saavuttamiseksi. Ohjelmisto tuo yhteen paikkaan kaikki organisaation prosessit, dokumentit, käsikirjat, mittarit, raportit ja riskiarvioinnin. IMSin avulla voit varmistaa standardien mukaisen, laadukkaan, ympäristöystävällisen ja turvallisen toiminnan.

Mikä on toimintajärjestelmä?

Toimintajärjestelmä on yhdessä sovittu, paras tällä hetkellä tunnettu toimintatapojen kooste. Sitä parannetaan jatkuvasti tuloksien, asiakas- ja sidosryhmäpalautteen sekä arviointien perusteella. Toimintajärjestelmällä yhtenäistetään ja parannetaan organisaation toimintoja tuomalla ne havainnolliseen muotoon ja helposti organisaation toimijoiden saataville. Hyvä toimintajärjestelmä auttaa organisaatiota arjen pyörittämisessä. Se palvelee organisaation strategiaa ja tarjoaa henkilöstölle ajankohtaisen tiedon selkeästi ja saavutettavasti. Hyvän toimintajärjestelmän rakentamiseen vaaditaan oman toiminnan tuntemusta, tekniikkaa ja asennetta.

Luo organisaatiollenne toimintajärjestelmä kotimaisen ohjelmiston sisälle!

IMS-ohjelmiston osiot laadukkaaseen organisaation toimintaan

Prosessit

Helppokäyttöinen Blueprint-työkalu auttaa visualisoimaan koko organisaation toiminnan prosesseina. Yhdenkään prosessikuvauksen ei tarvitse jäädä irralliseksi IMSissä. Prosessikuvaukset kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa prosessipuun ja linkityksien kautta. Näiden avulla liität vaivattomasti prosesseihin kaiken niihin liittyvän sisällön.

IMSin Prosessit-osio hyödyntää Arterin luomaa kolmisivutekniikkaa. Sillä tarkoitetaan prosessikuvausta, joka sisältää prosessikaavion lisäksi yhteenvetosivun prosessin keskeisistä asioista, sekä vaiheiden kuvaus -sivun, jossa voit avata tarkemmin prosessin työvaiheita. Yhdestä prosessista syntyy siis tuloksena kolme sivua: yhteenveto, prosessikaavio ja vaiheiden kuvaus. Kolmisivutekniikan ansiosta sinun ei tarvitse mahduttaa prosessikaaviokuvaan kaikkea prosessin toteuttamiseen liittyvää tietoa.

Dokumentit

Organisaation dokumentteja on helppo hallinnoida IMS-ohjelmistolla. Dokumentit-osion avulla ylläpidät, versioit ja arkistoit asiakirjoja yhdessä paikassa. Järjestelmällä hallinnoidaan sekä toimintaa ohjaavia, että toiminnan tuloksena syntyviä dokumentteja. Ohjelmisto mahdollistaa lisäksi selkeän vastuutuksen luomisen dokumenttien tarkastus-, hyväksyntä-, katselmointi- ja versiointikäytännöille, jolloin ylläpito ei pääse unohtumaan.

Tarvitsemasi asiakirjan löydät helposti hierarkkisen hakemistorakenteen (dokumenttipuu) lisäksi erilaisten hakutoimintojen avulla. Dokumenttien haun apuna voit käyttää esimerkiksi hakusanoja, tunnisteita tai vastuuhenkilöitä. Voit hakea sisällöstä myös viimeksi päivitettyjä dokumentteja tai omia suosikkejasi.

Käsikirjat

Tarvittavat käsikirjat luot kätevästi IMS-järjestelmän selainpohjaisella tekstinkäsittelyohjelmalla. Linkittäessäsi käsikirjoihin prosessikuvauksia, mittareita ja ohjeita, ne päivittyvät samaan aikaan, kun niitä päivitetään omissa osioissaan. Enää sinun ei siis tarvitse keräillä uusimpia versioita milloin mistäkin, vaan saat käsikirjaan suoraan ajantasaisen version organisaation toimintaperiaatteista.

Käsikirjan osioiden ylläpidon voit jakaa helposti eri henkilöille valtuuttamalla kirjoittamisen ja ylläpidon esimerkiksi kappalekohtaisesti. Samoin periaattein laadit niin toiminta- tai johtosäännön, myyntikäsikirjan, omavalvontasuunnitelman, itsearvioinnin taustakuvauksen, perehdytyskäsikirjan, kuin vaikka laatupalkintohakemuksenkin.

Mittarit

IMSin visuaalinen mittaristo auttaa toiminnan seurannassa ja parantamisessa. Voit ylläpitää mittareita manuaalisesti, tai yhdistää jonkin toisen järjestelmän tietolähteeseen, jolloin mittarit päivittyvät ohjelmistoon automaattisesti. IMS mahdollistaa mittareiden manuaalisen päivittämisen vastuuttamisen yksittäisille käyttäjille tai käyttäjäryhmille, jolloin järjestelmä muistuttaa henkilöitä puuttuvista arvoista.

Mittarit-osion avulla jaat organisaation strategian toteuttamisen selkeiksi tavoitteiksi ja mittareiksi. Tämä on merkittävä osa johtamista, sillä mittaustulokset luovat perustan toimenpidepäätöksille. Mittaristosta löytyvät ensisijaisesti strategiset, mutta tarvittaessa myös operatiiviset mittarit, joilla toimintaa seurataan.

Raportit

Toiminnan kehittämiseen liittyviä toimintoja seuraat kätevästi Raportit-osion avulla. IMS-ohjelmistossa saat käyttöösi tehokkaan työkalun palautteiden ja arviointien tapahtumahallintaan. Kaikki nämä voit raportoida joko tietokoneella tai MOF-sovelluksen kautta suoraan paikan päällä mobiililaitteella.

Voit helposti luoda vakiomuotoiset lomakepohjat esimerkiksi kyselyjen, kehitysehdotusten, poikkeamien, reklamaatioiden tai arviointien kirjaukseen. Raportit-osiossa pääset myös käsittelemään raportteja ja arviomaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Saat lisäksi luotua tilanteisiin sopivat työnkulut. Kirjatusta datasta saadaan tärkeää tietoa organisaation toiminnan kehittämistä varten.

Riskit

Myös organisaation riskienhallintaan on IMSiin luotu oma osionsa. Riskit-osiossa voit luokitella ja analysoida riskejä, sekä liittää niihin riskiarviointeja, todennäköisyyksiä ja vaikuttavuuksia. Riskien kirjaamisen voit aloittaa joko käyttämällä IMSin oletusasetuksia tai muokkaamalla niitä käyttöönoton yhteydessä.

Riskit-osio yhdistyy IMS-toimintajärjestelmän muihin osioihin linkitysten kautta. Riskien liittäminen prosessikaavioon, mittareihin ja käsikirjoihin täydentää hyvin nykyisten standardien mukaista laatujärjestelmää, sillä riskilähtöisyys nostettiin päätöksenteon perustaksi vuoden 2015 ISO 9001 -standardissa. Kokonaisvaltainen laatu- tai toimintajärjestelmä vaatii siis tänä päivän tuekseen ammattimaista riskienhallintaa.

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile IMS-ohjelmistoa ilmaiseksi:

Lähettämällä hyväksyn, että antamani henkilötiedot tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

IMS-ohjelmiston kokonaisratkaisut

Parhaan hyödyn saamiseksi suosittelemme kokonaisratkaisua. Palvelupaketteihin kuuluvat ohjelmiston lisäksi mallipohjat, käyttöharjoitukset sekä asiantunteva koulutus. Luodaan yhdessä organisaatiollenne kannattavampia toimintamalleja.

Toimintajärjestelmän rakentaminen

Toimintajärjestelmän rakentaminen -palvelu auttaa rakentamaan organisaatiollenne toimintajärjestelmän Arterin IMS-ohjelmistoon. Palvelu tukee järjestelmän käyttöönotossa, sekä helpottaa johdon sitoutumista heti alkumetreiltä.

Lean Arvovirtakuvaus

Lean Arvovirtakuvauksen avulla tunnistatte prosessien konkreettiset kehityskohteet. Palvelussa voidaan hyödyntää joko IMS- tai ARC-ohjelmistoa.

Järjestämme koulutuksia IMS-ohjelmiston käytön tueksi:

Kaikki koulutukset

IMS-lisäpalvelut - Vieläkin enemmän irti IMS-toimintajärjestelmästäsi

MOF - Mobiiliraportointi

FORMY - Ulkoisen palautteen raportointi

SSO konfigurointi - Kertakirjautuminen

IMS & ARC Prosessi-integraatio

Haluatko kuulla lisää IMS-ohjelmistosta?

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä miten ratkaisumme voi auttaa teitä.

Lue lisää IMS-ohjelmiston hyödyntämisestä: