IMS-ohjelmisto – Laatu läpinäkyväksi

IMS-ohjelmiston avulla rakennat yritykselle tai organisaatiolle sen omiin tarpeisiin sopivan laadunhallinta-, johtamis- tai toimintajärjestelmän. IMS-ohjelmiston avulla teet laadusta läpinäkyvää.

IMSin avulla rakennat laatu-, johtamis- tai toimintajärjestelmän

IMS-ohjelmisto on SaaS-palvelu, jonka tuotekehitys ja palvelimet sijaitsevat Suomessa. IMS-ohjelmisto soveltuu esimerkiksi ISO 9001 -standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Ohjelmiston on helppokäyttöinen ja koko henkilökunnan työkalu, jonka avulla teet laadusta läpinäkyvää.

Tutustu IMS-ohjelmistoon

Haluatko tutustua IMS-ohjelmistoon tarkemmin? Tutustu ohjelmistoon ja sen hinnoitteluun esitteen avulla

Kiinnostaako IMS-ohjelmiston hinnoittelu tai käyttöönottotavat? Haluatko tutustua IMS-ohjelmistoon toiminnallisuuksiin ja hyötyihin tarkemmin?

IMS-ohjelmiston osiot

Prosessien kuvaaminen

IMS-ohjelmiston helppokäyttöisen piirtotyökalun avulla luot selkeät kuvaukset yrityksen ydinprosseista ja tukiprosesseista.

IMSin Prosessit-osio hyödyntää Arterin luomaa kolmisivutekniikkaa. Sillä tarkoitetaan prosessikuvausta, joka sisältää prosessikaavion lisäksi yhteenvetosivun prosessin keskeisistä asioista, sekä vaiheiden kuvaus -sivun, jossa voit avata tarkemmin prosessin työvaiheita. Kolmisivutekniikan ansiosta sinun ei tarvitse mahduttaa prosessikaaviokuvaan kaikkea prosessin toteuttamiseen liittyvää tietoa.

Lisäksi linkityksien avulla liität vaivattomasti prosesseihin kaiken niihin liittyvän dokumentaation esimerkiksi riskienhallinnan tai yksittäiset ohjeistukset.

Dokumenttienhallinta

Tee dokumenttienhallinnasta helppoa!

IMS-ohjelmiston dokumentit-osion avulla ylläpidät, versioit ja arkistoit asiakirjoja yhdessä paikassa. Järjestelmällä hallinnoidaan sekä toimintaa ohjaavia, että toiminnan tuloksena syntyviä dokumentteja. IMS mahdollistaa selkeän vastuutuksen luomisen dokumenttien tarkastus-, hyväksyntä-, katselmointi- ja versiointikäytännöille.

Dokumenttien ja asiakirjojen löytäminen on helppoa hierarkkisen hakemistorakenteen ja dokumenttipuun lisäksi erilaisten hakutoimintojen avulla. Dokumenttien haun apuna voit käyttää esimerkiksi hakusanoja, tunnisteita tai vastuuhenkilöitä. Voit hakea sisällöstä myös viimeksi päivitettyjä dokumentteja tai omia suosikkejasi.

Käsikirjojen luominen ja ylläpito

Luo ja ylläpidä tarvittavia käsikirjoja IMS-ohjelmiston selainpohjaisella tekstinkäsittelyohjelmalla.

Enää sinun ei tarvitse keräillä uusimpia tietoja käsikirjoihin, sillä linkittäessäsi käsikirjoihin prosessikuvauksia, mittareita ja ohjeita, ne päivittyvät käsikirjaan samaan aikaan, kun niitä päivitetään omissa osioissaan.

Lisäksi voit jakaa käsikirjan osioiden ylläpidon eri henkilöille valtuuttamalla kirjoittamisen ja ylläpidon esimerkiksi kappalekohtaisesti.

Laadi IMS-ohjelmiston avulla niin toiminta- tai johtosäännön, myyntikäsikirjan, omavalvontasuunnitelman, itsearvioinnin taustakuvauksen, perehdytyskäsikirjan kuin laatupalkintohakemuksenkin.

Toiminnan mittaaminen

IMSin visuaalinen mittaristo auttaa sinua toiminnan seurannassa ja parantamisessa - Luot tietoperusteisen pohjan toimenpidepäätöksille.

Voit ylläpitää mittareita manuaalisesti tai yhdistää niitä haluamaasi tietolähteeseen IMSissä, jolloin tiedot päivittyvät mittareihin automaattisesti. Ohjelmisto mahdollistaa mittareiden manuaalisen päivittämisen vastuuttamisen yksittäisille käyttäjille tai käyttäjäryhmille, jolloin järjestelmä muistuttaa henkilöitä puuttuvista arvoista.

Mittarit-osion avulla jaat organisaation strategian toteuttamisen selkeiksi tavoitteiksi ja mittareiksi.

Raportointi

Tee palautteiden, läheltäpititilanteiden ja poikkeamien kirjaamisesta, seurannasta ja käsittelystä helppoa!

IMS-ohjelmisto tarjoaa tehokkaan ja paikkariippumattoman työkalun palautteiden ja arviointien tapahtumahallintaan. Raporttien tekeminen onnistuu joko tietokoneella tai puhelimella.

Luo vakiomuotoisia lomakepohjia esimerkiksi kehitysehdotusten, poikkeamien, reklamaatioiden tai arviointien kirjaukseen. Lisäksi pystyt vastuuttamaan saapuneiden palautteiden tai poikkeamien hoitamisen haluamallesi ohjelmiston käyttäjälle.

Riskienhallinta

Kokonaisvaltainen laatu-, johtamis- tai toimintajärjestelmä vaatii tuekseen ammattimaista riskienhallintaa, lisäksi riskilähtöisyys nostettiin päätöksenteon perustaksi vuoden 2015 ISO 9001 -standardissa.

IMS-ohjelmiston riskienhallinnan Riskit-osiossa voit luokitella ja analysoida riskejä, sekä liittää niihin riskiarviointeja, todennäköisyyksiä ja vaikuttavuuksia. Riskien kirjaamisen voit aloittaa joko käyttämällä IMSin oletusasetuksia tai muokkaamalla niitä omiin tarpeisiisi sopivaksi.

Riskit-osio yhdistyy IMS-toimintajärjestelmän muihin osioihin linkitysten kautta. Riskien liittäminen IMS-ohjelmistolla kuvattuihin prosesseihin, mittareihin ja käsikirjoihin täydentää hyvin esimerkiksi ISO-standardien mukaista laatujärjestelmää.

IMS-ohjelmiston tietoturva

Noudatamme IMS-ohjelmiston kehittämisessä ja testauksessa yleisiä parhaita käytänteitä, muun muassa OWASP-suosituksia. Lisäksi toimintaamme ohjaa Total Specific Solutions -konsernin Security Control Framework. Arterin ohjelmistojen tuotekehitys ja pilvipalvelimeet sijaitsevat Suomessa ja IMSin käyttö tapahtuu TLS-suojattua yhteyttä käyttäen. Pilvipalvelun toimittaja, Arter, vastaa sisällön varmuuskopioinnista, joka tapahtuu ajastetusti vuorokausittain. Pilvipalvelimien toimintaa monitoroidaan ja tietoturvauhkiin reagoidaan välittömästi. IMS-ohjelmisto voidaan asentaa asiakkaan sisäverkkoon, jolloin saavutetaan intranet-sivujen tasoinen tietoturva.

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile IMS-ohjelmistoa ilmaiseksi - kokeilu ei edellytä sitoutumista:

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kaikki hyöty irti IMSistä palvelun avulla

Parhaan hyödyn saamiseksi suosittelemme ohjelmiston käyttöönoton yhteyteen tarpeisiinne sopivaa palvelua. Palvelupaketteihin kuuluvat ohjelmiston lisäksi mallipohjat, käyttöharjoitukset, asiantuntijan tuki ja koulutus.

Toimintajärjestelmän rakentaminen

Toimintajärjestelmän rakentaminen -palvelu auttaa rakentamaan organisaatiollenne toimintajärjestelmän Arterin IMS-ohjelmistoon, joka vastaa ISO 9001, ISO 14001 sekä ISO 45001 -standardien vaatimuksiin.

Järjestämme koulutuksia IMS-ohjelmiston käytön tueksi:

IMS-lisäpalvelut - Vieläkin enemmän irti IMS-toimintajärjestelmästäsi

IMS Mobile

IMS-ohjelmisto puhelimessasi.

FORMY - Ulkoisen palautteen raportointi

SSO konfigurointi - Kertakirjautuminen

IMS & ARC Prosessi-integraatio

Tutustu lisää IMS-ohjelmistoon tilaamalla ilmainen demo!

Toimintajärjestelmä on ammattimaisen toiminnan lähtökohta. IMS-ohjelmiston avulla ylläpidätte laatustandardien mukaista liiketoimintaa.

Tilaa ohjelmiston demo ja tutustu!

Opi lisää laadunhallinnasta: