IMS-ohjelmisto – toimintajärjestelmän alusta

Kotimaisen IMS-ohjelmiston avulla rakennat yritykselle tai organisaatiolle sen omiin tarpeisiin sopivan laadunhallinta-, johtamis- tai toimintajärjestelmän.

  • IMS on helppokäyttöinen ja koko henkilökunnan työkalu – ohjelmiston avulla keskität ja ylläpidät työtä ohjaavaa dokumentaatiota yhdestä paikasta.
  • IMSin avulla luot edellytykset jatkuvalle liiketoiminnan kehitystyölle.
  • IMS-ohjelmiston osiot vastaavat ISO-standardien mukaisiin vaatimuksiin.

Toimintajärjestelmän alusta

IMS-ohjelmisto on paikkariippumaton ja selainpohjainen SaaS-palvelu, jonka avulla rakennat organisaatiollenne oman laatujärjestelmän, johtamisjärjestelmän tai toimintajärjestelmän. IMS soveltuu esimerkiksi ISO 9001 -standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Ohjelmiston osiot ja toiminnallisuudet vastaavat ISO-standardien vaatimuksiin. Selainpohjaisella IMS-ohjelmistolla yhtenäistät ja parannat organisaation toimintoja jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.

Tämä on IMS

Ota selvää, miksi yli 500 organisaatiota hyödyntää IMS-ohjelmistoa toimintansa kehittämisen tukena – ei sitoutumista!

Tilaa ilmainen IMS-demo ja pääset samantien tutustumaan ohjelmiston demoympäristöön esittelyvideon avulla.

IMS-ohjelmiston osiot

Prosessien kuvaaminen

IMS-ohjelmiston helppokäyttöisen piirtotyökalun avulla luot selkeät kuvaukset yrityksen ydinprosseista ja tukiprosesseista.

IMSin Prosessit-osio hyödyntää Arterin luomaa kolmisivutekniikkaa. Sillä tarkoitetaan prosessikuvausta, joka sisältää prosessikaavion lisäksi yhteenvetosivun prosessin keskeisistä asioista, sekä vaiheiden kuvaus -sivun, jossa voit avata tarkemmin prosessin työvaiheita. Kolmisivutekniikan ansiosta sinun ei tarvitse mahduttaa prosessikaaviokuvaan kaikkea prosessin toteuttamiseen liittyvää tietoa.

Lisäksi linkityksien avulla liität vaivattomasti prosesseihin kaiken niihin liittyvän dokumentaation esimerkiksi riskienhallinnan tai yksittäiset ohjeistukset.

Dokumenttienhallinta

Tee dokumenttienhallinnasta helppoa!

IMS-ohjelmiston dokumentit-osion avulla ylläpidät, versioit ja arkistoit asiakirjoja yhdessä paikassa. Järjestelmällä hallinnoidaan sekä toimintaa ohjaavia, että toiminnan tuloksena syntyviä dokumentteja. IMS mahdollistaa selkeän vastuutuksen luomisen dokumenttien tarkastus-, hyväksyntä-, katselmointi- ja versiointikäytännöille.

Dokumenttien ja asiakirjojen löytäminen on helppoa hierarkkisen hakemistorakenteen ja dokumenttipuun lisäksi erilaisten hakutoimintojen avulla. Dokumenttien haun apuna voit käyttää esimerkiksi hakusanoja, tunnisteita tai vastuuhenkilöitä. Voit hakea sisällöstä myös viimeksi päivitettyjä dokumentteja tai omia suosikkejasi.

Käsikirjojen luominen ja ylläpito

Luo ja ylläpidä tarvittavia käsikirjoja IMS-ohjelmiston selainpohjaisella tekstinkäsittelyohjelmalla.

Enää sinun ei tarvitse keräillä uusimpia tietoja käsikirjoihin, sillä linkittäessäsi käsikirjoihin prosessikuvauksia, mittareita ja ohjeita, ne päivittyvät käsikirjaan samaan aikaan, kun niitä päivitetään omissa osioissaan.

Lisäksi voit jakaa käsikirjan osioiden ylläpidon eri henkilöille valtuuttamalla kirjoittamisen ja ylläpidon esimerkiksi kappalekohtaisesti.

Laadi IMS-ohjelmiston avulla niin toiminta- tai johtosäännön, myyntikäsikirjan, omavalvontasuunnitelman, itsearvioinnin taustakuvauksen, perehdytyskäsikirjan kuin laatupalkintohakemuksenkin.

Toiminnan mittaaminen

IMSin visuaalinen mittaristo auttaa sinua toiminnan seurannassa ja parantamisessa - Luot tietoperusteisen pohjan toimenpidepäätöksille.

Voit ylläpitää mittareita manuaalisesti tai yhdistää niitä haluamaasi tietolähteeseen IMSissä, jolloin tiedot päivittyvät mittareihin automaattisesti. Ohjelmisto mahdollistaa mittareiden manuaalisen päivittämisen vastuuttamisen yksittäisille käyttäjille tai käyttäjäryhmille, jolloin järjestelmä muistuttaa henkilöitä puuttuvista arvoista.

Mittarit-osion avulla jaat organisaation strategian toteuttamisen selkeiksi tavoitteiksi ja mittareiksi.

Raportointi

Tee palautteiden, läheltäpititilanteiden ja poikkeamien kirjaamisesta, seurannasta ja käsittelystä helppoa!

IMS-ohjelmisto tarjoaa tehokkaan ja paikkariippumattoman työkalun palautteiden ja arviointien tapahtumahallintaan. Raporttien tekeminen onnistuu joko tietokoneella tai puhelimella.

Luo vakiomuotoisia lomakepohjia esimerkiksi kehitysehdotusten, poikkeamien, reklamaatioiden tai arviointien kirjaukseen. Lisäksi pystyt vastuuttamaan saapuneiden palautteiden tai poikkeamien hoitamisen haluamallesi ohjelmiston käyttäjälle.

Riskienhallinta

Kokonaisvaltainen laatu-, johtamis- tai toimintajärjestelmä vaatii tuekseen ammattimaista riskienhallintaa, lisäksi riskilähtöisyys nostettiin päätöksenteon perustaksi vuoden 2015 ISO 9001 -standardissa.

IMS-ohjelmiston riskienhallinnan Riskit-osiossa voit luokitella ja analysoida riskejä, sekä liittää niihin riskiarviointeja, todennäköisyyksiä ja vaikuttavuuksia. Riskien kirjaamisen voit aloittaa joko käyttämällä IMSin oletusasetuksia tai muokkaamalla niitä omiin tarpeisiisi sopivaksi.

Riskit-osio yhdistyy IMS-toimintajärjestelmän muihin osioihin linkitysten kautta. Riskien liittäminen IMS-ohjelmistolla kuvattuihin prosesseihin, mittareihin ja käsikirjoihin täydentää hyvin esimerkiksi ISO-standardien mukaista laatujärjestelmää.

IMS-ohjelmiston tietoturva

Noudatamme IMS-ohjelmiston kehittämisessä ja testauksessa yleisiä parhaita käytänteitä, muun muassa OWASP-suosituksia. Lisäksi toimintaamme ohjaa Total Specific Solutions -konsernin Security Control Framework. Arterin ohjelmistojen tuotekehitys ja pilvipalvelimeet sijaitsevat Suomessa ja IMSin käyttö tapahtuu TLS-suojattua yhteyttä käyttäen. Pilvipalvelun toimittaja, Arter, vastaa sisällön varmuuskopioinnista, joka tapahtuu ajastetusti vuorokausittain. Pilvipalvelimien toimintaa monitoroidaan ja tietoturvauhkiin reagoidaan välittömästi. IMS-ohjelmisto voidaan asentaa asiakkaan sisäverkkoon, jolloin saavutetaan intranet-sivujen tasoinen tietoturva.

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile IMS-ohjelmistoa ilmaiseksi - kokeilu ei edellytä sitoutumista:

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kaikki hyöty irti IMSistä palvelun avulla

Parhaan hyödyn saamiseksi suosittelemme ohjelmiston käyttöönoton yhteyteen tarpeisiinne sopivaa palvelua. Palvelupaketteihin kuuluvat ohjelmiston lisäksi mallipohjat, käyttöharjoitukset, asiantuntijan tuki ja koulutus. Luodaan yhdessä organisaatiollenne kannattavampia toimintamalleja ja tee muutosta laadun ehdoilla.

Toimintajärjestelmän rakentaminen

Toimintajärjestelmän rakentaminen -palvelu auttaa rakentamaan organisaatiollenne toimintajärjestelmän Arterin IMS-ohjelmistoon. Palvelu tukee järjestelmän käyttöönotossa, sekä helpottaa johdon sitoutumista heti alkumetreiltä.

Järjestämme koulutuksia IMS-ohjelmiston käytön tueksi:

IMS-lisäpalvelut - Vieläkin enemmän irti IMS-toimintajärjestelmästäsi

IMS Mobile

IMS-ohjelmisto puhelimessasi.

FORMY - Ulkoisen palautteen raportointi

SSO konfigurointi - Kertakirjautuminen

IMS & ARC Prosessi-integraatio

Haluatko kuulla lisää IMS-ohjelmistosta?

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä miten ratkaisumme voi auttaa teitä.

Lue lisää IMS-ohjelmiston hyödyntämisestä: