Palvelujohtaminen ARC-ohjelmiston avulla

Palvelujohtaminen ARC-ohjelmiston avulla

Menestyksekkäälle liiketoiminnalle on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa palvelut, sekä asiakkaiden tarpeet niihin liittyen. Palvelujohtamisessa keskeistä on asiakaslähtöinen palveluajattelu. Toisin sanoen muuttuvassa toimintaympäristössä menestyäkseen, organisaation täytyy tarjota palveluita, joita asiakkaat haluavat kuluttaa. Tämä edellyttää palveluiden sekä asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden johtamista. Palvelujohtaminen Arterin […]

Lue koko teksti

Ilman IMSiä kaikki toimipisteet eivät olisi päässeet ISO-laatustandardiin

Suomalainen terveydenhoitoalan toimija 9Lives sai yhtenäisen IMS-toimintasjärjestelmän kaikkiin toimipisteisiinsä Arterin kautta. IMS korvasi myös 9Livesin sisäisen intran, kun kaikki dokumentit löytyvät nykyisin selainpohjaisesta IMSistä. Ilman IMSiä liiketoimintajohtaja Jukka Rantalan mukaan 9Livesin kaikki toimipisteet eivät olisi päässeet mukaan ISO-laatustandardiin.  Muun muassa ensihoitoa, ensihoitopalveluun kuulumattomia potilassiirtoja, hengityshalvauspotilaiden hoitoa […]

Lue koko teksti
Arter Podcast Palvelujohtaminen kokonaisuutena

Palvelujohtaminen kokonaisuutena

Miten määrittelisit termin palvelujohtaminen? Miten palvelujohtaminen ja palvelumuotoilu liittyvät toisiinsa? Entä miten palveluiden johtamisessa voidaan tarkastella sisäistä ja ulkoista laatua? Lokakuun Laatulöpinät-jaksossa syvennymme palvelujohtamiseen. Palvelujohtaminen kokonaisuutena -podcast tarkastelee aihetta monesta eri näkökulmasta. Lähtökohtana palvelujohtamisessa voidaan pitää organisaation palveluiden tunnistamista ja […]

Lue koko teksti
Roadmap-osion myötä ARC kehittyy strategiatyökaluna

Roadmap-osion myötä ARC kehittyy strategiatyökaluna

Arterin ARC-ohjelmisto on kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ja hallinnan työkalu, joka mahdollistaa organisaation rakenteiden ja niiden välisten yhteyksien kuvaamisen visuaalisesti. Keskeisenä osana kokonaisarkkitehtuuria ja sen kuvaamista on organisaation strategia. Kesällä julkaistun roadmap-osion myötä ARCin kyvykkyys toimia strategian jalkautuksen välineenä onkin kasvanut merkittävästi! […]

Lue koko teksti
Palveluiden laadun mittaaminen

Palveluiden laadun mittaaminen

Palvelujohtamisessa olennaista on asiakkaan kokeman palvelun arvon ja laadun tuottaminen sekä sen ylläpitäminen. Tämä totta kai vaatii myös toiminnan seurantaa. Miksi palveluiden laatua kannattaa mitata? Ne hetket, joissa asiakas on vuorovaikutuksessa organisaation kanssa ovat ratkaisevia, niin kutsuttuja totuuden hetkiä. Organisaatiolla […]

Lue koko teksti