Blogi

Laadunhallintamenetelmät – suunnittele, valvo ja paranna laatua

Perusajatuksena on, että laadunhallinta koostuu kolmesta prosessista:

 • laadun suunnittelu,
 • laadunvalvonta ja
 • laadun parantaminen.

Katso alta webinaaritallenne laadunhallintamenetelmiin liittyen tai tutustu laadunhallintamenetelmiin tallenteen alapuolelta jatkuvan blogitekstin avulla.

Laadun trilogian mukaan laadunhallinta koostuu kolmesta prosessista

Joseph M. Juran esitteli Juran-trilogian (laadun trilogia) vuonna 1986 keinona hallita laatua. Trilogia on universaali tapa hallita laatua ja se sopii kaikkiin toimintoihin niin tuotteiden kuin palveluiden toteuttamiseen.

Perusajatuksena on, että laadunhallinta koostuu kolmesta prosessista:

 • laadun suunnittelu,
 • laadunvalvonta ja
 • laadun parantaminen.

Laatujohtaminen pyrkii siihen, että näihin osallistuu kaikki eikä vain johto.

Laadun trilogian voi esittää alla olevalla kuvaajalla.

Kuva: Laadun trilogia, Joseph M. Juran.

Laadun suunnittelu

Alkutoimintana on laatusuunnittelu, joka on uuden luomista.

Tämä voi olla uusi tuote, palvelu, prosessi jne. Toiminnan edetessä käy pian selväksi, että tuotteidemme toimitus ei ole 100-prosenttisesti virheetöntä.

Miksi? Koska on piilotettuja vikoja tai säännöllisiä vikoja (variaatioita), jotka vaativat uudelleenkäsittelyä ja uudelleen tekemistä. Tätä kutsutaan huonon laadun kustannuksiksi.

Laadun suunnittelu käytännössä:

 • Tunnista asiakkaat ja heidän tarpeensa.
 • Aseta tavoitteet.
 • Kehitä tuote tai palvelu vastaamaan asiakkaiden tarpeita.
 • Kehitä prosessi, joka toteuttaa määritetyn tuotteen tai palvelun.
 • Aseta prosessille ohjaus ja vie suunnitelma toteutukseen.

Työkaluja laadun suunnitteluun:

Laadunvalvonta

Kuvaajassa yli 20 % työstä on tehtävä uudelleen vikojen takia. Tätä hukkaa pidetään kroonisena ja se jatkuu niin pitkään, kunnes organisaatio päättää löytää sen perimmäiset syyt ja poistaa ne.

Suunnittelu- ja kehitysprosessi ei voinut ottaa huomioon kaikkea hukkaa ja tuotannossa esiintyy huonon laadun kustannuksia.

Kuvaajassa näkyy myös äkillinen satunnainen piikki (erityissyy), joka on nostanut vikatason yli 40 prosenttiin.

Tämä piikki on johtunut jostain odottamattomasta tapahtumasta, kuten sähkökatkosta, prosessihäiriöstä tai inhimillisestä virheestä. Erityissyy ei kuulu normaaliin systeemiin. Koska erityissyy on selvä poikkeama normaalista, se on mahdollista paikallistaa ja löytää. Kuvassa oleva erityissyy on paikallistettu ja se on poistettu, jolloin tuotanto on saatu palautettua normaaliin vikatasoonsa, noin 20 prosentin tasolle.

Laadunvalvonnan alue taas muodostuu ennustettavista satunnaissyistä, jotka kuuluvat systeemiin eikä niitä voi poistaa kuin systeemiä muuttamalla.

Laadunvalvonta käytännössä:

 • Valitse valvottavat kohteet.
 • Arvioi todellista suorituskykyä.
 • Vertaa todellista suorituskykyä laatutavoitteisiin.
 • Ryhdy toimenpiteisiin, kun havaitset poikkeaman.

Työkaluja laadunvalvontaan:

Laadun parantaminen

Kuvaajasta näkyy myös, että aikanaan krooninen hukka on saatu paljon alkuperäisen tason alapuolelle, koska krooninen hukka nähdään mahdollisuutena parantaa. Organisaatio on siis selvittänyt merkittävimmät syyt, jotka aiheuttavat huonon laadun kustannuksia ja syitä on poistettu systeemistä.

Kun parannus on tehty, on määritetty uusi laadunvalvonnan alue, jolla varmistetaan tuotannon pysymisen uudella parannetulla tasolla eli kuvaajan Uusi laadunvalvonnan alue -kohta.

Laadun parantaminen käytännössä:

 • Osoita tarve (parannukselle).
 • Perusta projekti.
 • Luo projektitiimi ja osoita tiimille tarvittavat resurssit.
 • Diagnosoi.
 • Toteuta parannustoimenpiteet ja osoita niiden toiminta.
 • Luo kontrollit parannusten säilyttämiseksi.

Työkaluja laadun parantamiseen:

Kiinnostaako laadunhallinta – tutustuthan alla oleviin sisältöihin:

👉 Mitä on laadunhallinta IMS-ohjelmistolla? | blogi
👉 Mittaaminen ja analysointi jatkuvan kehittämisen polttoaineenablogi + webinaaritallenne
👉 ISO 9001:2015 -standardi osana arkea – Kehittämisideoita organisaation laadunhallintaan | blogi + webinaaritallenne

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit