Blogi

Mitä on laadunhallinta IMS-ohjelmistolla?

Toimintajärjestelmän keskitetty sijainti

IMS-ohjelmisto on koko organisaation käytössä oleva keskitetty sijainti, johon toimintajärjestelmänne voidaan rakentaa ja ylläpitää. Ohjelmisto toimii pilvipalveluna, jolloin erillisiä asennuksia ei tarvita, vaan käyttö on ketterää ja paikasta riippumatonta – tarvitsette vain internet-yhteyden.

Ohjelmisto on suunniteltu täysin skaalautuvaksi, joten ei ole olemassa liian isoa tai pientä organisaatiota, joka ei voisi käyttää ohjelmistoa ja saada sen tuottamat käytännön hyödyt itselleen.

IMS-ohjelmistoon voidaan luoda organisaation tapa toimia, prosessien ja työtä ohjaavien dokumenttien muodossa. Tällöin koko organisaatiolle on helppo luoda standardien mukaiset laadukkaat toimintatavat – tarpeisiinne sopiva laadunhallinta.

>>>  Kuuntele aiheeseen liittyvä podcast: Selkeä prosessiarkkitehtuuri on laadunhallinnan kivijalka.  <<<

Mikä on toimintajärjestelmä?

Toimintajärjestelmä on kooste, organisaatiokohtaisista toimintatavoista. Toimintajärjestelmällä yhtenäistetään ja parannetaan organisaation toimintoja tekemällä prosesseista helposti omaksuttavia ja kaikille näkyviä. Toimintajärjestelmän tarkoitus on auttaa organisaatiotanne arjen tekemisessä.

IMS-ohjelmisto pitää sisällään muun muassa seuraavat osa-alueet:

Prosessit

Ohjelmiston avulla organisaationne voi helposti kuvata prosesseja ja ylläpitää niitä. Prosesseille voidaan määritellä vastuuhenkilöt tai vastuuryhmät, joilla ylläpitovastuu on. Tällöin ohjelmisto muistuttaa, kun on aika katselmoida tietty prosessi. Prosessit voidaan luoda hierarkisesti ja kuvauksien tarkkuuden voitte itse määritellä aina omien tarpeidenne ja ylläpitomahdollisuuksienne mukaisesti.

Prosessit käyttävät ohjelmistossa Arterin kolmisivutekniikkaa, jossa yhdelle prosessille luodaan itse prosessi, toiselle yhteenveto prosessista ja kolmannelle voidaan avata jokaisen prosessin tärkeimmät kohdat (esim. vastuu, kriittiset tekijät ja riskit).

Dokumentit

Työtä ohjaavat dokumentit, joille rakennetaan organisaationne mukainen hakemistorakenne, on hyvä tuoda osaksi järjestelmää. Dokumentit voidaan merkitä tapauskohtaisesti tunnisteilla tai vastuuhenkilöillä. IMS-ohjelmisto pitää myös huolen versiohallinnasta, jolla varmistetaan aina viimeisin tiedonkulku organisaatiossa.

Raportit

Toiminnan kehittämiseen, palautteen keräämiseen tai esimerkiksi lähellä piti -tilanteisiin liittyviä tietoja voitte seurata kätevästi Raportit-osion avulla. IMS-ohjelmistolla voit raportoida joko tietokoneella tai MOF-sovelluksen kautta suoraan puhelimella organisaatiolle räätälöityjen raporttien tiedot.

Ohjelmisto pitää kirjaa kaikista raporteista ja tieto, miten raportteihin on reagoitu, on helposti luettavissa. Näin mahdollisiin ongelmatilanteihin reagoiminen helpottuu tarkan tiedon pohjalta.

Riskit

Myös organisaation riskienhallintaa varten on IMS:iin luotu oma osionsa. Riskit-osiossa pääsette luokittelemaan ja analysoimaan riskejä sekä liittämään niihin riskiarviointeja, todennäköisyyksiä ja vaikuttavuuksia. Riskien kirjaamisen voi aloittaa joko käyttämällä oletusasetuksia tai muuttamalla asetuksia käyttöönoton yhteydessä mieleisekseen.

Näiden toimintojen lisäksi IMS-ohjelmistossa voidaan ylläpitää erilaisia toimintakäsikirjoja ja hyvin monipuolista mittaristoa.

Mitä muutoksia vuosi 2020 tuo IMS-ohjelmistoon?

IMS-ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti. Vuosi 2020 tuokin mukanaan kattavan ulkoasupäivityksen, josta voit lukea lisää Toimintajärjestelmä 2020-luvulla – Laadunhallintaa uudella vuosikymmenellä – blogista.

Lue lisää:

 

Haluatko kuulla lisää IMS-ohjelmistosta?

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä miten ratkaisumme voi auttaa teitä.

Kirjoittaja

Arterin Head of Sales & Marketing Mikko Hiltunen toimii myynti- ja markkinointitiimin esimiehenä ja vastaa myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä. Asiakastyössä Mikkoa kiehtoo erityisesti liiketoiminnan kehittäminen, kokonaisuuksien hallinta, muutosten läpivienti ja laatutyö. Kesäisin Mikon löytää useimmiten golfkentältä, jossa palloja menee hukkaan vain joka toisella lyönnillä!

Liittyvät materiaalit