Blogi

Mitä on laadunhallinta IMS-ohjelmistolla?

IMS-ohjelmisto on koko organisaation työkalu, jonka avulla organisaatio pystyy rakentamaan itselleen sopivan laatujärjestelmän

IMS-ohjelmisto on koko organisaation käytössä oleva alusta, jonne organisaation tarpeita palveleva laatujärjestelmä voidaan rakentaa. IMS-ohjelmisto toimii pilvipalveluna, jolloin erillisiä asennuksia ei tarvita, vaan järjestelmän käyttö ja ylläpito on paikasta riippumatonta – ohjelmiston käyttö edellyttää vain internet-yhteyden.

IMS-ohjelmiston avulla organisaatio rakentaa itselleen:

 • Laatujärjestelmän, mikä auttaa organisaatiota arjen tekemisessä, tekemällä tiedon löytymisestä, ylläpitämisestä ja jakamisesta helppoa.
 • Laatujärjestelmän, jonka avulla yhtenäistetään ja parannetaan organisaation toimintoja tekemällä tiedosta läpinäkyvää. 

IMS-ohjelmisto koostuu osioista, jotka vastaavat ISO-standardien ja SHQS-laatuohjelman edellytyksiin

IMS-ohjelmisto koostuu osioista, joita esimerkiksi ISO-standardit ja SHQS-laatuohjelma edellyttävät organisaation toiminnalta. IMS-ohjelmisto koostuu:

 • Prosessit-,
 • Dokumentit-,
 • Käsikirjat-,
 • Raportit-,
 • Mittarit- ja
 • Riskit-osioista.

IMS-ohjelmiston hyödyt laadunhallinnassa

 • IMS-ohjelmisto on rakennettu vastaamaan ISO-standardien edellytyksiä.
 • IMS-ohjelmisto kerää kaiken työtä ohjaavan tiedon yhteen paikkaan ja helpottaa tiedonhallintaa sekä ylläpitoa, sillä IMS-ohjelmistossa on mahdollista vastuuttaa tiedon tarkastus-, hyväksyntä-, katselmointi- ja versiointikäytännöt organisaation eri rooleille.
 • IMS-ohjelmistossa tietoa on mahdollista linkittää keskenään eli esimerkiksi prosessikuvauksiin on mahdollista linkittää mittareita, riskejä, dokumentaatiota tai poikkeamaraporttipohjia.
 • IMS-ohjelmistoon organisaatio dokumentoi toimintatapansa prosessien ja työtä ohjaavien dokumenttien muodossa. Tällöin koko organisaatiolle on helppo luoda esimerkiksi ISO-standardien mukaiset laadukkaat toimintatavat eli tarpeisiinne sopiva laadunhallinta.

IMS-ohjelmisto helpottaa laadunhallintamenetelmien toteuttamisessa ja osallistaa koko organisaatiota laadunhallintaan

Dokumentoimalla toimintanne, luotte samalla lähtökohdat liiketoiminnan kehittämiselle: Kun organisaatio on kuvannut lähtötilanteensa, pystytte seuraamaan ja mittaamaan toiminnan kehittymistä luotettavasti eli toteuttamaan toiminnan jatkuvaa parantamista systemaattisesti.

IMS-ohjelmiston avulla organisaatio pystyy toteuttamaan laadunhallinnan keskeisiä menetelmiä omassa arjessaan. 

 1. Ennakoivat laadunvarmistamisen toimet – asiat tapahtuvat kerralla oikein toiminnan dokumentaation avulla eli esimerkiksi laatukäsikirjan, prosessikuvauksien ja ohjeistuksien avulla.
 2. Laatua kontrolloivat toimet – testaus, mittaaminen ja raportointi. Laadunseurannan tekeminen helpoksi eli esimerkiksi helpottamalla tiedon keräämistä helpottamalla raportointia ja toiminnan mittaamista sekä raportoitujen havaintojen ja poikkeamien korjaustoimenpiteiden toteutumista ja seuraamista. Myös sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteuttaminen ja seuraamista pystyt helpottamaan IMS-ohjelmiston avulla.
 3. Laatua kehittävät toimenpiteet – virheistä oppiminen. Kun toiminnan seuraaminen, mittaaminen ja raportointi on systemaattista, virheet tulevat esille ja toimintaa on helpompi korjata, kun voidaan olla varmoja, mistä virhe johtuu. Mikäli organisaatiossa ei ole kuvattu prosesseja tai dokumentoitu ohjeistusta, voi olla vaikeaa tunnistaa, mitä kohtaa prosessista on kehitettävä.

IMS-ohjelmiston avulla teet laadusta läpinäkyvää

IMS-ohjelmiston avulla rakennat yrityksesi tarpeisiin sopivan laatujärjestelmän, jonka avulla:

 • Kuvaat ja kehität prosesseja. 
 • Hallitset ja ylläpidät toimintaa ohjaavaa dokumentaatiota, 
 • Luot ja ylläpidät käsikirjoja. 
 • Mittaat toimintaa palautteiden keräämisen, läheltäpititilanteiden ja poikkeamien kirjaamisen avulla. 
 • Toteutat systemaattista riskienhallintaa.

Arterin asiantuntijat pystyvät auttamaan yritystäsi rakentamaan laatujärjestelmän, joka vastaa eri standardien vaatimuksiin kuten ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ja ISO 45001. Arter ei tee sertifiointiauditointeja vaan auttaa organisaatioita toimimaan standardien vaatimusten mukaisesti.

Tiivistettynä me Arterilla:

➡️ Katso Tätä on laadunhallinta IMS-ohjelmistolla -webinaari alta ja tutustu IMS-ohjelmistoon tarkemmin.

Tutustu tarkemmin IMS-ohjelmiston toiminnallisuuksiin

👉 Prosessien kuvaaminen kolmisivutekniikalla.
👉 Dokumenttien ja käsikirjojen hallinta IMS-ohjelmistossa.
👉 Mittarien luominen IMS-ohjelmistossa.
👉 Raportit-osio ja sen käyttö.
👉 Riskenhallinta IMS-ohjelmiston avulla.

 

Kiinnostaako IMS-ohjelmiston hinnoittelu tai käyttöönottotavat? Tilaa IMS-ohjelmiston esite suoraan sähköpostiisi

Tilaa IMS-esite sähköpostiisi ja tutustu ohjelmistoon ja sen hinnoitteluun tarkemmin

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit