Blogi

Mitä on laadunhallinta IMS-ohjelmistolla?

Laatujärjestelmä helpottaa organisaation arkea ja se kerää kaiken toimintaan liittyvän tiedon yhteen paikkaan

IMS-ohjelmisto on koko organisaation käytössä oleva alusta, jonne organisaation tarpeita palveleva laatujärjestelmä voidaan rakentaa. Ohjelmisto toimii pilvipalveluna, jolloin erillisiä asennuksia ei tarvita, vaan järjestelmän käyttö ja ylläpito on ketterää ja paikasta riippumatonta – ohjelmiston käyttö edellyttää vain internet-yhteyden.

  • Laatujärjestelmän tarkoitus on auttaa organisaatiotanne arjen tekemisessä, tekemällä tiedon löytymisestä, ylläpitämisestä ja jakamisesta helppoa.
  • Laatujärjestelmällä yhtenäistetään ja parannetaan organisaation toimintoja tekemällä prosesseista helposti omaksuttavia ja kaikille näkyviä.  
  • IMS-ohjelmiston avulla rakennat organisaatiollesi sen omiin tarpeisiin sopivan laatujärjestelmän. 

➡️ Katso Tätä on laadunhallinta IMS-ohjelmistolla -webinaari alta ja tutustu IMS-ohjelmistoon tarkemmin.

Laadunhallinta ja toiminnan kehittäminen alkaa toiminnan dokumentoinnista

  • IMS-ohjelmistoon voidaan dokumentoida organisaation tapa toimia, prosessien ja työtä ohjaavien dokumenttien muodossa. Tällöin koko organisaatiolle on helppo luoda esimerkiksi ISO-standardien mukaiset laadukkaat toimintatavat eli tarpeisiinne sopiva laadunhallinta.
  • Dokumentoimalla toimintanne, luotte samalla lähtökohdat liiketoiminnan kehittämiselle: Kun organisaatio on kuvannut lähtötilanteensa, pystytte seuraamaan ja mittaamaan toiminnan kehittymistä luotettavasti. 

➡️ Mitä hyötyä dokumentaation hallinta ja toiminnan kuvaaminen tuottaa organisaatiolle käytännössä?

IMS-ohjelmisto helpottaa laadunhallintamenetelmien toteuttamisessa ja osallistaa koko organisaatiota toteuttamaan laadunhallintaa

IMS-ohjelmiston avulla organisaatio pystyy toteuttamaan laadunhallinnan keskeisiä menetelmiä omassa arjessaan. 

  1. Ennakoivat laadunvarmistamisen toimet – asiat tapahtuvat kerralla oikein toiminnan dokumentaation avulla eli esimerkiksi laatukäsikirjan, prosessikuvauksien ja ohjeistuksien avulla.
  2. Laatua kontrolloivat toimet – testaus, mittaaminen ja raportointi. Laadunseurannan tekeminen helpoksi eli esimerkiksi helpottamalla tiedon keräämistä helpottamalla raportointia ja toiminnan mittaamista sekä raportoitujen havaintojen ja poikkeamien korjaustoimenpiteiden toteutumista ja seuraamista. Myös sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteuttaminen ja seuraamista pystyt helpottamaan IMS-ohjelmiston avulla.
  3. Laatua kehittävät toimenpiteet – virheistä oppiminen. Kun toiminnan seuraaminen, mittaaminen ja raportointi on systemaattista, virheet tulevat esille ja toimintaa on helpompi korjata, kun voidaan olla varmoja, mistä virhe johtuu. Mikäli organisaatiossa ei ole kuvattu prosesseja tai dokumentoitu ohjeistusta, voi olla vaikeaa tunnistaa, mitä kohtaa prosessista on kehitettävä.

IMS-ohjelmisto koostuu osioista, jotka vastaavat ISO-standardien ja SHQS-laatuohjelman edellytyksiin

IMS-ohjelmisto koostuu osioista, joita esimerkiksi ISO-standardit ja SHQS-laatuohjelma edellyttävät organisaation toiminnalta. IMS-ohjelmisto koostuu prosessit-, dokumentit-, käsikirjat-, raportit-, mittarit- ja riskit-osioista.

IMS-ohjelmiston toiminnallisuudet. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.

Tutustu tarkemmin IMS-ohjelmiston toiminnallisuuksiin:

👉 Tutustu tarkemmin prosessien kuvaamiseen hyödynnettävään kolmisivutekniikkaan tästä.
👉 Tutustu tarkemmin siihen, mitä dokumenttien ja käsikirjojen hallinta on käytännössä IMS-ohjelmistossa.
👉 Lue lisää mittarien luomisesta IMS-ohjelmistossa. 
👉 Tutustu mihin kaikkeen Raportit-osiota voit hyödyntää ja miten asiakkaamme sitä ovat hyödyntäneet.
👉 Tutustu tarkemmin siihen, kuinka otat riskit hallintaan IMS-ohjelmiston avulla. 

Kiinnostaako laatujärjestelmän rakentaminen? Suosittelemme sinulle näitä sisältöjä:

Kiinnostaako IMS-ohjelmiston hinnoittelu tai käyttöönottotavat? Lataa IMS-esite ja tutustu ohjelmistoon tarkemmin.

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Tämä on IMS -esitteen

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit