Blogi

Prosessien kuvaaminen kolmisivutekniikalla – Onko organisaatiosi prosessit kuvattu?

Prosessien kuvaaminen on yhä tärkeämpää, sillä ilman kuvauksia on liiketoiminnan kehittäminen ja muutostilanteet entistä haastavampia.

Prosessiajattelu ja prosessien kehittäminen ovat olleet ISO 9001:2000 -standardien julkaisemisesta saakka keskeisessä roolissa toimintajärjestelmissä. Prosessien kuvaaminen on yhä tärkeämpää, sillä ilman kuvauksia on liiketoiminnan kehittäminen ja muutostilanteet entistä haastavampia.

Prosessien kuvaaminen – Selkeä ja hyvä prosessikaavio mahtuu yhdelle A4:lle ja siinä on noin 20 elementtiä tai symbolia

 • Prosessien kuvaamisessa kuvataan yhteistyötä, toimintaa ja toimintoja.
 • Prosessikuvauksissa noudatetaan yhdenmukaista kuvaustapaa ja samaa logiikkaa.
 • Kuvaustasoissa noudatetaan suurin piirtein samaa kuvaustarkkuutta.
 • Prosessikuvauksella kerrotaan visuaalisesti kuka tekee ja mitä tekee. Roolin suorittajana voi olla tehtävänimike tai toimintayksikkö (esim. päivähoitaja, palvelukoti).
 • Prosessin vaiheilla kuvataan tekeminen ja uimaradalla rooli/tekijä.
 • Lähtökohtana on, että prosessin vaihe -symbolit piirretään samankokoisiksi ja -muotoisiksi.
 • Prosessit kuvataan vaakasuunnassa.
 • Samaan aikaan tapahtuvat toiminnot laitetaan allekkain.
 • Kuvauksesta nähdään jo visuaalisesti toimintojen yhtäaikaisuus tai peräkkäisyys.
 • Prosessikuvaus tulisi saada riittävän lyhyeksi, jotta se näkyy selkeästi kokonaisuutena näytöllä ja tulosteessa.
 • Tarvittaessa visuaalista kuvausta tarkennetaan alemman tason osaprosessi-kuvauksella.

Alla esimerkki prosessikuvauksesta, joka on tehty uimaratakaavion muotoon. 

Prosessikuvaus, uimaratakaavio, Arter Oy.

Prosessien kuvaaminen kolmisivutekniikalla = prosessikuvaus sisältää tarkemman vaiheidenkuvauksen, yhteenvetosivun sekä prosessikaavion

Kolmisivutekniikka on Arterin perustajajäsenien luoma tekniikka. Sillä tarkoitetaan prosessikuvausta, joka sisältää prosessikaavion lisäksi yhteenvetosivun prosessin keskeisistä asioista, sekä vaiheiden kuvaus -sivun, jossa voit avata tarkemmin prosessin työvaiheita.

Kolmisivutekniikan ansiosta sinun ei tarvitse mahduttaa prosessikaaviokuvaan kaikkea prosessin toteuttamiseen liittyvää tietoa.

Nimensä mukaisesti kolmisivutekniikalla prosessista syntyy kolme sivua tietoa:

 1. Yhteenveto,
 2. prosessikaavio ja
 3. vaiheiden kuvaus.

Arterin IMS-ohjelmistossa kuvaat prosessit kolmisivutekniikan mukaisesti. Alle on avattu, mitä tietoa prosessista kuvataan kolmisivutekniikassa eri sivuille.

Näitä asioita kolmisivutekniikka sisältää

Kolmisivutekniikka – sivu 1. Prosessin yhteenveto

Prosessin yhteenveto kerää yhdelle sivulle prosessin tärkeimmät tiedot. Näitä asioita ovat:

 • Prosessin nimi,
 • prosessin tarkoitus,
 • prosessin omistaja,
 • prosessin lähtötilanne,
 • prosessin lopputilanne,
 • asiakkaat ja sidosryhmät,
 • asiakkaan tarpeet ja vaatimukset,
 • prosessin keskeiset resurssit,
 • prosessin tavoitteet ja menestystekijät,
 • prosessin mittarit,
 • prosessin ohjaus- ja kehittämismenettely ja
 • prosessin rajapinnat.
Prosessikuvauksien kolmisivutekniikka - prosessin yhteenveto. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.
Prosessikuvauksien kolmisivutekniikka – prosessin yhteenveto kerää yhdelle sivulle prosessin tärkeimmät tiedot. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.

Kolmisivutekniikka – sivu 2. Prosessikaavio

Prosessikaavio on visuaalinen kuvaus prosessista ja sen vaiheista. Yleensä prosessikuvaus alkaa ja päättyy asiakkaaseen. Lisäksi prosessikuvaus mahtuu yhdelle A4:lle, siinä on noin 20 objektia, se on selkeä ja looginen. Alla esimerkki uimaratakaaviosta. 

Prosessikuvauksien kolmisivutekniikka - prosessikuvaus esimerkki. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.
Prosessikuvauksien kolmisivutekniikka – prosessikuvaus esimerkki uimaratakaaviosta. Tässä uimaratakaaviossa on avattu, myös mitä eri symbolit prosessikuvauksessa tarkoittavat. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.

Kolmisivutekniikka – sivu 3. Vaiheiden kuvaus

Vaiheiden kuvaus kertoo, mitkä asiat vaikuttavat prosessin eri vaiheisiin, mitä muuta ohjeistusta on saatavilla, kuka on vastuussa prosessin eri vaiheista tai mitä mittareita tai tietoa syntyy prosessin eri vaiheissa.

Prosessikuvauksien kolmisivutekniikka - vaiheidenkuvaus esimerkki. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.
Prosessikuvauksien kolmisivutekniikka – vaiheidenkuvaus. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.

Vaiheiden kuvausten sarakkeet ja niissä kuvattava tieto

Vaiheiden kuvaukset –välilehti koostuu viidestä otsikosta:

 • Prosessin vaihe ja tehtävä
 • Vastuu
 • Kriittiset ja tärkeät tekijät
 • Menetelmät, ohjeet ja mallit
 • Syntyvä ja jäljitettävä tieto

Prosessin vaihe tai tehtävä:

Ensimmäisessä sarakkeessa tulee esille automaattisesti uimaratakaavion avulla prosessin vaiheet (tekeminen ja valinnat). Sarakkeen otsikot määräytyvät prosessiin lisättyjen vaiheiden perusteella ja niitä on mahdollista järjestellä.

Vastuu:

Toisessa sarakkeessa esitetään prosessivaiheen vastuut/ roolit ja tarvittaessa tarkemmin kuin prosessikaaviossa – esimerkiksi Vastaa (V), Päättää (P), Avustaa (A) tai Saa tiedoksi (T).

Kriittiset ja tärkeät tekijät:

Kolmannessa sarakkeessa tuodaan lyhyesti esille mihin tässä vaiheessa pitää kiinnittää erityistä huomiota sekä muistutetaan asiakasvuorovaikutuksen kannalta tärkeistä seikoista. Tarvittaessa tässä sarakkeessa voidaan prosessin vaihetta avata tarkemmin, jos uimaratakaaviossa vaiheet on jätetty karkeiksi. Esimerkiksi Laadi tarjous – vaihe voidaan avata sarakkeessa auki ”Tarkista tarjouskysely, selvitä toimitusajat, laadi tarjous, pidä tarjouskatselmus”. Tällöin sarake toimii vaiheen vastuuhenkilön tarkastuslistana vaihetta suoritettaessa. Tekstitaulukko antaa vapauksia kertoa prosessivaiheesta tarkemminkin.

Ohjeet ja mallit:

Neljännessä sarakkeessa esitetään vaiheeseen liittyvät ohjeet, mallit, työkalut, lomake-pohjat, IT -ohjelmat, erityisosaamisen tarpeita ja muuta vastaavaa tietoa. Ohjeet esitetään usein toisen ohjelman käynnistävänä linkkinä, jotka voidaan näin avata. Tässä sarakkeessa ei kuvata toimintaa.

Syntyvä ja jäljitettävä tieto:

Viimeisessä sarakkeessa kuvataan syntyvä ja jäljitettävä tieto. Esimerkkejä tälläisestä tiedosta ovat muistiot, pöytäkirjat ja kirjaukset eri järjestelmiin. Sarakkeessa voidaan listata myös systemaattisesti kunkin prosessivaiheen lähtötiedot tai tulostiedot.

Vaiheiden kuvausten sarakkeiden otsikoiden muokkaus onnistuu IMS-ohjelmistossa

Vaiheiden kuvausten sarakkeiden otsikoita voidaan muokata osion ”Ylläpito” kohdasta ”Vaiheiden kuvausten otsikot”.

Näin otsikoiden muotoa tai määrää voidaan muuttaa. Esimerkiksi ”Vaiheen riskit” –sarake lisäämällä voidaan kuvata kätevästi prosessin vaiheisiin liittyviä riskejä.

Järjestelmänvalvojan käytettävissä oleva mahdollisuus otsikoiden muokkaamiseen mahdollistaa prosessikuvausten joustavan ja modulaarisen käytön toiminnan laadun kohentamisen tukena.

Älä tyydy pelkkiin prosessikuvauksiin – rikasta prosessikuvauksia näin:

✅ Kolmisivutekniikan laaja-alainen käyttö – yhdistä prosessikuvaukseen tarkempia ohjeistuksia ja yhteenveto sivu,
✅ työohjeistuksen ja malliasiakirjojen linkittäminen prosessikuvauksiin,
✅ prosessien riskien tunnistaminen,
✅ datan kerääminen raportoinnin avulla ja
✅ prosessimittareiden laadinta.

Kiinnostaako prosessien kehittäminen? Suosittelemme sinulle näitä sisältöjä:

👉 Työkaluja prosessien kehittämiseen | blogi
👉 Prosessien pikaopas | ladattava materiaali
👉 Prosessien kuvausohje | ladattava materiaali

 

Tilaa prosessien kuvausohje suoraan sähköpostiisi alta! 

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Prosessien kuvausohjeen

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Liittyvät materiaalit