Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka

Haluamme olla luotettava ja tietoturvallinen kumppani. Siksi tietosuojasta ja -turvasta huolehtiminen on yksi toimintamme peruspilareista. Tietosuojapolitiikkaamme on määritelty periaatteet ja menetelmät, joilla varmistamme tietosuojan korkean tason, henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn, riskienhallinnan, vastuullisen toiminnan ja laadukkaiden palveluiden toteutumisen.

Toimintaperiaatteemme

  • Arterilla on yrityksen kattava tietosuojaryhmä, joka varmistaa henkilötietojen käsittelytavat Arterin tuoteperheessä ja palveluissa.
  • Kehitämme tietosuojan sekä kyberturvan hallintamallia sekä omassa toiminnassamme että asiakkaan parhaaksi.
  • Toimimme avoimesti julkaisten sekä tietosuojapolitiikkamme että tietoturvamme tason.
  • Huomioimme tietosuojasäädökset ja -vastuut asiakassopimuksissamme.
  • Jaamme tietoturvaosaamista, -tietoisuutta ja parhaita käytäntöjä tuotekehityksen tietoturvavastaavista kootun tietoturvakillan toiminnassa.
  • Varmistamme tietoturvan tuotekehityksessämme seuraamalla jatkuvasti tietoturvajulkaisuja ja skannaamalla säännöllisesti tietoturvahaavoittuvuuksia.

Miksi keräämme henkilötietoja?

  • Keräämme henkilötietoja, jotta voimme toimittaa tilatut palvelut, ladatut aineistot taikka esimerkiksi sisäänpääsylipun tapahtumaamme, sekä näihin liittyvään viestintään.
  • Markkinoimme palveluitamme yrityksille sekä viestimme palveluistamme yrityksien edustajille käyttäen heidän yhteystietojaan, jotka lukeutuvat henkilötietoihin.
  • Kustakin henkilötietorekisteristä on laadittu tietosuojailmoituksensa, joka on ladattavissa tältä sivulta. Tietosuojailmoituksesta löytyy yhteyshenkilö, johon yhteyttä ottamalla voi tarkistaa, oikaista tai poistaa itsestään kerätyt tiedot sekä kieltää henkilötietojensa käsittely.

Tietoturva

Arterilla toimii koko organisaation toiminnan kattava tietoturvaryhmä, joka pyrkii jatkuvaan kehitykseen pitääksemme palveluidemme ja sisäisen toimintamme tietoturvan ajan tasalla. Ryhmän monipuolisella kokoonpanolla varmistamme, että saamme mahdollisimman kattavan kuvan yrityksen tietoturvan tilasta ja voimme reagoida nopealla aikataululla esiin nouseviin haasteisiin. Tietoturvaryhmä tiedottaa ilmitulleista tietoturvauhista ja -poikkeamista organisaatiota, jotta toimintamme pysyy ajan tasalla koko organisaation tasolla.

Tarvittaessa tietoturvaryhmän havaitsemista tietoturvauhista tai -poikkeamista tiedotetaan myös asiakkaita. Tiedottamisen lisäksi tietoturvaryhmä laatii myös tietoturvaa koskevia toimintaohjeita ja -käytäntöjä, sekä palveluiden että eri osastojen toiminnan parantamiseksi, jotka tarvittaessa tuodaan koko organisaation tasolle. Tietoturvaryhmän toiminta ei rajoitu pelkästään organisaation palveluiden tietoturvan turvaamiseen ja parantamiseen vaan ryhmä toiminnallaan edistää myös organisaation fyysistä tietoturvaa. 

Lataa tietosuojapolitiikkamme

Lataa tietoturvapolitiikkamme

Evästekäytäntö

Lue lisää evästeiden käytöstä verkkosivustollamme Evästekäytäntö-sivulta.

Lataa tietosuojailmoitus: