Palvelut

Tarjoamme palveluita liiketoiminnan kehittämisen aiheisiin. Palvelumme sisältävät ohjelmiston lisäksi organisaatiokohtaiset käytännön työpajat ja asiantuntevan koulutuksen. Lue lisää ja ota meihin yhteyttä! Luodaan yhdessä organisaatiollenne kannattavampia toimintamalleja.

Toimintajärjestelmän rakentaminen

Toimintajärjestelmän rakentaminen -palvelu auttaa rakentamaan organisaatiollenne toimintajärjestelmän Arterin IMS-ohjelmistoon. Palvelu tukee järjestelmän käyttöönotossa, sekä helpottaa johdon sitoutumista heti alkumetreiltä.

Arter Framework

Arter Framework on ARC-ohjelmistoon luotu joustava kokonaiskehittämisen alusta, joka sisältää valmiit rakenteet ja pohjat organisaationne kokonaisuuden hallintaan. Frameworkin avulla hahmotatte selkeästi organisaationne kyvykkyydet ja niiden kokonaisarkkitehtuurin.

Tiedonhallintalaki

Tiedonhallintalaki-palvelumme auttaa organisaatiotanne vastaamaan uuden tiedonhallintalain asettamiin vaatimuksiin ARC-ohjelmiston avulla.

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti -palvelun avulla organisaationne pääsee kevyesti ja tehokkaasti liikkeelle kokonaisarkkitehtuurityössä. Pikastartissa kuvaatte ARC-ohjelmistoon keskeisimmät kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet.

Lean Arvovirtakuvaus

Lean Arvovirtakuvauksen avulla tunnistatte prosessien konkreettiset kehityskohteet. Palvelussa voidaan hyödyntää joko IMS- tai ARC-ohjelmistoa.

Tiedonhallinta

Tiedonhallintapalvelun avulla kehitätte organisaationne tietojohtamisen kykyä ja ymmärrätte tiedon merkityksen menestystekijänä. ARC-ohjelmisto tukee kokonaiskuvan hahmottamista visuaalisella tavalla.

Tietoturvallisuuden hallinta

Tietoturvallisuuspalvelu tarjoaa ARC-ohjelmistoon luotavan kokonaisvaltaisen tietoturvallisuuden hallintamallin, joka räätälöidään tarpeidenne mukaan vastaamaan ajankohtaisimpia tietoturvallisuuden standardeja.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun pikastartti tarjoaa organisaatiollenne resurssitehokkaan lähestymistavan palvelumuotoilun maailmaan. ARC-ohjelmiston valmiit palvelumuotoilupohjat helpottavat työn visuaalista mallintamista ja dokumentointia.

Tietosuoja-asetus – GDPR

Tietosuojapalvelumme auttaa teitä vastaamaan tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuuteen, saavuttamaan GDPR-valmiuden, sekä ylläpitämään sitä ARC-ohjelmiston valmiin mallin avulla.