Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti -palvelun avulla organisaationne pääsee kevyesti ja tehokkaasti liikkeelle kokonaisarkkitehtuurityössä. Pikastartissa kuvaatte Arterin ARC-ohjelmistoon organisaation keskeisimmät kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet. Valmis viiden osa-alueen viitekehys ja asiantuntija ohjaavat kuvausten tuottamista.

Pikastartti on yleensä viiden koulutuspäivän kokonaisuus, minkä aikana mallinnatte visuaalisesti organisaationne palvelusalkun, palvelukartan, prosessisalkun, prosessikartan, tietojärjestelmäsalkun, tietojärjestelmäkartan sekä ydinpalveluiden kerrosnäkymän. ARC-ohjelmiston valmis kokonaisarkkitehtuurin pikastartti -viitekehys ohjaa kuvausten tekemistä ja luotavien elementtien linkittämistä toisiinsa. Kokonaisarkkitehtuurityöstä tulee nopeaa, yksinkertaista ja visuaalista.

Kokonaisuuden hallinta auttaa vastaamaan liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin

Liiketoiminnan kasvava riippuvuus IT-järjestelmistä, tuotteiden ja palveluiden monimuotoistuminen, eri valvovien tahojen vaatimukset sekä kansainvälinen kilpailu vaativat organisaatioilta tehokasta menetelmää kokonaisuuksien hallintaan. Organisaatioiden on kyettävä toteuttamaan muutoksia liiketoiminnassaan nopealla aikataululla, eikä näitä muutoksia voida toteuttaa liiketoiminnan osa-alueita tuntematta. Samaan aikaan liiketoiminnan osa-alueiden kuvaamista ja mallintamista, yritys- tai kokonaisarkkitehtuuria, pelätään usein runsaasti aikaa vievänä ja massiivisena työnä.

Pikastartti-palvelun avulla kuvaatte organisaation kokonaisarkkitehtuurin ydinasiat resurssitehokkaalla ja ketterällä tavalla. Tiedonkeruu helpottuu palvelun sisältämien valmiiden ohjeiden ja mallipohjien avulla. Lopputuloksena organisaationne hahmottaa paremmin kokonaisarkkitehtuurin käytännön arvon palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien kerrosnäkymänä.

Ilman kokonaisarkkitehtuuria joudutaan usein tilanteeseen, jossa toimintaa suunnitellaan alhaalta ylöspäin. Palvelun avulla luotte kokonaisuudelle yksinkertaisen rungon, joka on laajennettavissa täysin oman organisaation tarpeiden mukaan. Tällöin koko organisaation on helpompi ymmärtää arkkitehtuurikuvauksia ja tehdä sekä lyhyen että pitkän aikavälin ratkaisuja, jotka ottavat huomioon liiketoiminnan tarpeet kokonaisuudessaan.

Arterin pikastarttikonsepti vaikutti meillä hyvin paljon jatkon tekemiseen. Heti alussa oli selvää, että otamme itse tästä asiasta vetovastuun. Se pakotti toimimaan heti kerralla niin, että itse ymmärrämme mitä olemme tekemässä ja mihin haluamme päästä. Konsultti oli erinomaisena tukena tässä oppimisprosessissa. Jotakin kummallista tapahtui niiden viiden koulutuspäivän aikana; asiat selkenivät kerralla ja sitä polkua on ollut helppo edetä ja pystymme nyt rakentamaan lisää silloin opitun päälle.” – Jari Soininen, erityisasiantuntija, Sisäministeriön pelastusosasto

Asiakaskokemuksia

Veikkaus

Ymmärrys kokonaisuudesta heijastuu parempana asiakaskokemuksena - ARC-ohjelmisto ja Arterin asiantuntijat tukena.

Kaikki asiakastarinat

Lataa kokonaisarkkitehtuurin pikaopas

Kiinnostaako kokonaisarkkitehtuuri? Lataa itsellesi Arterin kokonaisarkkitehtuurin pikaopas.

Pikastartin avulla luotte organisaatiollenne keskeiset kokonaisarkkitehtuurikuvaukset

Kun organisaationne palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien nykytila sekä niiden kerrosnäkymä on pikastartin avulla kuvattu, syntyy kyvykkyys ja valmius jatkaa kokonaisarkkitehtuurityötä itsenäisesti. Saavutettu osaaminen mahdollistaakin pysyvämmän kokonaisarkkitehtuurin kehityksen. Palvelu sisältää viisi eri osa-aluetta, jotka toteutetaan työpajoissa asiantuntijamme ohjaamana:

Arkkitehtuurityön tavoitteet ja hyödyt

Perehdytämme teidät kokonaisarkkitehtuurin perusteisiin ja ARC-ohjelmiston käyttöön arkkitehtuurin mallintamisessa. Työpajan avulla ymmärrätte kokonaisarkkitehtuurin idean ja hyödyt konkreettisten harjoitusten avulla.

ARC-ohjelmiston hallinta

Opetamme ARC-ohjelmiston käyttöä konkreettisten tehtäväkokonaisuuksien avulla. Tuloksena on kyvykkyys jatkaa kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaukseen.

Palvelujen nykytilan mallinnus

Tuomme palvelunne ARC-ohjelmistoon ja kuvaamme palvelusalkun ja palvelukartan sen pohjalta.

Prosessien nykytilan mallinnus

Tuomme yhdessä prosessinne ARC-ohjelmistoon ja kuvaamme ydintoiminnan prosessikartan. Tämän avulla hahmotatte helposti palveluiden ja prosessien väliset yhteydet.

Tietojärjestelmät ja arkkitehtuurin kerrosnäkymä

Tuomme järjestelmäsalkunne ARC-ohjelmistoon ja kuvaamme arkkitehtuurin kerrosnäkymän ydinpalveluiden osalta. Palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien väliset yhteydet hahmottuvat selkeästi. Lopputuloksena on valmis arkkitehtuurin kerrosnäkymä ydinpalveluiden osalta.

Näe itse miten kokonaisarkkitehtuurityö aloitetaan pikastartilla!

ARC on kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ja hallinnan työkalu, joka mahdollistaa organisaation rakenteiden ja niiden välisten yhteyksien kuvaamisen visuaalisesti. Tilaa demo ja kokeile itse!