Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti -palvelu on tehokas perehdytys- ja käyttöönottokokonaisuus kokonaisarkkitehtuurin maailmaan. Valmis viiden osa-alueen viitekehys, Arter Framework, ohjaa tekemistä tässä palvelussa. Pikastartissa kuvaatte Arterin asiantuntijan avulla ARC-ohjelmistoon organisaation kokonaisarkkitehtuurin peruskuvauksia – toiminnan, tiedon ja tietojärjestelmien peruskuvaukset. Palvelun suosituskesto on 3-6 kk. Alla tarkka kuvaus palvelun sisällöstä

 

Pikastartin avulla kuvaatte organisaation keskeiset kokonaisarkkitehtuurikuvaukset - Arter Framework -kokonaisarkkitehtuurin valmis viitekehys ohjaa tekemistä

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti -palvelun avulla luotte edellytykset jatkaa kokonaisarkkitehtuurityötä itsenäisesti. Palvelu pohjautuu Arterin omaan kokonaisarkkitehtuurin viitekehykseen Arter Frameworkkiin. Palvelu sisältää viisi eri osa-aluetta, jotka toteutetaan työpajoissa Arterin asiantuntijan ohjaamana:

Projektisuunnitelma ja aikataulu

Suunnitteluvaiheessa käytte läpi projektin aikataulun, taustat, tavoitteet, vastuut sekä organisoinnin. Kesto 0,5 päivää.

Kokonaisarkkitehtuurin organisointi

Tämän työpajapäivän tarkoituksena on antaa työkalut organisaation tai yrityksen kokonaisarkkitehtuurin järkevään ja kannattavaan suunnitteluun - luotte vuosikellon, omat periaatteet ja tavoitteet kokonaisarkkitehtuurityölle. Lisäksi luotte Arterin konsultin avustuksella tarpeisiinne sopivan kokonaisarkkitehtuurin metamallin. Kesto 6 h.

ARC-ohjelmiston perustoiminnot

Päivän aikana tutustutte ARC-ohjelmiston ominaisuuksiin ja saatte varmuuden ohjelmiston peruskäytölle käytännön harjoitusten avulla. Kesto 6 h.

Toiminnan peruskuvaukset - palvelut ja prosessit

Arterin konsultin avustuksella aloitatte palveluiden ja prosessien nykytilan kuvaamisen ARC-ohjelmistoon. Kesto 6 h.

Tiedon peruskuvaukset - rekisterit ja tietoryhmät

Arterin konsultin avustuksella aloitatte rekisterien ja tietoryhmien nykytilan kuvaamisen ARC-ohjelmistoon. Kesto 6 h.

Tietojärjestelmien peruskuvaukset - tietojärjestelmät ja integraatiot

Arterin konsultin avustuksella aloitatte tietojärjestelmien ja integraatioiden nykytilan kuvaamisen ARC-ohjelmistoon. Kesto 6 h.

Haluatko kuulla lisää Kokonaisarkkitehtuurin pikastartista?

Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin kerromme sinulle lisää.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä. Vikatilanteissa otathan yhteyttä tekniseen tukeemme.

Asiakaskokemuksia

Veikkaus

Ymmärrys kokonaisuudesta heijastuu parempana asiakaskokemuksena - ARC-ohjelmisto ja Arterin asiantuntijat tukena.

Kaikki asiakastarinat

Vastaa liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin kokonaisuuden hallinnan avulla eli kokonaisarkkitehtuurilla

Liiketoiminnan kasvava riippuvuus IT-järjestelmistä, tuotteiden ja palveluiden monimuotoistuminen, eri valvovien tahojen vaatimukset sekä kansainvälinen kilpailu vaativat organisaatioilta tehokasta menetelmää kokonaisuuksien hallintaan. Organisaatioiden on kyettävä toteuttamaan muutoksia liiketoiminnassaan nopealla aikataululla, eikä näitä muutoksia voida toteuttaa liiketoiminnan osa-alueita tuntematta. Samaan aikaan liiketoiminnan osa-alueiden kuvaamista ja mallintamista, yritys- tai kokonaisarkkitehtuuria, pelätään usein runsaasti aikaa vievänä ja massiivisena työnä.

Pikastartti-palvelun avulla kuvaatte organisaation kokonaisarkkitehtuurin ydinasiat resurssitehokkaalla ja ketterällä tavalla. Tiedonkeruu helpottuu palvelun sisältämien valmiiden ohjeiden ja mallipohjien avulla. Lopputuloksena organisaationne hahmottaa paremmin kokonaisarkkitehtuurin käytännön arvon palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien kerrosnäkymänä.

Ilman kokonaisarkkitehtuuria yrityksessä tai organisaatiossa joudutaan usein tilanteeseen, jossa toimintaa suunnitellaan alhaalta ylöspäin. Palvelun avulla luotte kokonaisuudelle yksinkertaisen rungon, joka on laajennettavissa täysin oman organisaation tarpeiden mukaan. Tällöin koko organisaation on helpompi ymmärtää arkkitehtuurikuvauksia ja tehdä sekä lyhyen että pitkän aikavälin ratkaisuja, jotka ottavat huomioon liiketoiminnan tarpeet kokonaisuudessaan.

"Arterin pikastarttikonsepti vaikutti meillä hyvin paljon jatkon tekemiseen. Heti alussa oli selvää, että otamme itse tästä asiasta vetovastuun. Se pakotti toimimaan heti kerralla niin, että itse ymmärrämme mitä olemme tekemässä ja mihin haluamme päästä. Konsultti oli erinomaisena tukena tässä oppimisprosessissa. Jotakin kummallista tapahtui niiden viiden koulutuspäivän aikana; asiat selkenivät kerralla ja sitä polkua on ollut helppo edetä ja pystymme nyt rakentamaan lisää silloin opitun päälle.”
- Jari Soininen, erityisasiantuntija, Sisäministeriön pelastusosasto.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä. Vikatilanteissa otathan yhteyttä tekniseen tukeemme.