ARC-ohjelmisto – Visuaalista muutoksenhallintaa

ARC-ohjelmisto on kotimainen ja selainpohjainen SaaS-palvelu, jonka avulla visualisoit organisaation rakenteet, toiminnot ja niiden väliset yhteydet ja riippuvuussuhteet.

  • ARCin avulla voit mallintaa toiminnan eri osa-alueita aina strategiasta tietojärjestelmiin saakka.
  • ARCin muuntautumiskyvykkyyden ja ohjelmistoon saatavien mallipohjien avulla ohjelmisto taipuu eri viitekehyksien vaatimuksiin näppärästi.
  • ARCin avulla tuot organisaation IT:n lähemmäksi liiketoimintoja ja luot edellytykset kestäville päätöksille.

ARC-ohjelmisto

ARC on kotimainen kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ja hallinnan työkalu, jonka tuotekehitys ja palvelimet sijaitsevat Suomessa. ARC-ohjelmisto on skaalautuva ja nopea ottaa käyttöön. Ohjelmisto on muuntautumiskykyinen alusta eri viitekehysten kuten JHS 179 tai ISO 27001 -standardin hyödyntämisessä. Ohjelmisto on paikkariippumaton ja selainpohjainen SaaS-palvelu, jonka avulla visualisoit hankalatkin kokonaisuudet helposti ymmärrettävään muotoon.

Tämä on ARC – kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ja hallinnan työkalu

 

Aloita toimintanne visualisoiminen tutustumalla ARC-ohjelmistoon ilmaisen demon avulla – ei sitoutumista!

ARC-ohjelmistolla mallinnat ja hallinnoit organisaationne arkkitehtuuria. Tilaamalla ilmaisen demon, pääset samantien tutustumaan ohjelmiston demoympäristöön esittelyvideon avulla.

 

ARC-ohjelmiston osiot

Valmiit mallipohjat eri tarkoituksiin

ARC-ohjelmisto sisältää oletuksena Arterin oman kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen, Arter Frameworkin. Siinä on valmiina keskeisimmät elementit ja näiden väliset yhteydet eri viitekehysten mukaisesta kokonaisarkkitehtuurin kuvauksesta. Ohjelmistoon on lisäksi saatavilla valmiit templatet eli mallipohjat tiedonhallintalain, tietoturvallisuuden, tietoarkkitehtuurin, tietosuojan (GDPR), palvelumuotoilun ja palvelujohtamisen toteuttamiseen.

Kaikki mallipohjat ovat täysin muokattavissa organisaation toimintaa vastaavaksi ja me Arterilla tarjoamme asiantuntija-apua niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Yhteyskaavio

ARCin keskeinen tapa hahmottaa organisaation kokonaisuutta ja palasia, joista se koostuu, on yhteyskaavio. Ajatuskartan tavoin toimiva työkalu yhdistää kokonaisarkkitehtuurin palaset reaaliajassa päivitettäväksi kokonaisuudeksi. Sen avulla ymmärrät organisaation toiminnan dynamiikkaa, voit tehdä näkyväksi eri osien välistä verkostoa, vaikutus- ja riippuvuussuhteita.

Yhteyskaavio näyttää aina yhden arkkitehtuurin kokonaisuuden kerralla. Voit siis tarkastella toimintaa yksittäisen elementin kuten prosessin tai järjestelmän näkökulmasta ja hahmottaa kaikki siihen liittyvät palaset. Pääset laajentamaan tai suodattamaan tarkastelua suoraan yhteyskaaviosta klikkaamalla. Näiden ominaisuuksiensa ansiosta yhteyskaaviot ovat erinomainen työkalu arkkitehtuurin nykytilan mallintamiseen.

Helppokäyttöinen kaavioeditori

Kaavioeditorilla piirrät visuaalisia kaavioita ja muita kuvauksia suoraan ARC-ohjelmistossa. Kaavioeditorilla luodut kaaviot toimivat erinomaisena työkaluna esimerkiksi toiminnan suunnitteluun tai yksityiskohtaisten kuvausten luomiseen. Editorilla luodut kuvaukset voidaan linkittää suoraan esimerkiksi täydentämään ja täsmentämään yhteyskaaviolla luotua kuvausta organisaation toiminnan kokonaisuudesta.

Kaavioeditorin monipuoliset piirto-ominaisuudet takaavat sinulle miellyttävän mallinnuskokemuksen. Editorissa on myös kattava tuki eri mallinnuskielille ja prosessinpiirtotekniikoille kuten, BPMN, ArchiMate, UML Class, Lean VSM ja ER-notaatio.

Mallit ja elementit

ARCiin kuvattavien kokonaisuuksien rakennuspalikoita ovat mallit ja elementit eli organisaation rakenteet ja sisällöt. Mallien avulla hahmotat visuaalisesti, minkälaisista palasista toimintanne koostuu. Elementtien eli sisältöjen tehtävänä on kertoa, mitä konkreettisia asioita näihin käsitteisiin kuuluu.

Mallia eli organisaation rakennetta luodessa pääset heti asettamaan sille oletusyhteydet ja ominaisuudet, jotka kaikki tämän mallin elementit perivät. Sinun ei siis tarvitse jokaisen palasen kohdalla pohtia erikseen tai muistaa millaisiin organisaation osiin sillä voi olla yhteys, vaikutus- tai riippuvuussuhde tai mitä kaikkea siitä pitikään kertoa.

Taulukot

ARCin taulukoihin dokumentoit haluttuja toiminnan osia. Luot tarkastelemistasi kokonaisuuksista portfolioita eli ominaisuustaulukoita, joihin voit itse määritellä halutun määrän ominaisuusdataa halutussa muodossa. Taulukoissa on mahdollista näyttää luokittelevien sarakkeiden jakaumia ja numeeristen kenttien yhteenlaskentaa.

Datan tuominen Excelistä ARCin portfolioihin on vaivatonta ja siirto onnistuu helposti myös toisinpäin.

Roadmap

ARCin uusi Roadmap-osio on hankehallinnan työkalu, joka tukee sinua kokonaisarkkitehtuurin tulevaisuuden tavoitetilojen suunnittelussa hankkeiden avulla. Roadmapin avulla teet näkyväksi organisaation muutosten hallinnan nykytilasta tavoitetilaan sekä muutosten hyväksymisen. Helposti muokattavalta GANTT-aikajanalta näet kerralla kaikkien hankkeiden aikataulut, projektit sekä niiden vaiheet, skenaariot ja toimenpiteet

ARCin Roadmap-osio eroaa perinteisistä projektinhallintatyökaluista, sillä että, sitä käytetään kiinteänä osana kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyötä. ARCin yhteyskaavion ja Roadmapin avulla saat helposti kuvattua strategiasta johdettujen hankkeiden yhteydet organisaation muihin osiin ja päivittäisiin prosesseihin.

Tietopankki käytössäsi

Arterin ARC- ja IMS-ohjelmiston käyttäjän tukena toimii Tietopankki asiakaspalvelun ja teknisentuen lisäksi. Tietopankkiin on viety erilaisia käytännön ohjeistuksia ohjelmistojen eri toiminnallisuuksista. Löydät Arterin Tietopankin osoitteesta: https://help.arter.fi/

ARC-ohjelmiston tietoturva

Noudatamme ARC-ohjelmiston kehittämisessä ja testauksessa yleisiä parhaita käytänteitä, muun muassa OWASP:ta ja ASVS:aa, joilla varmistamme ohjelmiston turvallisen käytettävyyden. ARCin tuotekehitys ja palvelimet sijaitsevat Suomessa ja ohjelmiston käyttö tapahtuu TLS-suojattua yhteyttä käyttäen. Palvelun toimittaja, Arter, vastaa sisällön varmuuskopioinnista, joka tapahtuu ajastetusti vuorokausittain. Huomioimme tietoturvan tuotekehityksessä seuraamalla jatkuvasti tietoturvajulkaisuja ja skannaamalla tietoturvahaavoittuvuuksia säännöllisesti.

Tuotekehitys - kohti modulaarisia ohjelmistoja

Visionamme on pilkkoa vähitellen tuoteperheemme päätuotteet – IMS ja ARC – moduuleiksi, joita voit tulevaisuudessa sulauttaa yhteen joustaviksi kokonaisuuksiksi. Etsimme jatkuvasti kehitysideoita, joilla voimme auttaa asiakkaitamme arjen haasteissa, laadukkaan toiminnan varmistamisessa ja kehittämisessä. Tällä hetkellä tuotannossa olevat moduulit:

1. IAM-moduuli // Identiteetin- ja pääsynhallintaa ohjaava moduuli. Käyttöönotto alkaa SaaS-asiakkailla marraskuussa 2021.
2. Draw-moduuli // DrawIO-editorin päälle rakennettu piirtomoduuli. Käyttöönotto alkaa SaaS-asiakkailla marraskuussa 2021.
3. Riskimoduuli // Panostamme riskien seurannan käytettävyyteen, riskien ryhmittelyyn ja suodatuksiin sekä seurannan visuaalisuuteen. Valmistuu 2022.

Pidätämme oikeudet aikataulumuutoksiin.

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile ARC-ohjelmistoa ilmaiseksi - kokeilu ei edellytä sitoutumista:

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kaikki hyöty irti ARCista kokonaisratkaisujemme avulla

Parhaan hyödyn saamiseksi suosittelemme ohjelmiston käyttöönoton yhteyteen tarpeisiinne sopivaa palvelua. Palvelupaketteihin kuuluvat ohjelmiston lisäksi käyttöharjoitukset sekä asiantuntijan tuki. Luodaan yhdessä organisaatiollenne kannattavampia toimintamalleja ja tee muutosta laadun ehdoilla.

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti -palvelun avulla organisaationne pääsee helposti, kevyesti ja tehokkaasti liikkeelle kokonaisarkkitehtuurityössä. Pikastartissa kuvaatte ARC-ohjelmistoon keskeisimmät kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet valmiin viitekehyksen avulla.

Tietoturvallisuuden hallinta

Tietoturvallisuuspalvelu tarjoaa ARC-ohjelmistoon luotavan kokonaisvaltaisen tietoturvallisuuden hallintamallin, joka räätälöidään tarpeidenne mukaan vastaamaan ajankohtaisimpia tietoturvallisuuden standardeja.

Järjestämme koulutuksia ARC-ohjelmiston käytön tueksi:

Lisäpalvelut ja integraatiot

Geolokaatio

Sijaintitiedot elementeille

ServiceNow-integraatio

CMDB-tiedot arkkitehtuurityön pohjaksi

SSO konfigurointi

Kertakirjautuminen

IMS-ARC Prosessi-integraatio

Valmiit prosessikuvaukset kokonaisarkkitehtuurin käyttöön

Haluatko kuulla lisää ARC-ohjelmistosta?

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä miten ratkaisumme voi auttaa teitä.

Opi ARC-ohjelmiston hyödyntämisestä: