ARC-ohjelmisto

ARC on kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ja hallinnan työkalu. Se mahdollistaa organisaation rakenteiden ja niiden välisten yhteyksien kuvaamisen visuaalisesti. Ohjelmistoon voidaan mallintaa toiminnan osa-alueita strategiasta tietojärjestelmiin, ja se sisältää valmiin viitekehyksen, jonka avulla kokonaisarkkitehtuurityön voi aloittaa ketterästi organisaation omien kehitystarpeiden mukaisesti. Muodostuvan kokonaiskuvan avulla liiketoiminnan muutosvaikutuksia voidaan arvioida ja ennakoida. Tällöin päätöksenteko on tietoperusteista ja laadukasta.

Mitä on kokonaisarkkitehtuuri?

Kokonaisarkkitehtuuri on strategian, toiminnan, prosessien ja palvelujen, tiedon sekä tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne. Kokonaisarkkitehtuurin avulla pirstaleiselta vaikuttavaa organisaation osien summaa voidaan ymmärtää ja sitä kautta hallita muutosvaikutuksia. Sen avulla varmistetaan, että organisaatiolla on tarvittavat kyvykkyydet strategian toteuttamiseen ja menestymiseen. Kun mallinnetaan yrityksen kokonaisarkkitehtuuri, strategia, tavoitteet ja prosessit, kustannustehokas toiminta, tietoperusteinen päätöksenteko ja strategian todellinen jalkautus mahdollistuvat.

Tämä on ARC

 

ARCin työkalut kokonaisuuden hallintaan

Yhteyskaavio

ARCin keskeinen tapa hahmottaa organisaation kokonaisuutta ja palasia, josta se koostuu, on yhteyskaavio. Ajatuskartan tavoin toimiva työkalu yhdistää kokonaisarkkitehtuurin palaset reaaliajassa päivitettäväksi kokonaisuudeksi. Sen avulla ymmärrät organisaation toiminnan dynamiikkaa, voit tehdä näkyväksi eri osasten välistä verkostoa ja visualisoit tekemistä aivan uudella tavalla.

Yhteyskaavio näyttää aina yhden arkkitehtuurin kokonaisuuden kerralla. Voit siis tarkastella toimintaa yksittäisen elementin kuten prosessin tai järjestelmän näkökulmasta ja hahmottaa kaikki siihen liittyvät palaset. Pääset laajentamaan tai suodattamaan tarkastelua suoraan yhteyskaaviosta klikkaamalla. Näiden ominaisuuksiensa ansiosta yhteyskaaviot ovat erinomainen työkalu arkkitehtuurin nykytilan mallintamiseen.

Blueprint kaavioeditori

Blueprint-kaavioeditorilla piirrät visuaalisia kaavioita ja muita kuvauksia suoraan ARC-ohjelmistossa. Kaavioeditorilla luodut kaaviot toimivat erinomaisena työkaluna suunnitteluun tai yksityiskohtaisten kuvausten luomiseen. Nämä voidaan linkittää suoraan esimerkiksi elementeille täydentämään ja täsmentämään yhteyskaaviolla luotua kuvausta organisaation toiminnan kokonaisuudesta.

Editorissa monipuoliset piirto-ominaisuudet takaavat sinulle miellyttävän mallinnuskokemuksen. Blueprintissä on myös kattava tuki eri mallinnuskielille ja prosessinpiirtotekniikoille kuten, BPMN, ArchiMate, UML Class, Lean VSM ja ER-notaatio.

Mallit ja elementit

ARCiin kuvattavan kokonaisuuden rakennuspalikoita ovat mallit ja elementit eli organisaation rakenteet ja sisällöt. Mallien avulla hahmotat visuaalisesti, minkälaisista palasista toimintanne koostuu. Elementtien eli sisältöjen tehtävänä on kertoa mitä konkreettisia asioita näihin käsitteisiin kuuluu.

Mallia luodessa pääset heti asettamaan sille oletusyhteydet ja ominaisuudet, jotka kaikki tämän mallin elementit perivät. Sinun ei siis tarvitse jokaisen palasen kohdalla pohtia erikseen tai muistaa millaisiin organisaation osiin sillä voi olla yhteys tai mitä kaikkea siitä pitikään kertoa.

Taulukot

ARCin taulukoihin keräät yhteen haluttuja toiminnan osia ja niiden ominaisuuksia. Näin saat luotua tarkastelemistasi kokonaisuuksista portfolioita eli ominaisuustaulukoita, joihin voit itse määritellä kerättävän ominaisuusdatan halutussa muodossa.

Datan tuominen Excelistä ARCin ominaisuustaulukoihin on vaivatonta ja siirto onnistuu helposti myös toisinpäin. Taulukoissa on lisäksi mahdollista näyttää tietyntyyppisten sarakkeiden jakaumia ja tehdä yhteen laskentaa.

Roadmap

ARCin uusi Roadmap-osio on hankehallinnan työkalu, joka tukee sinua kokonaisarkkitehtuurin tulevaisuuden tavoitetilojen suunnittelussa hankkeiden avulla. Roadmapin avulla teet näkyväksi organisaation muutosten hallinnan nykytilasta tavoitetilaan sekä muutosten hyväksymisen. Helposti muokattavalta GANTT-aikajanalta näet kerralla kaikkien hankkeiden aikataulut, projektit sekä niiden vaiheet, skenaariot ja toimenpiteet

ARCin Roadmap-osio eroaa perinteisistä projektinhallintatyökaluista, sillä että, sitä käytetään kiinteänä osana kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyötä. ARCin yhteyskaavion ja Roadmapin avulla saatkin helposti kuvattua strategiasta johdettujen hankkeiden yhteydet organisaation muihin osiin ja päivittäisiin prosesseihin.

Valmiit templatet eri tarkoituksiin

ARC-ohjelmisto sisältää oletuksena Arterin oman viitekehyksen, Arter Frameworkin. Siinä on valmiina keskeisimmät elementit ja näiden väliset yhteydet eri viitekehysten mukaisesta kokonaisarkkitehtuurin kuvauksesta. Ohjelmistoon on lisäksi tarjolla erityiset templatet eli mallipohjat tiedonhallintalain, tietoturvallisuuden, tietoarkkitehtuurin, tietosuojan (GDPR), palvelumuotoilun ja palvelujohtamisen toteuttamiseen.

Kaikki mallipohjat ovat täysin muokattavissa organisaation toimintaa vastaavaksi ja me Arterilla tarjoamme asiantuntija-apua niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile ARC-ohjelmistoa ilmaiseksi:

Lähettämällä hyväksyn, että antamani henkilötiedot tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

ARC palvelut

Parhaan hyödyn saamiseksi suosittelemme kokonaisratkaisua. Palvelupaketteihin kuuluvat ohjelmiston lisäksi käyttöharjoitukset sekä asiantunteva koulutus. Luodaan yhdessä organisaatiollenne kannattavampia toimintamalleja.

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti -palvelun avulla organisaationne pääsee kevyesti ja tehokkaasti liikkeelle kokonaisarkkitehtuurityössä. Pikastartissa kuvaatte ARC-ohjelmistoon keskeisimmät kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet.

Tiedonhallintalaki

Tiedonhallintalaki-palvelumme auttaa organisaatiotanne vastaamaan tiedonhallintalain asettamiin vaatimuksiin ja hyödyntämään luotua tiedonhallintamallia osana säännöllistä kehitystyötä.

Järjestämme koulutuksia ARC-ohjelmiston käytön tueksi:

Kaikki koulutukset

Lisäpalvelut ja integraatiot

Geolokaatio

Sijaintitiedot elementeille

ServiceNow-integraatio

CMDB-tiedot arkkitehtuurityön pohjaksi

SSO konfigurointi

Kertakirjautuminen

IMS-ARC Prosessi-integraatio

Valmiit prosessikuvaukset kokonaisarkkitehtuurin käyttöön

Haluatko kuulla lisää ARC-ohjelmistosta?

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä miten ratkaisumme voi auttaa teitä.

Opi ARC-ohjelmiston hyödyntämisestä: