Tiedonhallintamallin rakentaminen

Tiedonhallintamallin rakentaminen -palvelussa keskitytte Arterin asiantuntijan kanssa toteuttamaan julkishallinnon kaikista keskeisimmät toiminnan kuvaukset: palvelut, prosessit, henkilötietovarannot, tietovarannot, tietoryhmät, tietojärjestelmät ja integraatiot. Kuvaukset auttavat organisaatiota täyttämään tiedonhallintalain minimivaatimukset ja helpottavat tiedonhallintamallin systemaattisessa ylläpidossa.

Tähän palveluun kuuluu ARC-ohjelmiston käyttöönotto, ohjelmistoon saatavilla oleva Tiedonhallintamalli-pohja sekä Arterin konsultin vetämät työpajapäivät.

Palvelun hyödyt:

// Auttaa vastaamaan tiedonhallintalain vaatimuksiin.

// Palvelussa hyödynnettävä Tiedonhallintamalli-pohja säästää aikaa ja helpottaa työtä.

// ARC-ohjelmiston avulla toiminnan ja tiedon yhteyksien näkyväksi tekeminen auttaa toiminnan hallinnassa ja muutosvaikutusten arvioinnissa.

// Tuo systemaattista rakennetta muutosvaikutusten arvioinnin toteuttamiseen.

// Tiedon kuvaaminen luo edellytyksiä palvelujen digitalisaatiolle ja parantaa organisaation tiedonhallintaa.

// Arterin ARC-ohjelmistolla voit tehdä muutakin kuin täyttää tiedonhallintalain vaatimukset. Esimerkiksi laajentaa tiedonhallintamallityötä kokonaisarkkitehtuuriin. Lisäksi ARC-ohjelmistolla voit tuottaa erilaisia visuaalisia näkymiä organisaation rakenteista, toiminnoista ja tiedosta ja niiden välisistä yhteyksistä ja riippuvuussuhteista.

Haluatko kuulla lisää palvelusta?

Jätä meille yhteydenottopyyntö alla olevan lomakkeen avulla, niin kerromme sinulle lisää.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä. Vikatilanteissa otathan yhteyttä tekniseen tukeemme.

Tiedonhallintamallin rakentaminen ARC-ohjelmiston avulla

Arterin asiantuntijan ja ARC-ohjelmiston avulla rakennatte organisaatiolle tiedonhallintamallin, jota on helppo ylläpitää ja jonka avulla systemaattinen muutosvaikutusten arviointi mahdollistuu. Tiedonhallintamallin rakentaminen suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja tarvittaessa palvelun sisältöä voidaan räätälöidä.

Projektisuunnitelma ja aikataulutus

Projektisuunnitelman läpikäynti ja aikataulujen sopiminen. Kesto 3 h.

Tiedonhallintamallin organisointi

ARC-ohjelmiston perustoimintoihin tutustuminen sekä suuntaviivojen luominen tiedonhallintamallin toteuttamiseen organisaation omien tarpeiden mukaisesti. Tässä työpajassa käydään läpi miten tiedonhallintamallin organisointia ja toteutusta on järkevää toteuttaa. Kesto 6 h.

Toiminnan peruskuvaukset

Tässä työpajassa aloitetaan toiminnan peruskuvausten eli palveluiden ja prosessien mallinnus. Lisäksi päivän aikana käydään läpi mitä yhteyksitä palveluiden ja prosessien sekä tietojärjestelmien ja prosessien välillä on. Kesto 6 h.

Tiedon peruskuvaukset

Työpajan tavoitteena on tarjoa asiakkaalle edellytykset tiedon peruskuvausten mallintamiseen eli henkilötietovarantojen, tietovarantojen ja tietoryhmien kuvaamiseen. Asiakkaan tarpeen mukaan henkilötietovarantojen ja/tai tietoryhmien nykytilan kuvaaminen. Kesto 6 h.

Tietojärjestelmien peruskuvaukset

Tässä työpajassa aloitetaan asiakkaan tarpeen mukaan tietojärjestelmien ja/tai integraatioiden nykytilan kuvaaminen. Kesto 6 h.

Tietoturva ja muutosvaikutukset

Työpajan avulla aloitetaan tietoturvatoimenpiteiden listaaminen ja vastuuttaminen sekä muutosvaikutusten analysointi ARC-ohjelmistoon luodun sisällön avulla. Kesto 6 h.

Lue asiakkaidemme kokemuksia tiedonhallintamallin rakentamisesta:

Kaikki asiakastarinat

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä. Vikatilanteissa otathan yhteyttä tekniseen tukeemme.