Tiedonhallintalaki

Tiedonhallintalaki-palvelumme auttaa organisaatiotanne vastaamaan uuden tiedonhallintalain asettamiin vaatimuksiin. Palvelussa tuotatte yhdessä asiantuntijamme kanssa arkkitehtuurikuvaukset tiedonhallinnan kannalta keskeisistä osa-alueista ja keräätte ne yhteen.

Yhtenäisen kokonaisuuden pitää kasassa ARC-ohjelmisto. Ohjelmisto toimii palvelun aikana luomanne dokumentaation alustana ja edesauttaa tietojen päivittämistä ja ylläpitoa myös jatkossa. Samalla kun luotte rakenteet tiedonhallintalain asettamien vaatimusten täyttämiseen, parannatte myös organisaation tiedonhallintaa sekä palveluiden digitalisaation edistämistä.

Tiedonhallintalaki asettaa julkishallinnon tiedonhallinnalle monia uusia velvoitteita

Tiedonhallintalaki uudistaa lainsäädäntöä kokoamalla yhteen sääntelyä julkisuuslaista, arkistolaista sekä tietohallintolaista. Se velvoittaa organisaatioilta tiedon elinkaarenhallinnan perusvaatimusten kuvantamista ja julkistamista yhtenäisenä kokonaisuutena. 1.1.2020 voimaan astunut laki koskee lähes kaikkia julkishallinnon toimijoita. Eri velvollisuuksien täyttämiseen on olemassa siirtymäaikoja. Ensimmäisenä valmiina tulee olla tiedonhallintamalli 1.1.2021 mennessä. Lue tarkemmin tiedonhallintalaista pähkinänkuoressa täältä.

Tiedonhallintalaki asettaakin julkishallinnon organisaatioiden tiedonhallinnalle monia uusia vaatimuksia ja velvoitteita. Organisaatiossa osaaminen ja resurssit vaatimusten täyttämiseen eivät kuitenkaan välttämättä ole vielä riittävällä tasolla, ja työtä ei haluta aloittaa sen pelossa, että tekeminen tai dokumentaatio olisikin turhaa.

ARC-ohjelmistomme tiedonhallintamalli tarjoaa pohjan lain vaatiman työn selkeään ja resurssitehokkaaseen toteuttamiseen. Malli auttaa teitä muodostamaan kuvauskannan yhdessä muun tiedonhallinnan dokumentaation kanssa ja on käytettävissä monipuolisesti moneen eri käyttötarkoitukseen. Ohjelmistossa Arter Framework -viitekehys sitoo tekemänne kuvaukset mukaan kokonaiskehittämiseen, jolloin yksittäisten elementtien suhdetta kokonaisuuteen ja niiden yhteyksiä muihin elementteihin on mahdollista tarkastella.

Palvelumme tarjoama visuaalinen toteutustapa mahdollistaa sen, että voitte luoda ymmärrettävän kokonaisnäkymän organisaationne tiedonhallinnan tilasta. Lisäksi palvelun aikana kokoatte kerätyn tiedon julkaistavaan muotoon, jolloin sitä on mahdollista jakaa niin organisaation sisällä, kuin viranomaisille.

Lue asiakkaidemme kokemuksia

Kaikki asiakastarinat

Tarvitsetko apua tiedonhallintalakiin valmistautumisessa?

Tilaa maksuton ARC-ohjelmiston demo, ja näe itse yksinkertainen ratkaisumme tiedonhallintamallin luomiseen!

Organisaation tiedonhallintamalli valmiiksi asiantuntijan tukemana

Tiedonhallintalakiin valmistautuminen on tarjoamamme kokonaisuus, joka koostuu ARC-ohjelmistosta, tiedonhallintamallista sekä 10 perustyöpajapäivästä. Palvelun aikana mallinnatte organisaationne tiedonhallintamallin seuraavien teemojen ja ARC-ohjelmistoon rakennettavien osioiden avulla:

Tiedonhallintalaki ja ARC-ohjelmisto tutuiksi

Koulutuspäivien aikana käymme yhdessä läpi tietoarkkitehtuurin perusteita, ARC-ohjelmiston käyttöä, sekä ohjelmiston sisällä sijaitsevan tiedonhallintamallin rakennetta.

Tiedon kerääminen

Työpajassa keräätte yhdessä asiantuntijamme kanssa tietoa toimintanne prosesseista, organisaation rekistereistä, sekä mahdollisista ulkoisista tietolähteistä.

Tiedon käyttö ja varastointi

Tuotatte selvityksen tiedon käytöstä ja varastoinnista organisaatiossanne. Tähän liittyvät tietojärjestelmät, rajapinnat, integraatiot, palvelimet, tietovarannot ja tietoa käyttävät roolit.

Tiedon rakenne

Hahmotatte tiedon rakenteen, tietoryhmät ja tietoaineistot.

Kokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää optiona myös syventävät työpajat:

Tietotilinpäätös

Koulutuspäivän aikana käymme läpi tietotilinpäätöstä. Työpaja antaa teille valmiudet laatia tietotilinpäätös, arvioida tiedonhallinnan tasoa, sekä parantaa tiedonhallintaa tehokkaalla tavalla.

Tietoturvallisuustoimenpiteet

Koulutuspäivän aikana käymme läpi tietoturvaa ja VAHTI 100 -kortistoa. Työpaja antaa teille valmiudet hyödyntää tietoturvan VAHTI 100 -kortistoa, sekä kuvata tietoturvallisuustoimenpiteitä ARC-ohjelmistoon.

Lataa tiedonhallintalain pikaopas

Tiedätkö jo mihin kaikkeen uusi julkishallintoa koskeva tiedonhallintalaki vaikuttaa? Jos et ole vielä ihan varma, kannattaa ottaa avuksi Arterin Tiedonhallintalain pikaopas.

Kiinnostuitko ratkaisustamme?

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä.