Tiedonhallintalaki

Tiedonhallintalaki-palvelumme auttaa organisaatiotanne vastaamaan tiedonhallintalain asettamiin vaatimuksiin ja ylläpitämään tiedonhallintamallia osana säännöllistä kehitystyötä. Palvelussa tuotatte yhdessä asiantuntijamme kanssa arkkitehtuurikuvaukset tiedonhallinnan kannalta keskeisistä osa-alueista ja keräätte ne yhteen.

Yhtenäisen kokonaisuuden pitää kasassa ARC-ohjelmisto. Ohjelmisto toimii luomanne dokumentaation alustana ja edesauttaa tietojen päivittämistä sekä ylläpitoa myös jatkossa. Samalla kun luotte ARCiin tiedonhallintamallin dokumentaation, parannatte organisaation tiedonhallintaa sekä palveluiden digitalisaation edistämistä.

Hyödynnä tiedonhallintamallin sisältämä tieto toiminnan kehittämisessä ja muutoksen hallinnassa

Tiedonhallintalaki uudistaa lainsäädäntöä kokoamalla yhteen sääntelyä julkisuuslaista, arkistolaista sekä tietohallintolaista. Se velvoittaa organisaatioilta tiedon elinkaarenhallinnan perusvaatimusten kuvantamista ja julkistamista yhtenäisenä kokonaisuutena. 1.1.2020 voimaan astunut laki koskee lähes kaikkia julkishallinnon toimijoita. Eri velvollisuuksien täyttämiseen on olemassa siirtymäaikoja. Ensimmäisenä valmiina tuli olla tiedonhallintamalli 1.1.2021 mennessä.

  • Miten organisaationne toteutti projektin?
  • Miten tiedonhallintamalli on dokumentoitu?
  • Miten dokumentoitu tieto on hyödynnettävissä toimintanne kehittämisessä?

Tiedonhallintamallin laatiminen on ollut varmasti ponnistus jokaiselle sen laatineelle organisaatiolle. Olisi sääli, jos kyseinen projekti jäisi vain byrokraattiseksi harjoitukseksi, jossa kerätyt tiedot jäävät exceleihin, joissa niitä ei ylläpidetä. ARC-ohjelmiston tiedonhallintamalli auttaa organisaatiotanne ottamaan mallin ja sen sisältämän tiedon käyttöön toiminnan kehittämisessä sekä hallitsemaan sen avulla alati tapahtuvaa muutosta.

Tiedonhallintalaki asettaa julkishallinnon organisaatioiden tiedonhallinnalle monia uusia vaatimuksia ja velvoitteita. ARC-ohjelmistomme tiedonhallintamalli tarjoaa pohjan lain vaatiman työn selkeään ja resurssitehokkaaseen toteuttamiseen. Malli auttaa teitä muodostamaan kuvauskannan yhdessä muun tiedonhallinnan dokumentaation kanssa ja on käytettävissä monipuolisesti moneen eri käyttötarkoitukseen. Ohjelmistossa Arter Framework -viitekehys sitoo tekemänne kuvaukset mukaan kokonaiskehittämiseen, jolloin yksittäisten elementtien suhdetta kokonaisuuteen ja niiden yhteyksiä muihin elementteihin on mahdollista tarkastella.

Palvelumme tarjoama visuaalinen toteutustapa mahdollistaa sen, että voitte luoda ymmärrettävän kokonaisnäkymän organisaationne tiedonhallinnan tilasta. Lisäksi palvelun aikana kokoatte kerätyn tiedon muotoon, jonka avulla sitä on helpompi julkaista. Sen jälkeen sitä on mahdollista jakaa niin organisaation sisällä, kuin muille sidosryhmille, kuten viranomaisille.

Arterin konsultin kanssa käytyjen keskusteluiden kautta meille on syntynyt tiedonhallintamalliimme jatkokehitystarpeita, ja projekti on koonnut kunnan toimintaa toiminnalliseksi kartaksi tulevaisuutta ajatellen. – Jarkko Koho, hallintojohtaja, Taipalsaaren kunta

Lue asiakkaidemme kokemuksia

Kaikki asiakastarinat

Hyödynnä tiedonhallintamalliin kerätty tieto toiminnan kehittämisessä

Tilaa maksuton ARC-ohjelmiston demo, ja näe miten voit tehostaa organisaation tiedonhallintaa.

Organisaation tiedonhallintamallin luominen asiantuntijan tukemana

Palvelun aikana mallinnatte organisaationne tiedonhallintamallin seuraavien teemojen ja ARC-ohjelmistoon rakennettavien osioiden avulla:

Tiedonhallintalaki ja ARC-ohjelmisto tutuiksi

Koulutuspäivien aikana käymme yhdessä läpi tietoarkkitehtuurin perusteita, ARC-ohjelmiston käyttöä, sekä ohjelmiston sisällä sijaitsevan tiedonhallintamallin rakennetta.

Tiedon kerääminen

Työpajassa keräätte yhdessä asiantuntijamme kanssa tietoa toimintanne prosesseista, organisaation rekistereistä, sekä mahdollisista ulkoisista tietolähteistä.

Tiedon käyttö ja varastointi

Tuotatte selvityksen tiedon käytöstä ja varastoinnista organisaatiossanne. Tähän liittyvät tietojärjestelmät, rajapinnat, integraatiot, palvelimet, tietovarannot ja tietoa käyttävät roolit.

Tiedon rakenne

Hahmotatte tiedon rakenteen, tietoryhmät ja tietoaineistot.

Kokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää optiona myös syventävät työpajat:

Tietotilinpäätös

Koulutuspäivän aikana käymme läpi tietotilinpäätöstä. Työpaja antaa teille valmiudet laatia tietotilinpäätös, arvioida tiedonhallinnan tasoa, sekä parantaa tiedonhallintaa tehokkaalla tavalla.

Tietoturvallisuustoimenpiteet

Koulutuspäivän aikana käymme läpi tietoturvaa ja VAHTI 100 -kortistoa. Työpaja antaa teille valmiudet hyödyntää tietoturvan VAHTI 100 -kortistoa, sekä kuvata tietoturvallisuustoimenpiteitä ARC-ohjelmistoon.

Lataa tiedonhallintamallin rakentamisen pikaopas

Lataa opas, jonka avulla pääset alkuun tiedonhallintamallin rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Kiinnostuitko ratkaisustamme?

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja katsotaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä. Vikatilanteissa otathan yhteyttä tekniseen tukeemme.