Blogi

Tiedonhallintamallista kokonaisarkkitehtuuriin

Tiedonhallintalain velvoittaman tiedonhallintamallin on vaadittu löytyvän julkisorganisaatioilta 1.1.2021 alkaen. Suuressa osassa organisaatioita tiedonhallintamallin laatiminen on ollut iso ponnistus, sillä vain harvalla organisaatiolla tietovarantojen, prosessien ja tietojärjestelmien välisiä riippuvaisuussuhteita oli aiemmin dokumentoitu.

Aiemmassa webinaarissani kävin läpi, miten hyödyntää tiedonhallintamalliin kerättyjä tietoja toiminnan kehittämisessä, ja miten tiedonhallintamalli on muutettavissa toimivaksi kokonaisarkkitehtuurin pohjaksi.

👉 Voit katsoa koko webinaarin lataamalla tallenteen sivun alalaidasta.

Tiedonhallintamalli tarjoaa erinomaisen pohjan kokonaisarkkitehtuurityön aloittamiselle

Tiedonhallintamallin vaatimuksien kuvaaminen luo erinomaisen pohjan kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämiselle, sillä tietojärjestelmien sekä niiden integraatioiden tunnistaminen ja linkittäminen organisaation prosesseihin sekä organisaation keräämään tietoon, antaa jo itsessään hyvän kuvan siitä, miten operatiivinen toiminta organisaatiossa rakentuu.

👉 Lataa ilmainen kokonaisarkkitehtuurin pikaopas.

Palvelut auttavat visualisoimaan kokonaisuutta

Olemme omissa tiedonhallintamalliprojekteissamme myös kannustaneet asiakkaitamme tuomaan palvelut mukaan tiedonhallintamalliin, sillä siten saadaan paremmin visualisoitua, miten operatiivinen toiminta muodostuu lopulta asiakkaalle tarjottavaksi kokonaisuudeksi.

👉 Lue asiakastarina: Ylä-Savon SOTE – Tiedonhallintamalli osana kokonaisarkkitehtuuria ja kehitystyötä

Tiedonhallintamalli osana toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä ja johtamista

Tiedonhallintamallin vaatimukset keskittyvät puhtaasti operatiivisen toiminnan kuvaamiseen. Tuomalla organisaation tiedonhallintamalli ARC-ohjelmistoon, voidaan dokumentoitu tieto tuoda osaksi laajempaa kokonaiskuvaa Arter Framework -viitekehyksen avulla.

Arter Framework -viitekehyksen avulla kuvatut tietojärjestelmät, prosessit ja tietoryhmät voidaan kuvata osaksi kyvykkyyksiä, ja niiden kautta on mahdollista kuvata näiden elementtien suhdetta laajemmin organisaation

  • strategiaan,
  • tavoitteisiin ja
  • hankkeisiin.Arter Framework metamalli yhteyskaaviolla

ARC-ohjelmistolla visualisoit tiedon. Kuvassa Arter Framework -viitekehyksen metamalli yhteyskaaviolla toteutettuna. (Klikkaa kuva isommaksi.)Kokonaisarkkitehtuurin työkaluna ARC-ohjelmisto mahdollistaa tiedonhallintamalliin kerätyn dokumentaation viemisen osaksi organisaation toiminnan kehittämistä ja johtamista, jolloin malliin käytetty aika ja vaiva saadaan hyödynnettyä tehokkaasti, eikä tiedonhallintamalli jää vain byrokraattiseksi ”taulukkoharjoitukseksi”. Saat tiedonhallintamallin sisältämän tiedon käyttöön toiminnan kehittämisessä ja voit hallita sen avulla alati tapahtuvaa muutosta.

ARC-ohjelmisto tukee Excel Import -toimintoa, joten mikäli organisaationne tiedonhallintamalli löytyy laadittuna taulukkomuotoon, sen tuominen ARC-ohjelmistoon onnistuu myös nopeasti ja kivuttomasti.

Arterin tiedonhallintamallin laajassa metamallissa palvelut on tuotu toiminnan keskiöön. Kaavio on jaoteltu tiedonhallintaan vaikuttaviin asioihin, sekä tiedonhallintamalliin ja muuhun dokumentaatioon. Metamallista nähdään, miten viranomaistehtävien lisäksi tiedonhallintaan vaikuttaa myös organisaation oma kehitystoiminta – strategia, hankkeet ja kyvykkyydet – jonka avulla toimintaa parannetaan ja tehostetaan.

ARC-ohjelmiston laaja tiedonhallintamallin metamalli
ARC-ohjelmiston laaja tiedonhallintamallin metamalli. (Klikkaa kuva isommaksi.)

Sopisiko ratkaisumme myös teidän organisaationne tiedonhallinnan kehittämiseen?

ARC-ohjelmiston valmis tiedonhallintamallipohja on vapaasti muokattavissa vastaamaan oman organisaationne näkemystä ja tarpeita tiedonhallintamallin suhteen. Samalla myös konsulttimme tukevat organisaatiotanne toimivimman ja tehokkaimman ratkaisumallin löytämiseksi. Voit tutustua ARC-ohjelmistoon itse maksuttoman demon avulla.

👉 Tilaa ARC-demo ja tutustu ohjelmistoon maksutta.

Lue lisää aiheesta:

👉 Ylä-Savon SOTE – Tiedonhallintamalli osana kokonaisarkkitehtuuria ja kehitystyötä | asiakastarina
👉 Näin rakennat tiedonhallintamallin | pikaopas
👉 Tiedonhallintamalli valmis, mitä seuraavaksi? – Ota haltuun muutosvaikutusten arviointi | blogi + webinaari

Lisää tiedonhallinnan tehostamisesta kuulet pitämästäni webinaarista! Voit ladata tallenteen itsellesi alla olevalla lomakkeella.

Haluatko kuulla lisää? Katso webinaari Tiedonhallintamalli alkusysäyksenä kokonaisarkkitehtuuriin:

Täytä tietosi ja lataa webinaaritallenne

* merkityt kohdat ovat pakollisia

Kirjoittaja

Mikko Tuominen on Arterin avainasiakaspäällikkö. Mikko auttaa löytämään parhaat ratkaisut toiminnan mallintamiseen juuri teidän organisaationne  tarpeiden mukaisesti. Mikon erityisosaamisiin kuuluvat muutoksenhallinta, kokonaisarkkitehtuuri, palveluiden johtaminen sekä tiedonhallinta.

Liittyvät materiaalit