Artikkelit

Artikkeli
Sisäisen auditoinnin malliraporttipohja
Auditointi on puolueeton arviointi, jonka avulla voidaan tutkia tai todentaa, täyttääkö organisaatio sille asetetut vaatimukset. Monesti tarve täyttää erilaisia vaatimuksia tulee suoraan tai välillisesti asiakkaiden suunnalta. Pitkäaikaisella ja sitkeällä työllä myös auditointien kautta organisaation jatkuvan parantamisen kulttuuria voidaan kehittää, edistää tuloksellisuutta…