Artikkelit

Artikkeli
Jatkuvan parantamisen kulttuurin rakentaminen – Toyota Kata -oppeja
Mitä Toyota Kata opettaa jatkuvan parantamisen rakentamisesta organsaatioon? Millaisia keinoja ja työkaluja Toyota Kata hyödyntää jatkuvassa parantamisessa? Jatkuva parantaminen vaatii kulttuurin muutosta ja konkreettista tekemistä. Koko organisaation kulttuuria pitää kehittää oppivaksi ja valmentavaksi kokeilun kulttuuriksi. Luo automaatiolla toistettava rutiini parantamisen…