Artikkelit

Artikkeli
Tiedonhallintalain sanasto
Uusi, 1.1.2020 voimaan astunut tiedonhallintalaki asettaa julkishallinnolle muun muassa tarkennettuja ja täsmennettyjä suunnittelu-, kuvaus- ja tietoturvavelvoitteita. Laki määrittelee valtakunnallisella tasolla periaatteet viranomaisten tietojen käsittelyyn ja tiedonhallinnan kuvaamiseen, eli käytännössä kokonaisarkkitehtuurityöhön. Ovatko uuden lain termit jo tuttuja? Lataa itsellesi tulostettava…