Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen – ISO 9001

Helpota työtäsi ja rakenna organisaation laadunhallintajärjestelmä IMS-ohjelmistoon ISO 9001 -templaten eli mallipohjan avulla. Templaten avulla rakennat organisaatiolle ISO 9001 -standardin vaatimusten mukaisen laatujärjestelmän. Pohja ohjaa organisaatiota laadun kehittämisessä ISO-standardin vaatimusten mukaiseen suuntaan.

Laatujärjestelmän rakentaminen ja IMS-ohjelmisto, Arter Oy (3)

Näitä asioita ISO 9001 -template sisältää

IMS-ohjelmistossa sijaitseva ISO 9001 -TEMPLATE sisältää seuraavia asioita:

// Selkokielelle käännetty ISO 9001 –standardi ja sen vähimmäisvaatimukset.

// Malli organisaation prosessikarttalle.

// Valmiita prosessikuvauksia – sisäiset auditoinnit, johdon katselmukset, laatupolun rakentaminen.

// Auditointiohjelman suunnittelun tueksi tarkoitettu dokumenttipohja.

// ISO 9001 –standardin mukaisen laatukäsikirjan valmis sisällysluettelo.

// Raporttipohjia – auditointi, havainto/poikkeama, asiakaspalaute, kehitysehdotus ja läheltäpiti.

// Riskienhallinta – riskienjaottelu strategiset, operatiiviset, turvallisuus- ja vahinko, taloudelliset ja määrittelemättömät riskit.

// ISO 9001 –templaten etusivunäkymän, joka on PDCA-mallin mukainen. Näkymä kerää dokumentoidun tiedon organisaation toiminnasta yhteen PDCA-mallin mukaisiin kokonaisuuksiin: suunnitteluun, toimintaan, arviointiin ja johtamiseen.

Kyllä kiitos, haluan kuulla lisää ISO 9001 -templatesta ja IMS-ohjelmistosta laatujärjestelmän rakentamisessa!

Tutustu tarkemmin IMS-ohjelmistoon ja ISO 9001 -templateen tilaamalla ilmainen IMS-demo – ei sitoutumista.

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen IMS-ohjelmiston ISO 9001 -templaten avulla

ISO 9001 -template koostuu ISO 9001 -standardin ja IMS-ohjelmiston osioiden ympärille luodusta kokonaisuudesta. Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja tarvittaessa palvelun sisältöä voidaan laajentaa ja räätälöidä.

Ohjelmiston käyttöönoton suunnittelu

Suunnittelet IMS-ohjelmiston käyttöönoton yhdessä Arterin konsultin kanssa. Suunnitteluvaiheessa käytte läpi projektin aikataulun, taustat, tavoitteet, vastuut, organisoinnin sekä viestinnän. Kesto 3 h.

Prosessit IMS-ohjelmistolla

Tässä osiossa käytte Arterin konsultin johdolla yhdessä läpi muun muassa prosessien perusteet, kolmisivutekniikan, IMS-ohjelmiston Prosessit-osion toiminnallisuudet sekä sen tarjoamat mahdollisuudet organisaatiolle. Lisäksi kuvaatte organisaationne prosessikarttaa. Kokonaisuuteen kuuluvat harjoitukset asiakkaan omilla sisällöillä. Kesto 6 h.

Käsikirjat ja dokumentit IMS-ohjelmistolla

Tässä osiossa käytte Arterin konsultin johdolla läpi IMS-ohjelmiston dokumenttien ja käsikirjan perusteet, toiminnallisuudet sekä osioiden tarjoamat mahdollisuudet organisaatiollenne. Lisäksi luotte rakenteen omalle dokumenttipuullenne. Kokonaisuuteen kuuluvat harjoitukset asiakkaan omilla sisällöillä. Kesto 6 h.

Mittarit IMS-ohjelmistolla

Tässä osiossa käytte Arterin konsultin johdolla läpi mittareiden perusteet, osion toiminnallisuudet ja mahdollisuudet. Lisäksi suunnittelette organisaationne mittariston rakennetta. Harjoitelette mittarien käyttöä luomalla esimerkkimittareita ja alkeistietoja hyödyntämällä. Harjoituksia tehdään asiakkaan omilla sisällöillä. Kesto 6 h.

Raportit IMS-ohjelmistolla

Tässä osiossa käytte Arterin konsultin kanssa läpi IMS-ohjelmiston Raportti-osion perusteet, osion toiminnallisuudet sekä sen luomat mahdollisuudet toimintanne kehittämisen tueksi. Lisäksi opettelette tekemään itse ohjelmistoon raporttipohjia. Kokonaisuuteen kuuluvat harjoitukset asiakkaan omilla sisällöillä. Kesto 6 h.

Riskit IMS-ohjelmistolla

Tässä osiossa käytte Arterin konsultin kanssa läpi riskienhallintaa sekä IMS-ohjelmiston Riskit-osion perusteet, osion toiminnallisuudet sekä sen luomat mahdollisuudet organisaation riskienhallinnassa. Osion tavoitteena on luoda asiakkaalle valmius määrittää oman organisaation riskiluokat, todennäköisyydet sekä vaikuttavuudet. Kokonaisuuteen kuuluvat harjoitukset asiakkaan omilla sisällöillä. Kesto 6 h.

Tilanneanalyysi

Tilanneanalyysissä Arterin konsultti käy läpi asiakkaan IMS-ympäristön. Tehdyt havainnot käydään läpi yhdessä ennalta sovitun henkilön kanssa. Osion tavoitteena on antaa ohjelmiston pääkäyttäjälle tai laatupäällikölle neuvoja, vinkkejä sekä tukea ohjelmiston käyttöön. IMS-ohjelmiston tilanneanalyysin suosittelemme toteutettavaksi esimerkiksi 6 kuukautta ohjelmiston käyttöönoton jälkeen. Kesto 2 h.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä. Vikatilanteissa otathan yhteyttä tekniseen tukeemme.