Ura Arterilla

Arter on suomalainen ratkaisutalo, jonka juuret ovat laadunhallinnassa. Tarjoamme ohjelmistoja, asiantuntijapalveluita sekä koulutuspalveluita liiketoiminnan kehittämiseen.

Visionamme on olla Suomen suosituin laadunhallinnan ja kokonaisarkkitehtuurin yhteistyökumppani.

Visiota tavoittelemme muun muassa meille tärkeiden arvojen kautta: asiakaskeskeisyyden, markkinasuuntautuneisuuden, sitoutuneisuuden, tavoitekeskeisyyden, yrittäjähenkisyyden sekä kunnianhimoisuuden.

Great Place to Work -sertifikaatti

Tammikuussa 2021 saimme Great Place To Work -sertifikaatin, josta olemme erityisen ylpeitä ja kiitollisia joka ikisen arterlaisen panostuksesta yhteisen työyhteisön- ja kulttuurin eteen työskentelystä.

Tästä tunnustuksesta aiomme pitää kiinni – hyvä työpaikka tehdään joka päivä!

Arter, Great Place to Work -sertifikaatti 2020

Arterin työnantajalupaus

Me Arterilla lupaamme sinulle vakaan työsuhteen ystävällisessä, inhimillisessä ja tasa-arvoisessa työyhteisössä, jossa osaamiseesi luotetaan.

Arterilta löydät ohjelmistokehittäjiä, myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, asiakasvastaavia, IT-spesialisteja, konsultteja, kouluttajia, ongelman ratkaisijoita, kokeilijoita, tehtävään tarttujia, uteliaita mieliä ja ystäviä. Kuuntelemme jokaisen ääntä ja tasa-arvo on meille tärkeää.

Me inspiroidumme ajatuksesta, että emme ole valmiita, sillä kehitymme jatkuvasti yrityksenä ja yksilöinä. Vastuu ja itsensä haastaminen ovat osa kulttuuriamme.

Täällä osaamiseesi luotetaan ja uskomme, että sinä itse tiedät parhaat tavat toteuttaa ja kehittää omaa työnkuvaasi.

Arvostamme hyvin tehtyä työtä ja sen vastapainona vapaa-aikaa. Löytäessämme kanssamme samoja asioita arvottavan mielen, varmistamme polkumme olevan​ pitkään yhteinen.

Sopisitko sinä joukkoomme?

Avoimet työpaikat

Avoin hakemus Arterille

Eikö meillä ole tällä hetkellä kiinnostustasi vastaavaa työpaikkaa avoinna? Lähetä meille avoin hakemus, ja otamme yhteyttä mikäli sinulle sopiva paikka avautuu!
Hae

Arterista arterlaisten kertomana

Aleksi Rossi

Järjestelmien ylläpitäjä

Nykyinen urani alkoi varmaankin jo muutama vuosi ennen IT-alalle päätymistä. Työskentelin kolmisen vuotta Helsingin kaupunginkirjastossa asiakaspalveluvirkailijana, joka oli minulle itse asiassa varsin miellyttävää työtä. Sosiaalisuus on minulle tärkeää ja tykkään auttaa ihmisiä. Näitä niin sanottuja soft skills -taitoja tarvitsee työssäni päivittäin kommunikaation, yhteistyön ja ymmärtämisen saralla.

Varsinaisesti IT-alalle päädyin hieman vahingossa. Olin aina näperrellyt tietokoneiden parissa ja kun elämälle ei tuntunut löytyvän vahvaa suuntaa, oli helppo ajautua siihen tutuimpaan ja yksinkertaisimpaan vaihtoehtoon. Näin päädyin hakemaan Haaga-Heliaan opiskelemaan tietojenkäsittelyä. Vasta työharjoittelun parissa aloin kunnolla ymmärtää millaista oli työskennellä alalla.

Opiskelun parissa onnistui keräämään löyhän teoriapohjan, joka helpotti työhön sisälle pääsyä, mutta vasta konkreettinen kokemus toi ymmärryksen siihen, mitä piti osata ja mihin oli syytä paneutua. Työharjoitteluni aikana ohjaajani lopetti yrityksessä ja vastuulleni jäi miltein kaikki yrityksen tekniseen infrastruktuuriin liittyvä ylläpito ja kehitystyö. Näin tuli pakon edessä opittua asioita varsin nopeaan tahtiin. Jälkikäteen ajatellen, tämä oli varmaan tehokkain tapa päästä sisälle alaan. Työharjoitteluni päätteeksi paikkani vakinaistettiin.

Työpaikkani oli noin 70 hengen IT-yritys, joka oli kasvanut nykyiseen kokoonsa vajaan 5 vuoden aikana. Sain hyvän käsityksen kasvavien yritysten IT-tarpeista ja puutteista, sekä ymmärrystä millaisilla prosesseilla näihin voidaan vastata. Eniten kiinnostuin pilvipalveluista ja näiden tuomista mahdollisuuksista. Työskentelin laajamittaisesti Microsoft Azuren parissa ja myös lopputyöni käsitteli kyseistä alustaa. Aloin myös entistä enemmän kiinnostua automaatiosta. Miten sekä tylsät että aikaa kuluttavat operaatiot voisi automatisoida ja saattaa enemmän prosessimuotoon.

Aloin tutustua enemmän DevOps-malliin, jonka tarkoituksena on parantaa tuotekehitykseen ja tuotantotoimintoihin liittyviä prosesseja. Tämä onnistuu muun muassa kulttuurisilla muutoksilla, tiedon jakamisella, palautteen keräämisellä ja käsittelyllä sekä automaatiolla.

Toimenkuvani ei ikävä kyllä mahdollistanut täyttä paneutumista kiinnostukseni kohteisiin, ja kun sain opiskelukaverini kautta kuulla vapaasta paikasta Arterilla, päädyin lähettämään hakemuksen Arterille.
Arterilla olen päässyt perehtymään moderneihin toimintamalleihin ja kehittämään erilaisia automaatioratkaisuja. Yrityksen tuotekehityksessä on kiinnostuttu harjoittamaan DevOps-mallia ja onkin hienoa päästä tekemään yhteistyötä kiinnostavien kokonaisuuksien parissa.

Jatkossa haluan edelleen kehittää teknistä osaamistani. Koen myös olevani sosiaalisesti pätevä sekä ymmärtäväni hyvin ryhmädynamiikkaa. Haluaisinkin päästä jollain tapaa paremmin hyödyntämään myös tätä puolta osaamisestani. En tiedä olisiko sen jonkin näköinen esimiesrooli teknisessä asemassa vai jotain muuta, tämä selvinnee tulevaisuudessa!

Lue lisää Sulje

Ossi Hirvikoski

Vanhempi sovelluskehittäjä

Uneksin jo lukiossa ohjelmoinnista ja sovellusten tekemisestä. Ohjelmointi vaikutti kuitenkin mystiseltä ja piilotetulta taiteenlajilta, jonka harrastaminen suotiin vain harvoille ja valituille. Päädyin tämän vuoksi aloittamaan urani armeijan jälkeen kirjankustannusalalla, kunnes eräänä päivänä vuosia myöhemmin tajusin, että sovelluskehityksen opetukseen on olemassa ammattikorkeakouluja.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa päädyin nopeasti toimimaan epävirallisena sijaisopettajana ohjelmointitunneilla ja projekteissa projektipäällikkönä, Scrum-masterina ja ohjelmoijana. Koulu opetti, että pystyn sijoittumaan tarpeen vaatiessa useampaan eri rooliin ja pyörittämään niitä samaan aikaan.

Arterille minua suositteli koulukaverini, joka oli työskennellyt kaikissa samoissa projekteissa kanssani. Teimme yhteisen opinnäytetyön, joka ansaitsi Vuoden Opinnäytetyö -stipendin. Opinnäytetyössä painotettiin asiakas- ja käyttäjälähtöistä toimintatapaa. Sen avulla saimme jatkokehitystä varten kerättyä asiakkailta paljon käyttöä haittaavia kokemuksia.

Opinnäytetyön valmistumisen jälkeen Arterin tuotekehityksessä todettiin lisääntynyt tarve pistää pystyyn asialleen omistautunut tekninen tuki alati kasvavan asiakaskunnan edessä. Rekrytointi aloitettiin, mutta kunnes positio saataisiin täytettyä, virkaan nimitettiin kolme tuotekehittäjää, joista yksi olin minä. Tämän jälkeen seuraavat vuodet kuluivat vaihdellen ohjelmoidessa ominaisuuksia IMS-järjestelmään ja avustaessa teknistä tukea sekä asiakasrajapinnassa että teknisissä tehtävissä. Tuen tehtävissä pääsi tutustumaan suoraan asiakkaisiin ja kuulemaan järjestelmän hyvistä puolista että yleisistä ongelmakohdista.

Vuonna 2017 siirryin takaisin täysipäiväisesti ohjelmointitehtäviin. 2018 toi uusia mahdollisuuksia ja työnkuvani siirtyi hetkeksi suunnittelun ja määrittelyn puolelle. 2019 pääsin takaisin koodin ääreen, nyt kehittämään kaikkia Arterin tuotteita. Pyrkimyksenäni on edelleen kehittää tuotekehityksen toiminnassa kehitystapoja, joilla ongelmatilanteita saadaan todettua ja ratkaistua etukäteen sekä pidettyä asiakkaat ja heidän tarpeensa jatkuvasti huomion kiintopisteenä.

Mikäli haluat kuulla lisää, miltä työskentely tuntuu Arterilla, voit olla yhteydessä Ossiin ja kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä Arterista työnantajana suoraan häneltä osoitteesta: ossi.hirvikoski@arter.fi

Lue lisää Sulje

Noora Lehtinen

Markkinointisuunnittelija

Matkani Arterilla alkoi vuoden 2018 alussa, kun aloitin markkinoinnin traineena opiskellessani Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä. Opintojeni edetessä valitsin suuntaukseksi markkinoinnin pääaineen, sillä se tarjosi yhdistelmän luovuutta, monipuolisuutta ja jatkuvaa kehittymistä sekä koko alan, että oman osaamisen kannalta.

Markkinointi osoittautuikin alana vielä monipuolisemmaksi kuin alussa osasin odottaa. Tein pro graduni yhteistyöyritykselle uutuusarvoa omaavasta aiheesta, eli sisältömarkkinoinnista B2B-kontekstissa. Sama aihe johti myös markkinoinnin harjoittelupaikkaan Arter Oy:lle opintoja viimeistellessäni, ja on edelleen yksi läheinen osa työnkuvaani markkinointisuunnittelijana.

Arterilla pidän erityisesti työni monipuolisuudesta. Roolissani toimin muun muassa niin sisällöntuotannon, digitaalisen mainonnan, suunnittelun kuin viestinnän parissa. Vastuu ja itseohjautuvuus ovat olleet tekijöitä, jotka ovat auttaneet vahvasti kehittymään eteenpäin ja tuoneet myös motivaatiota.

Työskennellessäni osana markkinointi- ja myyntitiimiä huomaan jatkuvasti oppineeni, tai tunnistavani tarpeen oppia uutta. Nykypäivän nopeassa kehitysvauhdissa pysyykin parhaiten mukana, kun osaa sopivasti kyseenalaistaa vanhoja tapoja tehdä asioita, sekä kehittää uusia ratkaisuja.

Mikäli haluat kuulla lisää, miltä työskentely tuntuu Arterilla, voit olla yhteydessä Nooraan ja kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä Arterista työnantajana suoraan häneltä osoitteesta: noora.lehtinen@arter.fi

Lue lisää Sulje

Ville Lukkaroinen

Asiakasvastaava

Polkuni johti Arterille liiketalouden opintojeni päätyttyä Laurea ammattikorkeakoulussa 2018. Opintojen aikana olin jo päässyt maistamaan kunnianhimoisia organisaatioita niin konsultointi- kuin finanssialalta. Ihmisten ja yhteisöjen palveleminen tuntui minulle luonnolliselta valinnalta jossa pääsisin hyödyntämään vahvuuksiani.

Arterilla meitä kannattelee ajatus jatkuvasta kehittämisestä sekä vastuusta ja vapaudesta. Kun liikut eteenpäin, et ehdi sammaloitua. Customer Success työn monipuolisuus ja alati uusiutuvat haasteet ruokkivat sisäistä liekkiä, jonka hehkusta pääsevät ammentamaan niin asiakkaat kuin työtoverit.

Tulevaisuudessa tarvitaan taas uutta tietoa ja taitoa. Kehityksen pyörä ei lakkaa pyörimästä. Onneksi Arterille on rakentunut ekosysteemi, joka tukee uuden oppimista sekä vanhan kiillottamista. Edessä on vielä monia seikkailuja ja niistä saatavien opetusten hedelmistä pääsee nauttimaan vielä vuosienkin kuluttua.

Mikäli haluat kuulla lisää, miltä työskentely tuntuu Arterilla, voit olla yhteydessä Villeen ja kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä Arterista työnantajana suoraan häneltä osoitteesta: ville.lukkaroinen@arter.fi

Lue lisää Sulje

Hanna Ahtola

Palvelumuotoilija

Löysin Lahden ammattikorkeakoulusta mielenkiintoisen palveluliiketoiminnan tradenomiopintojen linjan ja päädyin lukemaan liiketaloutta vastoin kaikkien odotuksia. Palveluliiketoiminnan opintoni perustuivat työelämälähtöisyyteen ja painottuivat palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Neljän vuoden aikana tein monta ihan oikeaa toimeksiantoa ja suoritin paikallisille yrityksille projekteja oppimisympäristön kautta. Opintojeni loppupuolella heräsi huoli tulevaisuudesta, sillä en ollut vielä löytänyt omaa kiinnostukseni kohdetta. Koin toimeksiantotyöskentelyn mielekkäänä ja lopulta löysin tekemiäni projekteja yhdistävän tekijän: palvelumuotoilu. Pitkän etsinnän ja monen mutkan kautta päädyin Arterille.

Arterilla pääsin työskentelemään palvelukehityksen parissa ja huomasin heti aiemmasta kokemuksesta sekä palvelumuotoilun työkaluista olevan hyötyä työssäni. Alussa haastavaksi työn teki IMS- ja ARC-ohjelmistot: en tiennyt mitään kokonaisarkkitehtuurista tai toimintajärjestelmistä. Sinnikkään oppimisen ja tekemisen kautta olen saanut aivan valtavasti uutta oppia ja päässyt yhdistämään palvelumuotoilua osaksi laajempia teemoja ja B2B-maailmaa.

Mielenkiintoista työstäni tekee omien oppien ja kokemusten sovittaminen nykyiseen rooliini sekä erilaisista taustoista ja osaamisalueilta tulevien ihmisten kanssa työskentely – tuskin kuluu päivääkään ilman uutta oppia tai oivallusta! Erityisesti nautin omassa työssäni vastuusta ja vapaudesta, sekä mahdollisuudesta kasvaa ammatillisessa roolissa itse valitsemaani suuntaan. Nautin myös työstä asiakasrajapinnassa ja palvelumuotoilun kautta saankin olla yhteydessä mahtaviin asiakkaisiimme.

Erityisesti pidän Arterin ajatuksesta, että työntekijät saavat tehdä töitä oman intohimon ja mielenkiinnon kohteiden parissa. Se näkyy työilmapiirissä ja viihtyvyydessä, sillä töihin on aina mukava tulla. Arterilla ollaan myös kannustavia ja avoimia uusille ideoille, jotka nähdään mahdollisuuksina: toimintaa on lupa kehittää ja ideoita lähdetään reippaasti testaamaan käytännössäkin.

Mikäli haluat kuulla lisää, miltä työskentely tuntuu Arterilla, voit olla yhteydessä Hannaan ja kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä Arterista työnantajana suoraan häneltä osoitteesta: hanna.ahtola@arter.fi

Lue lisää Sulje

@arteroy Instagramissa

This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.