Ura Arterilla

Arter on suomalainen yritys, joka tarjoaa ratkaisuja toiminnan dokumentointiin, kehittämiseen ja selkeyttämiseen.

Ydinosaamistamme ovat laadun- ja jatkuvuudenhallinta, kokonaisarkkitehtuuri ja prosessien kehittäminen.

Tutustu Arterin johtoryhmään

Avoimet työpaikat

Avoin hakemus Arterille

Eikö meillä ole tällä hetkellä kiinnostustasi vastaavaa työpaikkaa avoinna? Lähetä meille avoin hakemus, ja otamme yhteyttä mikäli sinulle sopiva paikka avautuu!
Hae

Arterista arterlaisten kertomana

Tiina Riutta

Koulutuspäällikkö

Opiskelin Vaasan yliopistossa kauppatieteitä ja valmistuin 2008 kauppatieteiden maisteriksi. Ensimmäinen kokoaikainen työpaikka valmistumiseni jälkeen oli Datafrank, jossa työskentelin IT-koulutusten parissa myynti- ja markkinointitehtävissä. Sieltä siirryin TIVIA ry:lle, jossa rooliini kuului muun muassa markkinointi ja koulutustoiminta sekä tapahtumien järjestäminen yhdessä jäsenyhdistysten kanssa.

TIVIAlta siirryin Arterille koulutusten järjestämisen osalta työnkuvassa oli paljon samaa, vain koulutusten aiheet muuttuivat IT:stä toiminnan kehittämiseen.

Tällä hetkellä vastaan Arterin ohjelmistoriippumattomista koulutuksista, niiden suunnittelusta, järjestämisestä sekä kehittämisestä. Hoidan koulutusten osalta oikeastaan kaiken muun paitsi itse kouluttamisen.

Arterilla työskentelyssä on parasta työkaverit, he ovat sekä mukavia että todellisia ammattilaisia siinä mitä tekevät. Työyhteisö on meillä sellainen, jossa ei jää yksin, vaikka eteen tulisi haastava tilanne.

Arterilla rohkaistaan myös itsensä kehittämiseen. Aloitin 2023 syksyllä kaksi vuotta kestävän Future Mangement Development Program -koulutuksen, jota järjestää Arterin omistajaorganisaatio Total Specific Solutions.

FMDP-koulutukseen liittyy sekä konsernin omiin toimintatapoihin ja parhaisiin käytäntöihin liittyviä koulutuksia että ulkopuolisen valmennusfirman pitämiä johtamiskoulutuskokonaisuuksia. Koulutuspäivien sisällöt ovat olleet käytännönläheisiä ja hyödyllisiä, mutta vähintäänkin yhtä tärkeäksi olen kokenut vertaisoppimisen ja tutustumisen TSS:n sateenvarjon alla toimivien muiden yritysten toimintaan.

Arterilla monessa kohtaa eletään kuin opetetaan – esimerkiksi prosessiosaaminen näkyy meillä: asiat dokumentoidaan ylös ja poikkeamiin reagoidaan. Omaan viihtymiseeni Arterilla vaikuttaa myös se, että voin allekirjoittaa yrityksen arvomaailman. Työelämän ja vapaa-ajan yhdistämistä on pyritty helpottamaan konkreettisin keinoin, tasa-arvoasioihin kiinnitetään huomiota ja Arterilla on hyvin kehitysmyönteinen ilmapiiri.

Lue lisää Sulje

Norma Espinosa

IT Support Team Lead

Muutin 15-vuotiaana Vaasaan Kuubasta, vuosi oli 2002. Pääsin ensin opiskelemaan suomen kieltä puoleksi vuodeksi, jonka jälkeen aloitin yläasteen 8. luokan opinnot Vaasassa.

Lukiosta päädyin Vaasan Ammattikorkeakouluun, jossa suoritin Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon pääaineenani tietojenkäsittely.

2011 valmistuin Vaasan AMK:sta ja valmistumiseni jälkeen hain töitä pääkaupunkiseudulta.

Opiskeluiden jälkeen työskentelin 4,5 vuotta Capgemini Oy:ssa Service Center Analystina. Tehtäviini kuului muun muassa:
• Incident Management.
• Yritysasiakkaiden IT- ja liiketoimintaprosessien hallinta.
• Tukipyyntöjen vastaanottaminen, priorisoiminen, sekä ratkaiseminen.
• Häiriötiedotus ja raportointi. Prosessien valvonta ja hallinta.
• Erilaisten eräajojen valvonta sekä siirtovirheiden selvittely ja korjaus.

2017 siirryin Capgeminista Tiedolle Service Desk Analystin rooliin, jossa tehtävät olivat käytännössä samanlaisia kuin edellisessä työpaikassa.

Samana vuonna aloitin työt Atea Finland Oy:ssa IT-Specialistin roolissa. Tehtäviini kuuluivat:
• Asiakkaiden IT-ympäristöjen valvonta ja hallinta, vianselvitys, ylläpito ja dokumentointi jatkuvien palveluiden-yksikössä.
• Tukipyyntöjen vastaanotto, ratkaiseminen, eskalointi.
• 2-tason tekninen tuki ja ongelmaratkaisu.

Helmikuussa 2021 aloitin työt Arterilla IT Support Specialistina ja 1.4.2023 roolini päivittyi IT Support Team Leadiksi.

Arterilla työpäivät pitävät sisällään asiakaspalvelua, ohjelmistojen käytön tukea, asiakkaiden teknisten ongelmien ratkaisemista, ohjelmistojen käyttöönottojen valmistelua, ohjelmistojen asentamista, päivittämistä sekä testaamista.

Parasta Arterilla työskentelyssä on vallitseva tiimihenki ja yhteen hiileen puhaltaminen.

Lisäksi mahdollisuudet kehittyä ja edetä omalla uralla ovat Arterilla hyvät, joten uskon, että viihdyn pitkään arterlaisena.

Mikäli haluat kuulla lisää, miltä työskentely tuntuu Arterilla, voit olla yhteydessä Normaan ja kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä Arterista työnantajana suoraan häneltä: norma.espinosa@arter.fi

Lue lisää Sulje

Aleksi Rossi

Järjestelmien ylläpitäjä ja tietoturvapäällikkö

Nykyinen urani alkoi varmaankin jo muutama vuosi ennen IT-alalle päätymistä. Työskentelin kolmisen vuotta Helsingin kaupunginkirjastossa asiakaspalveluvirkailijana, joka oli minulle itse asiassa varsin miellyttävää työtä. Sosiaalisuus on minulle tärkeää ja tykkään auttaa ihmisiä. Näitä niin sanottuja soft skills -taitoja tarvitsee työssäni päivittäin kommunikaation, yhteistyön ja ymmärtämisen saralla.

Varsinaisesti IT-alalle päädyin hieman vahingossa. Olin aina näperrellyt tietokoneiden parissa ja kun elämälle ei tuntunut löytyvän vahvaa suuntaa, oli helppo ajautua siihen tutuimpaan ja yksinkertaisimpaan vaihtoehtoon. Näin päädyin hakemaan Haaga-Heliaan opiskelemaan tietojenkäsittelyä. Vasta työharjoittelun parissa aloin kunnolla ymmärtää millaista oli työskennellä alalla.

Opiskelun parissa onnistui keräämään löyhän teoriapohjan, joka helpotti työhön sisälle pääsyä, mutta vasta konkreettinen kokemus toi ymmärryksen siihen, mitä piti osata ja mihin oli syytä paneutua. Työharjoitteluni aikana ohjaajani lopetti yrityksessä ja vastuulleni jäi miltein kaikki yrityksen tekniseen infrastruktuuriin liittyvä ylläpito ja kehitystyö. Näin tuli pakon edessä opittua asioita varsin nopeaan tahtiin. Jälkikäteen ajatellen, tämä oli varmaan tehokkain tapa päästä sisälle alaan. Työharjoitteluni päätteeksi paikkani vakinaistettiin.

Työpaikkani oli noin 70 hengen IT-yritys, joka oli kasvanut nykyiseen kokoonsa vajaan 5 vuoden aikana. Sain hyvän käsityksen kasvavien yritysten IT-tarpeista ja puutteista, sekä ymmärrystä millaisilla prosesseilla näihin voidaan vastata. Eniten kiinnostuin pilvipalveluista ja näiden tuomista mahdollisuuksista. Työskentelin laajamittaisesti Microsoft Azuren parissa ja myös lopputyöni käsitteli kyseistä alustaa. Aloin myös entistä enemmän kiinnostua automaatiosta. Miten sekä tylsät että aikaa kuluttavat operaatiot voisi automatisoida ja saattaa enemmän prosessimuotoon.

Aloin tutustua enemmän DevOps-malliin, jonka tarkoituksena on parantaa tuotekehitykseen ja tuotantotoimintoihin liittyviä prosesseja. Tämä onnistuu muun muassa kulttuurisilla muutoksilla, tiedon jakamisella, palautteen keräämisellä ja käsittelyllä sekä automaatiolla.

Toimenkuvani ei ikävä kyllä mahdollistanut täyttä paneutumista kiinnostukseni kohteisiin, ja kun sain opiskelukaverini kautta kuulla vapaasta paikasta Arterilla, päädyin lähettämään hakemuksen Arterille.
Arterilla olen päässyt perehtymään moderneihin toimintamalleihin ja kehittämään erilaisia automaatioratkaisuja. Yrityksen tuotekehityksessä on kiinnostuttu harjoittamaan DevOps-mallia ja onkin hienoa päästä tekemään yhteistyötä kiinnostavien kokonaisuuksien parissa.

Jatkossa haluan edelleen kehittää teknistä osaamistani. Koen myös olevani sosiaalisesti pätevä sekä ymmärtäväni hyvin ryhmädynamiikkaa. Haluaisinkin päästä jollain tapaa paremmin hyödyntämään myös tätä puolta osaamisestani.

Lue lisää Sulje

Ossi Hirvikoski

Vanhempi sovelluskehittäjä

Uneksin jo lukiossa ohjelmoinnista ja sovellusten tekemisestä. Ohjelmointi vaikutti kuitenkin mystiseltä ja piilotetulta taiteenlajilta, jonka harrastaminen suotiin vain harvoille ja valituille. Päädyin tämän vuoksi aloittamaan urani armeijan jälkeen kirjankustannusalalla, kunnes eräänä päivänä vuosia myöhemmin tajusin, että sovelluskehityksen opetukseen on olemassa ammattikorkeakouluja.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa päädyin nopeasti toimimaan epävirallisena sijaisopettajana ohjelmointitunneilla ja projekteissa projektipäällikkönä, Scrum-masterina ja ohjelmoijana. Koulu opetti, että pystyn sijoittumaan tarpeen vaatiessa useampaan eri rooliin ja pyörittämään niitä samaan aikaan.

Arterille minua suositteli koulukaverini, joka oli työskennellyt kaikissa samoissa projekteissa kanssani. Teimme yhteisen opinnäytetyön, joka ansaitsi Vuoden Opinnäytetyö -stipendin. Opinnäytetyössä painotettiin asiakas- ja käyttäjälähtöistä toimintatapaa. Sen avulla saimme jatkokehitystä varten kerättyä asiakkailta paljon käyttöä haittaavia kokemuksia.

Opinnäytetyön valmistumisen jälkeen Arterin tuotekehityksessä todettiin lisääntynyt tarve pistää pystyyn asialleen omistautunut tekninen tuki alati kasvavan asiakaskunnan edessä. Rekrytointi aloitettiin, mutta kunnes positio saataisiin täytettyä, virkaan nimitettiin kolme tuotekehittäjää, joista yksi olin minä. Tämän jälkeen seuraavat vuodet kuluivat vaihdellen ohjelmoidessa ominaisuuksia IMS-järjestelmään ja avustaessa teknistä tukea sekä asiakasrajapinnassa että teknisissä tehtävissä. Tuen tehtävissä pääsi tutustumaan suoraan asiakkaisiin ja kuulemaan järjestelmän hyvistä puolista että yleisistä ongelmakohdista.

Vuonna 2017 siirryin takaisin täysipäiväisesti ohjelmointitehtäviin. 2018 toi uusia mahdollisuuksia ja työnkuvani siirtyi hetkeksi suunnittelun ja määrittelyn puolelle. 2019 pääsin takaisin koodin ääreen, nyt kehittämään kaikkia Arterin tuotteita. Pyrkimyksenäni on edelleen kehittää tuotekehityksen toiminnassa kehitystapoja, joilla ongelmatilanteita saadaan todettua ja ratkaistua etukäteen sekä pidettyä asiakkaat ja heidän tarpeensa jatkuvasti huomion kiintopisteenä.

Mikäli haluat kuulla lisää, miltä työskentely tuntuu Arterilla, voit olla yhteydessä Ossiin ja kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä Arterista työnantajana suoraan häneltä osoitteesta: ossi.hirvikoski@arter.fi

Lue lisää Sulje

Ville Lukkaroinen

Asiakasvastaava

Polkuni johti Arterille liiketalouden opintojeni päätyttyä Laurea ammattikorkeakoulussa 2018. Opintojen aikana olin jo päässyt maistamaan kunnianhimoisia organisaatioita niin konsultointi- kuin finanssialalta. Ihmisten ja yhteisöjen palveleminen tuntui minulle luonnolliselta valinnalta jossa pääsisin hyödyntämään vahvuuksiani.

Arterilla meitä kannattelee ajatus jatkuvasta kehittämisestä sekä vastuusta ja vapaudesta. Kun liikut eteenpäin, et ehdi sammaloitua. Customer Success työn monipuolisuus ja alati uusiutuvat haasteet ruokkivat sisäistä liekkiä, jonka hehkusta pääsevät ammentamaan niin asiakkaat kuin työtoverit.

Tulevaisuudessa tarvitaan taas uutta tietoa ja taitoa. Kehityksen pyörä ei lakkaa pyörimästä. Onneksi Arterille on rakentunut ekosysteemi, joka tukee uuden oppimista sekä vanhan kiillottamista. Edessä on vielä monia seikkailuja ja niistä saatavien opetusten hedelmistä pääsee nauttimaan vielä vuosienkin kuluttua.

Mikäli haluat kuulla lisää, miltä työskentely tuntuu Arterilla, voit olla yhteydessä Villeen ja kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä Arterista työnantajana suoraan häneltä osoitteesta: ville.lukkaroinen@arter.fi

Lue lisää Sulje

Hanna Ahtola

Palvelumuotoilija

Löysin Lahden ammattikorkeakoulusta mielenkiintoisen palveluliiketoiminnan tradenomiopintojen linjan ja päädyin lukemaan liiketaloutta vastoin kaikkien odotuksia. Palveluliiketoiminnan opintoni perustuivat työelämälähtöisyyteen ja painottuivat palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Neljän vuoden aikana tein monta ihan oikeaa toimeksiantoa ja suoritin paikallisille yrityksille projekteja oppimisympäristön kautta. Opintojeni loppupuolella heräsi huoli tulevaisuudesta, sillä en ollut vielä löytänyt omaa kiinnostukseni kohdetta. Koin toimeksiantotyöskentelyn mielekkäänä ja lopulta löysin tekemiäni projekteja yhdistävän tekijän: palvelumuotoilu. Pitkän etsinnän ja monen mutkan kautta päädyin Arterille.

Arterilla pääsin työskentelemään palvelukehityksen parissa ja huomasin heti aiemmasta kokemuksesta sekä palvelumuotoilun työkaluista olevan hyötyä työssäni. Alussa haastavaksi työn teki IMS- ja ARC-ohjelmistot: en tiennyt mitään kokonaisarkkitehtuurista tai toimintajärjestelmistä. Sinnikkään oppimisen ja tekemisen kautta olen saanut aivan valtavasti uutta oppia ja päässyt yhdistämään palvelumuotoilua osaksi laajempia teemoja ja B2B-maailmaa.

Mielenkiintoista työstäni tekee omien oppien ja kokemusten sovittaminen nykyiseen rooliini sekä erilaisista taustoista ja osaamisalueilta tulevien ihmisten kanssa työskentely – tuskin kuluu päivääkään ilman uutta oppia tai oivallusta! Erityisesti nautin omassa työssäni vastuusta ja vapaudesta, sekä mahdollisuudesta kasvaa ammatillisessa roolissa itse valitsemaani suuntaan. Nautin myös työstä asiakasrajapinnassa ja palvelumuotoilun kautta saankin olla yhteydessä mahtaviin asiakkaisiimme.

Erityisesti pidän Arterin ajatuksesta, että työntekijät saavat tehdä töitä oman intohimon ja mielenkiinnon kohteiden parissa. Se näkyy työilmapiirissä ja viihtyvyydessä, sillä töihin on aina mukava tulla. Arterilla ollaan myös kannustavia ja avoimia uusille ideoille, jotka nähdään mahdollisuuksina: toimintaa on lupa kehittää ja ideoita lähdetään reippaasti testaamaan käytännössäkin.

Mikäli haluat kuulla lisää, miltä työskentely tuntuu Arterilla, voit olla yhteydessä Hannaan ja kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä Arterista työnantajana suoraan häneltä osoitteesta: hanna.ahtola@arter.fi

Lue lisää Sulje

@arteroy Instagramissa