Tietoturvallisuuden hallinta

Tietoturvallisuuden hallinta -palvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu tietoturvallisuuden hallintaan. Olipa tavoitteenanne saavuttaa ISO 27001, KATAKRI 3 tai osoittaa sidosryhmillenne tietoturvanne tason, Arterin pohja tietoturvallisuuden hallintamallin rakentamiseen auttaa saavuttamaan tavoittelemanne tietoturvallisuuden tason.

Palvelu räätälöidään organisaation tarpeiden mukaan vastaamaan tietoturvallisuuden standardeja. Tietoturvallisuuden hallinta -palvelussa asiantuntijamme perehdyttää teidät tietoturvallisuuden hallintamallin rakentamiseen Arterin ARC-ohjelmistossa sijaitsevan mallipohjan avulla. ARC-ohjelmisto toimii tietoturvallisuuden hallinnan työkaluna. Tietoturvallisuuden hallinta -palvelu sisältää 6 työpajapäivää. Alla tarkka kuvaus palvelun sisällöstä kuvana ja tekstinä.

Tietoturvallisuuden hallinta -palvelu, Arter Oy

Tietoturvallisuuden hallinta -palvelun avulla kuvaatte ja todennatte organisaation tietoturvatason - palvelu sisältää 6 työpajapäivää

Palveluun kuuluvat työpajapäivät rakentuvat seuraavien teemojen ympärille:

Johdanto ja projektin käynnistäminen

Käymme läpi organisaationne tarpeet, toimintaympäristön, suojattavat kohteet, soveltamisalan sekä tietoturvavaatimukset. Kesto 1 päivä.

Tieto- ja kyberturvariskit ja hallintakeinot

Tämän työpajapäivän avulla opitte tunnistamaan tieto- ja kyberturvariskejä sekä määrittelette niille hallintakeinoja. Lisäksi määrittelette tietoturvatavoitteet sekä tietoturvatoimenpiteet. Kesto 1 päivä.

Tietoturvapolitiikka ja -ohjeistukset

Tämän työpajapäivän avulla määrittelette ja luotte organisaatiollenne tietoturvapolitiikan, tietoturvaohjeistukset, pääsynhallintapolitiikan ynnä muun tietoturvallisuuden hallintaan liittyvän tarvittavan dokumentaation. Kesto 1 päivä.

Tietoturvaprosessit ja tietoturva organisaation toiminnassa

Tässä työpajapäivässä käydään läpi, kuinka tietoturva näkyy organisaation toiminnassa ja sen prosesseissa. Määritätte yhdessä asiantuntijan kanssa kuvattavat tietoturvaprosessit, kuten poikkeamienhallintaprosessin ja palautekanavat, sekä päätätte niiden kuvaustavan. Kesto 1 päivä.

Jatkuvuussuunnittelu

Tämän työpajapäivän avulla ohjeistamme organisaationne jatkuvuussuunnitelman laatimisen. Päivän aikana käydään läpi myös henkilöstön koulutustarpeet sekä riittävän osaamisen varmistaminen tietoturvallisuuden hallinnan osalta. Kesto 1 päivä.

Toiminnan mittaaminen, seuranta ja jatkuva parantaminen

Työpajapäivän aikana Arterin asiantuntija ohjeistaa mittareiden määrittämisen, käytte läpi miten poikkeamia voi seurata ja kuinka valmistautua ulkoiseen tai sisäiseen auditointiin. Lisäksi käytte läpi johdon katselmuksen. Kesto 1 päivä.

Optiona + 1-3 työpajapäivää

Edellä kuvattujen työpajapäivien lisäksi organisaatiollanne on mahdollista hyödyntää Arterin asiantuntijan kokemusta tarpeidenne mukaisesti muun muassa toimenpiteiden läpiviennin tukemisessa, dokumentaation täydentämistarpeiden tunnistamisessa sekä jatkuvuussunnitelman tekemisessä.

Hallitse organisaationne tietoturvallisuutta ARC-ohjelmiston avulla!

Tilaa maksuton ARC-ohjelmiston demo, ja näe itse miten osoitat tietoturvanne tason.

Tutustu asiakaskokemukseen

Kaikki asiakastarinat

Selkeyttä tietoturvallisuuden hallintaan

Pohjimmiltaan tietoturvallisuus on uhkien ja riskien tiedostamista, sekä niihin varautumista. Keskeistä on omaan toimintaan nähden riittävän varautumisen tason määrittäminen.

Organisaation riittävän tietoturvallisuuden tason rakentaminen lähtee liikkeelle kokonaisuuten sitoutumisesta ja resurssoinnista. Tärkeintä on ymmärtää organisaation nykytila, laittaa perusasiat kuntoon ja edetä johdonmukaisesti. Teknologian ohella keskeisessä roolissa ovat ihmisten toiminta ja tietoisuus, sekä tietoturvallisuudesta huolehtimisen tuominen osaksi toimintakulttuuria.

Tietoturvan hallintajärjestelmällä hallitset organisaation tietoturvaturvariskejä, tuot tietoturvan hallinnan osaksi arkea ja todennat organisaation tietoturvallisen toiminnan esimerkiksi ulkoisessa auditoinnissa.

Tietoturvallisuuden hallinta -palvelun avulla ARC-ohjelmistoon rakennetulla tietoturvan hallintajärjestelmän avulla varmistat toimintaympäristönne luotettavuuden, tiedostat toimintaanne kohdistuvat tietoturvauhat ja pystytte varautumaan niihin organisaationa. Palvelu on oiva työkalu esimerkiksi organisaation tietoturvavastaavalle hallinnolliseen tietoturvaan, tietoturvan johtamiseen ja sertifioinnin tavoittelemiseen, sillä se opastaa käytännön työvaiheet tietoturvasta huolehtimiseen.

Huolehtimalla ajankohtaisesta tietoturvallisuuden hallinnasta, edistät myös organisaation brändiä vastuullisena toimijana. Palvelumme avulla voitte vastata sidosryhmien ja toimintaympäristön odotuksiin tai vaatimuksiin tietoturvallisuuden tasosta sekä sertifioinnista.

Autamme organisaatiotanne rakentamaan kattavan tietoturvan hallintajärjestelmän tarjoamalla valmiiksi suunnitellun paketin, jonka avulla tietoturvan hallinta saadaan alulle ja sille asetetaan selkeät työvaiheet. Työpajojen aikana kuvaamme ARC-ohjelmistoon seuraavat asiat:

- Järjestelmäsalkku ja tietovarannot.
- Tietoturvan toteutussuunnitelma ja -vuosikello.
- Tietoturvan hallinnan prosessikartta.
- Riskiluokat, tunnistetut riskit ja tietoturvapoikkeamat.
- Toimenpiteet mahdollista auditointia varten.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä. Vikatilanteissa otathan yhteyttä tekniseen tukeemme.