Toimintajärjestelmän rakentaminen

Toimintajärjestelmän rakentaminen -palvelu auttaa rakentamaan organisaatiollenne toimintajärjestelmän Arterin IMS-ohjelmistoon toimintaanne ohjaavien viitekehyksien tai standardien mukaisesti. Palvelu tukee järjestelmän käyttöönotossa, sekä helpottaa johdon sitoutumista heti alkumetreiltä.

Palvelun aikana etsitte ja määritätte asiantuntijamme tukemana toimintajärjestelmällenne rajaukset, jotta sen käyttö ja hyödyt pysyvät tarkoituksenmukaisina. Asiantuntijamme opastaa teitä dokumentaation kuvaamisessa osio kerrallaan. Palvelun aikana toimintajärjestelmään voidaan muun muassa määrittää toiminnan mittareita, kuvata organisaation prosesseja, kartoittaa riskejä ja luoda toimintaa ohjaavia dokumentteja juuri teidän tarpeenne mukaan. Lisäksi palvelu tarjoaa kattavan perehdytyksen IMS-ohjelmiston käyttöön.

Yhtenäisellä toimintajärjestelmällä tuotte lisää selkeyttä laadunhallintaan

Toimintajärjestelmän rakentamisen haasteina koetaan usein ajankäytölliset haasteet, sen käyttöönotto henkilöstötasolla, sekä itsenäisen työn vaiheet. Palvelun, sekä asiantuntijamme tuen avulla helpotetaan teidän ajankäytöllisiä haasteitanne, toimintajärjestelmän rakentamiseen liittyviä pulmia, sekä taataan paremmat valmiudet IMS-ohjelmiston käyttöön.

Toimintajärjestelmä koostuu dokumentaatiosta, kuten prosessikuvauksista ja ohjeista, sekä dokumentaation vaatimusten mukaisesta toiminnasta. Toimintajärjestelmän rakentaminen -palvelun avulla varmistatte selkeän dokumentaation luonnin ja sen hallinnan IMS-ohjelmiston sisällä. Lisäksi asiantuntijamme opastaa vinkit siihen, miten luotu toimintajärjestelmä ja IMS-ohjelmisto saadaan käyttöön koko henkilöstön tasolla. Palvelun jälkeen teillä on valmiudet kouluttaa ohjelmiston käyttöä koko organisaation tasolla.

Valmiin IMS-ohjelmistoon rakennetun toimintajärjestelmän avulla mahdollistatte dokumentaation saatavuuden, versionhallinnan sekä erilaiset muokkaus- ja hyväksyntäkäytännöt. Näitä kaikkia vaaditaan esimerkiksi ISO-standardeissa, ja ne luovat selkeyttä laadunhallintaan. Lisäksi niiden avulla vähennetään todennäköisyyttä, että esimerkiksi vanhentunutta ohjetta käytetään. Palvelun avulla varmistatte, että organisaatiossa on kuvattu miten tulisi toimia, ja että näin myös toimitaan.

IMSin avulla olemme vieneet yhteen paikkaan organisaation dokumentaation, ohjeistukset ja käsikirjat. – – Olemme hyödyntäneet IMSiä myös perehdytyksessä sekä ymmärtäneet sen avulla vielä enemmän toimintojemme kytköksistä toisiinsa – mitkä prosessit vaikuttavat mihinkin. -Teija Karjalainen, laatupäällikkö / Taitotalo

Asiakaskokemuksia

Malviala Oy

IMS-ohjelmiston avulla rakennettu toimintajärjestelmä vapauttaa työaikaa arvoa tuottavalle toiminnalle.

9Lives

IMS-ohjelmiston avulla kaikki 9Livesin toimipisteet mukaan ISO-laatustandardiin.

Kaikki asiakastarinat

Lataa toimintajärjestelmän rakentajan pikaopas

Oletteko pohtimassa toimintajärjestelmän rakentamista? Kiinnostaako laadunhallinta? Lataa itsellesi Toimintajärjestelmän rakentajan pikaopas työn tueksi.

Toimintajärjestelmän rakentaminen toteutetaan käytännönläheisesti Arterin asiantuntijan ohjaamana

Työpajat rakentuvat seuraavien teemojen ja IMS-ohjelmiston osioiden ympärille:

Toiminnan kuvaaminen

Käydään läpi prosessiosion käyttöä ja luodaan organisaatiolle oma prosessikartan luonnos. Teeman avulla henkilöstö hahmottaa paremmin roolinsa prosessikartalla ja prosesseissa.

Tiedonhallinta

Harjoitellaan käsikirjojen, dokumenttien ja linkitysten käyttöä ja luodaan toimintakäsikirjan sisällysluettelo, sekä dokumenttipuun rakenne. Teeman avulla helpotetaan tiedon etsimistä ja löytämistä ohjelmistossa.

Toiminnan seuranta

Harjoitellaan mittarien ja raporttien käyttöä luomalla raporttipohjia, esimerkkimittareita ja alkeistietoja. Työpajassa jaetaan myös vinkit henkilöstön osallistamiseen ja palkitsemiseen.

Riskienhallinta

Käydään läpi tehtävät-osion toimintoja, riskit-osion käyttöä, sekä riskienhallintaa. Työpajassa määritellään yhdessä asiantuntijan kanssa organisaation riskiluokat, riskien todennäköisyydet sekä niiden vaikuttavuudet. Tällöin luodaan yhtenäinen tapa kuvata ja ymmärtää riskejä.

Toimintajärjestelmän käyttöönotto

Viimeisenä vaiheena on jokaiselle organisaatiolle räätälöity koostekerta, jonka aikana jaetaan tarpeiden mukaan neuvoja ja vinkkejä järjestelmän käyttöönottoon ja ylläpitoon. Työpajassa luodaan myös käyttäjäryhmät sekä karkea käyttöönoton suunnitelma. Lopuksi jaetaan IMS-Tietokirja tukemaan ohjelmiston käytössä.

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile IMS-ohjelmistoa ilmaiseksi:

Lähettämällä hyväksyn, että antamani henkilötiedot tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.