Toimintajärjestelmän rakentaminen

Toimintajärjestelmän rakentaminen -palvelu auttaa sinua rakentamaan organisaatiollenne toiminta- tai laatujärjestelmän Arterin IMS-ohjelmistoon,  toimintaanne ohjaavien viitekehyksien tai standardien mukaisesti. Tämä palvelu tukee organisaatiotanne IMS-ohjelmiston käyttöönotossa ja auttaa niin johdon kuin koko organisaation sitouttamisessa laatuajatteluun. Alla näet tarkemman kuvauksen palvelun sisällöstä.

Toimintajärjestelmän rakentaminen, Arter Oy

Toimintajärjestelmän rakentaminen -palvelun sisältö

Toimintajärjestelmän rakentaminen -palvelu koostuu IMS-ohjelmiston osioiden ympärille luodusta kokonaisuudesta. Toimintajärjestelmän rakentaminen suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja tarvittaessa palvelun sisältöä voidaan laajentaa ja räätälöidä. Olemme kehittäneet IMS-ohjelmiston käyttöönottoa yhdessä asiakkaidemme kanssa yli 500 käyttöönoton kokemuksella.

Ohjelmiston käyttöönoton suunnittelu

Suunnittelet IMS-ohjelmiston käyttöönoton yhdessä Arterin konsultin kanssa. Suunnitteluvaiheessa käytte läpi projektin aikataulun, taustat, tavoitteet, vastuut, organisoinnin sekä viestinnän. Kesto 3 h.

Prosessit IMS-ohjelmistolla

Tässä osiossa käytte Arterin konsultin johdolla yhdessä läpi muun muassa prosessien perusteet, kolmisivutekniikan, IMS-ohjelmiston Prosessit-osion toiminnallisuudet sekä sen tarjoamat mahdollisuudet organisaatiolle. Lisäksi kuvaatte organisaationne prosessikarttaa. Kokonaisuuteen kuuluvat harjoitukset asiakkaan omilla sisällöillä. Kesto 6 h.

Käsikirjat ja dokumentit IMS-ohjelmistolla

Tässä osiossa käytte Arterin konsultin johdolla läpi IMS-ohjelmiston dokumenttien ja käsikirjan perusteet, toiminnallisuudet sekä osioiden tarjoamat mahdollisuudet organisaatiollenne. Lisäksi luotte rakenteen omalle dokumenttipuullenne. Kokonaisuuteen kuuluvat harjoitukset asiakkaan omilla sisällöillä. Kesto 6 h.

Mittarit IMS-ohjelmistolla

Tässä osiossa käytte Arterin konsultin johdolla läpi mittareiden perusteet, osion toiminnallisuudet ja mahdollisuudet. Lisäksi suunnittelette organisaationne mittariston rakennetta. Harjoitelette mittarien käyttöä luomalla esimerkkimittareita ja alkeistietoja hyödyntämällä. Harjoituksia tehdään asiakkaan omilla sisällöillä. Kesto 6 h.

Raportit IMS-ohjelmistolla

Tässä osiossa käytte Arterin konsultin kanssa läpi IMS-ohjelmiston Raportti-osion perusteet, osion toiminnallisuudet sekä sen luomat mahdollisuudet toimintanne kehittämisen tueksi. Lisäksi opettelette tekemään itse ohjelmistoon raporttipohjia. Kokonaisuuteen kuuluvat harjoitukset asiakkaan omilla sisällöillä. Kesto 6 h.

Riskit IMS-ohjelmistolla

Tässä osiossa käytte Arterin konsultin kanssa läpi riskienhallintaa sekä IMS-ohjelmiston Riskit-osion perusteet, osion toiminnallisuudet sekä sen luomat mahdollisuudet organisaation riskienhallinnassa. Osion tavoitteena on luoda asiakkaalle valmius määrittää oman organisaation riskiluokat, todennäköisyydet sekä vaikuttavuudet. Kokonaisuuteen kuuluvat harjoitukset asiakkaan omilla sisällöillä. Kesto 6 h.

Tilanneanalyysi

Tilanneanalyysissä Arterin konsultti käy läpi asiakkaan IMS-ympäristön. Tehdyt havainnot käydään läpi yhdessä ennalta sovitun henkilön kanssa. Osion tavoitteena on antaa ohjelmiston pääkäyttäjälle tai laatupäällikölle neuvoja, vinkkejä sekä tukea ohjelmiston käyttöön. IMS-ohjelmiston tilanneanalyysin suosittelemme toteutettavaksi esimerkiksi 6 kuukautta ohjelmiston käyttöönoton jälkeen. Kesto 2 h.

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile IMS-ohjelmistoa ilmaiseksi - kokeilu ei edellytä sitoutumista:

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Tutustu asiakaskokemuksiin

PRP-Plastic Oy

IMS-ohjelmisto teollisuuden muovituotteiden valmistajalla käytössä tukemassa ISO 9001 -sertifikaatin mukaista toimintaa.

Snellman

IMS-ohjelmisto tukemassa pitkäjänteistä laatutyötä. Ohjelmiston hyödyntäminen muun muassa omavalvonnassa, sertifikaattien haussa ja auditoinneissa.

Kaikki asiakastarinat

Yhtenäisellä toimintajärjestelmällä tuot lisää selkeyttä organisaation tai yrityksen laadunhallintaan - luot edellytykset toiminnan jatkuvalle kehittymiselle

Toimintajärjestelmän rakentamisen haasteina koetaan usein ajankäytölliset haasteet, sen käyttöönotto henkilöstötasolla, sekä itsenäisen työn vaiheet. Toimintajärjestelmän rakentaminen -palvelun ja asiantuntijamme tuen avulla helpotat organisaationne ajankäytöllisiä haasteita, toimintajärjestelmän rakentamiseen liittyviä pulmia, sekä luot paremmat edellytykset toimintajärjestelmän sekä IMS-ohjelmiston onnistuneeseen käyttöönottoon.

Toimintajärjestelmä koostuu työtä ohjaavasta dokumentaatiosta, ulkoisista ja sisäisistä vaatimuksista, kuten prosessikuvauksista, ohjeista sekä standardien vaatimuksista. Toimintajärjestelmän rakentaminen -palvelun avulla varmistat selkeän dokumentaation luonnin ja sen hallinnan IMS-ohjelmiston sisällä. Lisäksi asiantuntijamme antaa vinkkejä, kuinka luotu toimintajärjestelmä ja IMS-ohjelmisto saadaan käyttöön koko henkilöstön tasolla. Toimintajärjestelmän rakentamisen -palvelun jälkeen sinulla on valmiudet kouluttaa ohjelmiston käyttöä koko organisaation tasolla.

Valmiin IMS-ohjelmistoon rakennetun toimintajärjestelmän avulla mahdollistat dokumentaation saatavuuden, versionhallinnan sekä erilaiset muokkaus- ja hyväksyntäkäytännöt. Näitä kaikkia vaaditaan esimerkiksi ISO-standardeissa, ne luovat selkeyttä laadunhallintaan ja vähentävät vanhentuneen tiedon hyödyntämistä yrityksessä.

Palvelun avulla varmistat, että organisaatiossanne on kuvattu miten tulisi toimia ja että näin myös toimitaan. Samalla luot edellytykset organisaation toiminnan jatkuvalle kehitykselle eli muutokselle, joka tapahtuu laadun ehdoilla.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä. Vikatilanteissa otathan yhteyttä tekniseen tukeemme.