Blogi

IMS Raportit-osion monet käyttökohteet

Kouluttajan näkökulmasta IMS:n Raportit-osio jää usein muiden osioiden varjoon. Käyttöönoton yhteydessä organisaatiot keskittyvät lähinnä dokumentaation ja prosessien sisällöntuottoon. Koetaan, että erilaisten lomakkeiden ja niiden vaiheistuksen rakentaminen tehdään sitten toisessa aallossa, kun käyttökokemusta on kertynyt koko organisaatiolle. Niinpä käyttöönoton yhteydessä yleensä luodaan vain esimerkiksi auditointiin, reklamaatiokäsittelyyn tai työturvallisuushavaintoon liittyvä raporttipohja ja tätä tukeva mittaristo kuin malliksi mahdollisuuksista.

Kysymys, jonka asiakkaat minulle useasti esittävät on: ”Mitä kaikkea muuta Raportit-osion lomakkeilla ja vaiheistuksilla voidaan tehdä?” Hyvä asiakasta eteenpäin vievä vastaus riippuu organisaation toimialasta, toimintaympäristöstä ja arjen tarpeista.

Asiakkaiden käyttökohteet IMS Raportit-osiolle

Asiakkaat ovat olleet hyvinkin innovatiivisia lomakkeiden luojia vuosien aikana ja tehneet hyvin erilaisia lomakkeita juuri omiin tarpeisiinsa pohjautuen mm.

 • Projektihallinta (mm. kehitysprojekti, uuden tuotteen/ominaisuuden luonti)
 • Perehdytyslomake
 • Osaamiskartoitus (mm. henkilöstötesti ohjeistuksen ymmärryksestä)
 • Riskitunnistus ja -arviointi (lopputulos Riskit-osioon)
 • Lean-kehitys ja -seuranta (mm. Kanban ja 5S-seuranta)
 • Juurisyyanalyysi ja jatkuva parantaminen (mm. 8D)
 • Operatiivisen toiminnan raportointi (mm. asennustyö ja raaka-ainekulutusraportti)
 • ICT-palvelutilaus
 • Konerikko ja -huoltoseuranta
 • Asennustilaus
 • Tyytyväisyyskyselyt (mm. sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät)

Hyvä on myös muistaa, että IMS:iin tehdyt raporttipohjat voidaan oman henkilöstön lisäksi julkaista myös ulkopuolisille sidosryhmille käyttöön (FORMY-palvelu). Tällöin on mahdollista toteuttaa omalla ilmeellä olevia verkkosivuja, joista tiedot välittyvät automaattisesti teidän omalle IMS raporttipohjalle – ilman erillistä sisäänkirjautumista!

Innolla odotan myös uutta raportoinnin mobiiliaplikaatiotamme (MOF), joka avaa uusia mahdollisuuksia varsinkin ”kenttähenkilöstön” käyttöön, kun IMS lomakkeet kulkevat aina taskussa mukana. Esimerkiksi poikkeamat saadaan raportoitua heti niiden ilmaannuttua eikä vasta kun päästään näyttöpäätteen ääreen. MOF on blogin kirjoittamishetkellä testausvaiheessa.

Lopuksi muistinvirkistykseksi: Raportit osion käyttö on suoraviivaista. Näin teet IMS-ohjelmistton uuden raporttipohjan:

IMS Raportit-osion käyttö

Tarpeen kartoitukseen, vaiheistuksen suunnitteluun ja olennaisten tietojen tunnistamiseen kannattaa käyttää riittävästi aikaa ennen kuin aloittaa lomakkeen rakentamisen IMS Raportit-osiossa. Kun lomake on luotu, niin kannattaa varata riittävästi aikaa koekäytölle, jotta tyypilliset tarpeet saa kattavasti testattua. Lopuksi on mittariston tiedonviennin ja kuvaajien määrittelyn aika.

Kirjoittaja

Kouluttaja Jari Saalilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisessä pörssiyhtiössä mm. laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtajana, pääauditoijana sekä valmistuksen johtoryhmän jäsenenä. Jari on menestyksellisesti johtanut kymmeniä toiminnankehittämisen, riskienhallinnan ja turvallisuuden sekä jatkuvan parantamisen projekteja Suomessa ja ulkomailla.

Liittyvät materiaalit