Blogi

Mittariston rakentaminen IMS-ohjelmistossa

IMS-ohjelmiston mittaristo on kolmitasoinen,

  • alimpana ovat alkeistiedot,
  • joista muodostetaan laskukaavoilla mittareita.
  • Mittarit taas puolestaan sijoitetaan tasoihin.

Tasot voidaan nimetä vaikkapa tasapainotetun tuloskortin, Balanced Scorecard eli BSC:n, näkökulmien mukaan.

Mittari näyttää mitatun tiedon ajan funktiona. Mittarin x-akselilla on siis aina aika. Tämä siksi, että pystyisimme näkemään trendiä: miten mitattu asia kehittyy ajan kuluessa.

IMS-ohjelmisto mittarit ovat kolmitasoisia, Arter Oy

Mittarin tiedot

Ensin pitää määrittää, mitä halutaan mitata. Sen jälkeen on aika ryhtyä rakentamaan mittareita. Mittarin logiikan kannalta tärkein tieto on mittausväli, joka voi olla vaikkapa viikko, kuukausi tai vuosi. Mittarille on olennaista myös asettaa mittausyksikkö sekä tarvittaessa tavoite.

Mittari rakennetaan alhaalta päin

Ensin luodaan alkeistiedot. Sen jälkeen haluttuun tasoon ryhdytään rakentamaan mittareita laskukaavojen avulla.

Mittarin kaavarivillä voi alkeistiedon sijaan olla myös toinen mittari. Mittarilla ja mittaristolla on siis hierarkkinen rakenne.

Toimintajärjestelmässä mittarit ovat osa kokonaisuutta

Toimintajärjestelmä koostuu IMS-ohjelmistoon luodusta sisällöstä, jossa sisällöt linkittyvät yhteen. Tyypillisesti mittarit linkitetään Prosessi-osioon siten, että ne näkyvät vaiheidenkuvaustaulukossa Syntyvä ja jäljitettävä tieto -sarakkeessa. Tällöin mittaria pääsee tarkastelemaan halutessaan prosessikaaviota klikkaamalla.

Mittareiden ulkoiset lähteet IMS-ohjelmistossa

Mittarin tiedot on mahdollista hakea toisista tietokannoista, Excel-tiedostoista tai IMS-ohjelmiston täytetyistä raporteista. Suosittelen tutustumaan ylläpito-osion Tietolähteet -kohtaan ja miettiä, onko mittariston alkeistietojen päivittymistä mahdollista automatisoida. Toimintajärjestelmässä on tyypillisintä on luoda yhteyksiä Mittariston ja Raportit -osioiden välille.

Tietopankki IMS-ohjelmiston käyttäjän apuna

Arterin IMS- ja ARC-ohjelmiston käyttäjän tukena toimii Tietopankki asiakaspalvelun ja teknisentuen lisäksi. Tietopankkiin on viety erilaisia käytännön ohjeistuksia ohjelmistojen eri toiminnallisuuksista.

👉 Tutustu Tietopankkiin tästä: TIETOPANKKI

Tietopankki, IMS- ja ARC-ohjelmistot, Arter Oy

Opi parhaita käytäntöjä IMS-koulutuksissamme

Voit tutustua tuleviin IMS-koulutuksiimme koulutuskalenterissamme.

Minun tehtäväni on löytää tapoja, joilla voimme tukea asiakkaitamme toimintajärjestelmätyössä. Ole reippaasti yhteydessä, autan mielelläni sinua ja organisaatiotanne toimintajärjestelmä IMSsin parissa. Alta löydät yhteystietoni.

Suosittelemme sinulle:

👉 Miksi IMS-ohjelmiston Käsikirjat-osio on sekä yksinkertainen että toimiva? | blogi
👉 Miksi raportit-osiossa on niin paljon huomioitavaa? | blogi
👉 Millaisia vaiheita IMS-ohjelmiston käyttöönotossa on? | blogi

Kokeile veloituksetta kuinka IMS-ohjelmisto sopii yrityksenne tarpeisiin tilaamalla demo alta!

Tutustu lisää IMS-ohjelmistoon tilaamalla ilmainen demo!

Toimintajärjestelmä on ammattimaisen toiminnan lähtökohta. IMS-ohjelmiston avulla ylläpidätte laatustandardien mukaista liiketoimintaa.

Tilaa ohjelmiston demo ja tutustu!

Kirjoittaja

Liisamari Seppälä toimii Arterin asiakasvastaavana. Hän koordinoi IMS-koulutuksia ja auttaa organisaatioita kehittämään osaamistaan ohjelmistomme parissa. Liisamarin tehtävänä on löytää ne tavat, joilla voimme parhaiten tukea teitä eteenpäin toimintajärjestelmätyössä IMSin käyttöönoton jälkeen.

Liittyvät materiaalit

{# GA Library #}