EFQM-malli 2020 - 6 keskeistä muutosta

EFQM-malli 2020 – 6 keskeistä muutosta

EFQM-malli on globaali toiminnan kehittämisen viitekehys. Mallia käytetään itsearviointiin sekä ulkoisiin arviointeihin, joissa tunnistetaan vahvuuksia ja parantamisalueita sekä pisteytetään organisaation. EFQM-mallia ylläpitää ja kehittää European Foundation for Quality Management. Vaikka EFQM-malli on jo yli 25 vuotta vanha, se on pysynyt […]

Lue koko teksti
Hyvän mittarin ominaisuudet

Hyvän mittarin ominaisuudet

On olemassa jo kuluneita fraaseja, että ”sitä saat mitä mittaat” sekä ”mitä et voi mitata et voi johtaa”. Olivat fraasit kuinka kuluneita vaan, niin mittareilla on omalta osaltaan suuri vaikuttava osa yrityksen menestykseen, koska niitä käytetään tukena päätöksentekotilanteissa. Päätöksenteko on […]

Lue koko teksti
Kyvykkyydet ja skenaariot strategian toteuttamisessa

Kyvykkyydet ja skenaariot strategian toteuttamisessa

Strategian toteuttaminen voi olla joko mekaanista suorittamista, tai luovaa luovimista halki muuttuvien olosuhteiden. Parhaassa tapauksessa strategiakausi käydään läpi yhdistäen molempia ja ottaen mukaan myös organisaation kyvykkyydet ja skenaariot. Mekaanista suorittamista tai luovaa luovimista Mekaaninen suorittaminen tarkoittaa tässä tapauksessa perinteistä hanketyöskentelyä […]

Lue koko teksti