Blogi

Miten rakentaa organisaation QEHS-järjestelmä?

QEHS-lyhenteellä tarkoitetaan laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjärjestelmää. Mutta miten QEHS-järjestelmän rakentamista on järkevää lähteä edistämään?

ISO-standardit antavat hyvät viitekehykset QEHS-järjestelmän rakentamiseen eri näkökulmista:

 • laatujohtamisen ISO 9001,
 • ympäristön hallinnan ISO 14001,
 • terveyden ja turvallisuuden ISO 45001,
 • riskien hallinnan ISO 31000,
 • energianhallinnan ISO 50001
 • ja tietoturvan ISO 27001.

QEHS-toimintajärjestelmän sisältö

ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien mukaisen QEHS-järjestelmän on hyvä pitää sisällään seuraavien asioiden dokumentointia. 

QEHS-toimintajärjestelmän sisältö PDCA-mallin mukaan. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.

ISO-standardeja yhdistää 10-kohdan runko – hyödynnä sitä

ISO-standardeja yhdistää 10-kohdan runko:

 • Soveltamisala
 • Velvoittavat viittaukset
 • Termit ja määritelmät
 • Organisaation toimintaympäristö
 • Johtajuus
 • Suunnittelu
 • Tukitoiminnot
 • Toiminnot
 • Suorituskyvyn arviointi
 • Parantaminen

Kun yhden standardin vaatimukset on täytetty, muiden standardien vaatimukset ovat luontevia laajennuksia organisaation toimintajärjestelmään, eivät toisistaan irrallisia.

Loppujen lopuksi kyse on organisaation kehittämisestä ja vastuullisuudesta, jossa näkökulmat standardien vaatimusten ohjaamana täydentyvät toisiaan.

Tavoittele toimintajärjestelmää, jossa eri näkökulmat yhdistyvät ➡️ kuvaa organisaation toimintaa isossa kuvassa

QEHS-järjestelmän tavoitteena voi nähdä sen, että organisaatio pyrkii sujuvan toiminnan jatkeena

 • asiakastyytyväisyyteen,
 • henkilökunnan hyvinvointiin,
 • kestävään kehitykseen,
 • riskien vähentämiseen ja
 • liiketoiminnan menestykseen.

ISO-standardit antavat viitekehyksen toimintajärjestelmän rakentamiselle eli ison kuvan tunnistamiselle. 

Lisäksi tästä seuraa se etu, että tarvitaan vain yksi toimintajärjestelmä, jossa organisaation toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, mitataan, arvioidaan ja jatkuvasti parannetaan juuri nämä näkökulmat huomioiden.

Yksi vai monta ISO-standardia kerrallaan?

Toimintajärjestelmän rakentaminen alkaa organisaation sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien eli ekosysteemin hahmottamisesta. Keskeisten sidosryhmien odotukset ja tarpeet tulee ymmärtää ja ottaa huomioon.

 1. QEHS-toimintajärjestelmän rakentamisen polkua voi edetä jäsentyneesti standardi kerrallaan ja usein aloitus tapahtuu ISO 9001 -standardista.
 2. Usein ISO 14001 ja ISO 45001 -standardeja hyödynnetään ISO 9001 rinnalla.
 3. Lisäksi tänä päivänä tietoturvan hallintaan ja kehittämiseen liittyvä ISO 27001 -standardi on myös nostattanut suosiotaan.
 4. Asia riippuu organisaation omista tarpeista, joskus monta standardia on järkevää ottaa kerralla haltuun, joskus on hyvä aloittaa yhdellä.

Emme näe järkevänä toteuttaa jokaiseen standardiin omaa dokumentaatiotansa ja omia toimintatapojansa vaan suosittelemme aloittamaan yhdestä ja laajentamaan sitten muihin. Koska silloin huomaatte parhaiten asioiden riippuvuussuhteet ja toiminnan tehokkuus saavutetaan tekemistä yhdistelemällä.

Standardien avulla organisaatio rakentaa ison kuvan toiminnastaan

Kun organisaatio hyödyntää QEHS-järjestelmässä ISO-standardeja, tästä seuraa se etu, että tarvitaan vain yksi toimintajärjestelmä, jossa organisaation toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, mitataan, arvioidaan ja jatkuvasti parannetaan juuri nämä näkökulmat huomioiden.

Tällöin organisaatio dokumentoi toimintansa isossa kuvassa, standardeja ajatellen ISOssa kuvassa: Yksi järjestelmä yhdistää laatuun, ympäristöön, turvallisuuteen, energiatehokkuuteen ja tietoturvaan liittyvät tekijät yhteen toimintajärjestelmään.

Otetaan esimerkkinä standardien nostamat politiikat, vastuut, riskit, tavoitteet, resurssit, viestintä, tiedon hallinta, prosessit, mittaus, auditoinnit, katselmukset tai palautteet, jotka kaikki voidaan käsitellä yhdessä järjestelmässä samoin käytäntein kontekstista riippumatta.

ISO-standardit tarjoavat viitekehyksen toimintajärjestelmälle, mutta standardien viisaus piilee niiden soveltamisen taidossa

ISO-standardit on kirjoitettu vaatimusten muotoon – mitä tulee tehdä tai mitä on otettava huomioon. Mitään tiukkoja toimintaohjeita standardit eivät kuitenkaan anna.

Standardien tavoite ei ole yhtenäistää niitä hyödyntävien organisaatioiden toimintaa vaan ISO-standardien tulkinnasta on läydettävä omat organisaatiokohtaiset kilpailutekijänsä.

Standardien hyödyntämisen viisaus ja taito piilee niiden asettamien vaatimusten soveltamisessa eli siinä millaiset toimintatavat organisaatio määrittää standardien vaatimuksiin.

IMS-ohjelmistoon on saatavilla valmiit rakenteet QEHS-toimintajärjestelmän rakentamiselle

IMS-ohjelmisto on selainpohjainen toimintajärjestelmän alusta ja sinne luodut laadunhallintajärjestelmän ja toimintajärjestelmän pohja helpottavat organisaatioita rakentamaan heidän omiin tarpeisiinsa sopivan laadunhallinta- tai QEHS-järjestelmän.

Tutustu tarkemmin palveluihimme:

Laatujärjestelmä-pohja vastaa ISO 9001 -standardin edellytyksiin.
Toimintajärjestelmä-pohja vastaa ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 edellytyksiin.

3 tapaa ottaa IMS-ohjelmisto käyttöön. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.
Lue lisää aiheesta:

👉 Mitä on laadunhallinta IMS-ohjelmistolla | blogi + webinaari
👉 3 tapaa ottaa IMS-ohjelmisto käyttöön | blogi
👉 Tavoitteena sertifioitu toimintajärjestelmä | blogi

Onko QEHS-järjestelmän rakentaminen ajankohtaista? Jätä meille yhteydenottopyyntö niin kerromme sinulle lisää, miten me voisimme auttaa.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä. Vikatilanteissa otathan yhteyttä tekniseen tukeemme.

Kirjoittaja

Ossi on toinen Arter Oy:n perustajista, hän toimi Arter Oy:n toimitusjohtajana kesäkuuhun 2023 asti. Työuransa aikana hän toimi yrittäjyyden lisäksi työpäällikön, konsultin ja pääarvioijan tehtävissä. Tärkeänä hän pitää tulosvetoista kehittämistä, yrityksen kasvua ja toiminnan tehostamista.

Liittyvät materiaalit