Arter Podcast Palvelujohtaminen kokonaisuutena

Palvelujohtaminen kokonaisuutena

Miten määrittelisit termin palvelujohtaminen? Miten palvelujohtaminen ja palvelumuotoilu liittyvät toisiinsa? Entä miten palveluiden johtamisessa voidaan tarkastella sisäistä ja ulkoista laatua? Lokakuun Laatulöpinät-jaksossa syvennymme palvelujohtamiseen. Palvelujohtaminen kokonaisuutena -podcast tarkastelee aihetta monesta eri näkökulmasta. Lähtökohtana palvelujohtamisessa voidaan pitää organisaation palveluiden tunnistamista ja […]

Lue koko teksti
Roadmap-osion myötä ARC kehittyy strategiatyökaluna

Roadmap-osion myötä ARC kehittyy strategiatyökaluna

Arterin ARC-ohjelmisto on kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ja hallinnan työkalu, joka mahdollistaa organisaation rakenteiden ja niiden välisten yhteyksien kuvaamisen visuaalisesti. Keskeisenä osana kokonaisarkkitehtuuria ja sen kuvaamista on organisaation strategia. Kesällä julkaistun roadmap-osion myötä ARCin kyvykkyys toimia strategian jalkautuksen välineenä onkin kasvanut merkittävästi! […]

Lue koko teksti
Palveluiden laadun mittaaminen

Palveluiden laadun mittaaminen

Palvelujohtamisessa olennaista on asiakkaan kokeman palvelun arvon ja laadun tuottaminen sekä sen ylläpitäminen. Tämä totta kai vaatii myös toiminnan seurantaa. Miksi palveluiden laatua kannattaa mitata? Ne hetket, joissa asiakas on vuorovaikutuksessa organisaation kanssa ovat ratkaisevia, niin kutsuttuja totuuden hetkiä. Organisaatiolla […]

Lue koko teksti
Lataa ilmainen Lean arvovirtakuvaus pikaopas

Lean arvovirtakuvaus pikaopas

Haluatko oppia ymmärtämään ja totetuttamaan arvovirtakuvausta, yhtä leanin perustyökaluista ? Lataa itsellesi Arterin Lean arvovirtakuvaus pikaopas.  Arvovirtakuvaus (Value Stream Mapping) eli VSM on yksi leanin perustekniikoista prosessien tehokkuuden arvioimiseen ja niiden kehittämiseen. Se on erinomainen työkalu leaniin tutustujalle, koska sitä […]

Lue koko teksti
Tavoitteena sertifioitu toimintajärjestelmä

Tavoitteena sertifioitu toimintajärjestelmä

Kannattaako toimintajärjestelmä sertifioida? Kohtaan usein tätä pohdintaa asiakkaiden kanssa työskennellessäni. Sertifioinnissa, kuten kaikissa muissakin kehityshankkeissa, on plussia ja miinuksia. Hyvällä valmistautumisella ja pohjatyöllä sertifiointiprojektista on saatavilla laajamittaista hyötyä. Joitakin asioita on kuitenkin syytä pohtia organisaatiossa ennen sertifiointiprojektin aloittamista. Mistä tarve […]

Lue koko teksti