Blogi

PDCA-malli käytännössä

PDCA eli Plan, Do, Check, Act tai kotoisammin suunnittele, toteuta, tarkista, korjaa on yksi laadunhallinnan kivijalkoja ja on ollut sitä jo 1950-luvulta alkaen.

Laatupäällikön työ on pitää PDCA-malli pyörimässä

PDCA-syklistä tai Demingin laatuympyrästä lähtöisin oleva ajattelu on edelleen kaiken laatutyön, laatumallien ja standardien taustalla. Laatupäällikön tehtäväksi usein jää pitää PDCA-ympyrä pyörimässä organisaation eri tasoilla.  

Näin PDCA-malli toimii käytännössä:  

Plan – Suunnittele  

Tunnista toiminto, jossa on parantamisen varaa ja aseta selkeä mitattavissa oleva parannustavoite. Esimerkkejä mitattavissa olevista tavoitteista voivat olla tehtäviin käytetyn ajan vähentäminen, virheiden vähentäminen, toiminnan standardisointi vaihtelun vähentämiseksi. Suunnittele, kuinka saavutat nämä asetetut tavoitteet. 

Do – Toteuta 

Toteuta suunnitelmasi kuten olit sen suunnitellut.  

Check – Tarkista 

Vertaa tuloksiasi asettamiisi mittareihin ja arvioi, olivatko suunnitelmasi ja toteutuksesi tehokkaita. Laatua ei voida kehittää ilman arviointia. Toistuvat arvioinnit mahdollistavat vertailun ja seurannan. 

Act – Korjaa 

Jos suunnitelmasi oli arviosi mukaan tehoton, tarkista se ja toista prosessi. Jos suunnitelmasi oli tehokas, tee siitä osa jokapäiväistä tekemistä. 

Toista prosessi ja jatka kohti toiminnan jatkuvaa parantamista. Niin tekevät lukuisat muutkin laatuihmiset, koska PDCA-malli on ansainnut paikkansa laadunhallinnan ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kivijalkana.  

PDCA-malli, Arter Oy
PDCA-malli. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.

PDCA-malli ISO 9001 -standardin edellytysten mukaan

Alla kuvan muodossa se, miten laadunhallintaan ja ISO 9001 -standardin edellytyksiin voi vastata PDCA-syklin mukaisesti. Tumman sinistä tekstiä sisältävät laatikot ovat ISO 9001 -standardin vaatimuksia ja harmaalla olevat tekstit taas suosituksiamme laatutyön tueksi.

Alla olevan kuvan peritaatteet ovat otettu Arterin IMS-ohjelmistossa sijaitsevasta ISO 9001 -templatesta. Tutustu tarkemmin ISO 9001 -templateen tästä. 

PDCA-malli käytännössä - ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallinta, Arter Oy
PDCA-malli käytännössä – ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallinta. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.

Miksi yksinkertainen malli – PDCA – toimii yhä niin hyvin?  

Yksi selitys on varmasti sen selkeydessä ja kansantajuisuudessa.

PDCA-ympyrä on tehokas tapa tehdä näkyväksi laadunhallinnan keskeistä periaatetta jatkuvaa parantamista, tai japaninkielisellä lean-terminologialla ilmaistuna Kaizenia.   

Jatkuva parantaminen on laadukkaan tekemisen polttoainetta, koska ilman sitä toiminta alkaa pikkuhiljaa rappeutumaan ja kilpailijat saavat laadullista etumatkaa.

Tämä johtuu pienistä, jokapäiväisistä ongelmista, joita korjataan purkkaratkaisuilla. Näiden ylläpitäminen taas vaatii ylimääräistä työtä.

Laatupäällikön tehtävänä onkin luoda kehittämistä ja oppimista tukeva ilmapiiri, jossa toiminnan toistuvan arvioinnin kautta ollaan valmiita ajattelemaan uudella tavalla. Ja tässä työssä PDCA on erinomainen apuväline.  

Vaikka PDCA-malli on tunnettu erityisesti laadunhallinnassa, on jatkuvan kehittämisen mallista hyötyä muissakin yhteyksissä kuin vain laadunhallinnassa. Sovella mallia alla olevan kuvauksen mukaisesti ja kehitä organisaation toimintaa visionne mukaiseen suuntaan.

Suosittelen sinulle näitä sisältöjä:

👉 11 vinkiiä ketterään laadunhallintaan | blogi
👉 Laatukulttuurin kehittämisessä pelkkä vaatimusten täyttäminen ei riitä | blogi
👉 Liiketoiminnan kehittäminen alkaa dokumentaation hallinnasta ja toiminnan kuvaamisesta | blogi

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit