Snellman

Laadunhallinta on pitkäjänteistä työtä

Snellmanin juuret ulottuvat 1950 luvulle, jolloin lihanjalustustoiminta on alkanut makkaroiden parista Snellmanin veljeksien toimesta. Jo yrityksen alkuajoista lähtien tuotteiden laatu on ollut toiminnan keskiössä ja sen eteen organisaatiossa tehdään pitkäjänteistä työtä. Snellmanin konsernissa työskentelee noin 1700 ammattilaista ja konsernin toiminta jaotellaan lihanjalostamiseen ja valmisruokaan.

Asiakastarina tiivistetysti:

  • LÄHTÖTILANNE: Toiminnan ensimmäisen sertifikaatin myötä, tarve syntyi järjestelmälle, jonka avulla auditointeihin ja seuranta-arvioihin voitaisiin valmistautua standardeihin sopivalla tavalla.
  • RATKAISU: IMS-ohjelmisto, jonne on rakennettu prosessipuu kuvaamaan organisaation toimintaa, omavalvonnan rakentaminen IMS-ohjelmistoon sekä toiminnanohjausjärjestelmän dokumentaatioiden linkitys kokonaisuudessaan IMSiin. Myös koko organisaatiota koskevat ohjeistukset on viety IMSiin.
  • TULOKSET: IMS on helpottanut sertifikaattien hakua, auditointeihin ja seuranta-arviointeihin valmistautumista. Myös omavalvonnan kaksikielisyyden ylläpitäminen on sujuvaa ohjelmiston toiminnallisuuksien avulla. IMS-ohjelmisto on tuonut helpotusta ja sujuvuutta asiakkaamme arkeen.

Lähtötilanne

Snellmanin toimintaa ohjaavat sertifikaatit ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001 ja elintarviturvallisuusstandardi FSSC 22000.

Ensimmäisen sertifikaatin haun aikaan organisaatiosta puuttui vielä oma toimintajärjestelmä ja dokumentaatiota kerättiin yhteen hajanaisista paikoista – työntekijöiden omilta koneilta.

Ensimmäisen sertifioinnin myötä, meille tuli tarve järjestelmälle, josta saisimme hyötyä sertifikaattien auditointeihin ja seuranta-arviointeihin. IMS toimintajärjestelmänä vastaa hyvin standardien prosessimaiseen ajattelutapaan”, kertoo laatujärjestelmäpäällikkönä toimiva Raija Lillqvist.

Kuva_Snellman_Rami_Lehtola_seuranta
Kuva: Snellman / Rami Lehtola

Ratkaisu

Snellman otti SaaS-pohjaisen toimintajärjestelmän alustan IMSin käyttöönsä 2012.

Toimintajärjestelmän alustan avulla asiakkaamme on:

  • Rakentanut prosessipuun, josta löytyy organisaation toiminnot.
  • Linkittänyt toiminnanohjausjärjestelmänsä dokumentaatiot kokonaisuudessaan IMSiin.
  • Omavalvonta on rakennettu IMSiin – kaikki dokumentaatio on sähköisenä.
  • Helpottanut sertifikaattien hakua, auditointeihin ja seuranta-arviointeihin valmistautumista.

Tulokset

Toimintajärjestelmän avulla sertifikaattien haku, auditoinnit sekä seuranta-arviointeihin valmistautuminen on helpottunut.

Myös laadunhallinta selkeytyi ja IMSin käyttö on jalkautettu koko organisaatioon.

IMSin helppokäyttöisyys näkyy meidän arjessa, ohjelmistosta on helppo lähteä etsimään tietoa, mikäli ei suoraan tiedä mistä tarvitsemaansa tietoa tulisi lähteä etsimään. IMSin helpon etusivun kautta tietoa on kätevää etsiä”, Raija Lillqvist kertoo.

Omavalvonnan dokumentaatio on rakennettu asiakkaan tarpeen mukaan IMSiin kaksikielisenä, suomeksi ja ruotsiksi. Snellmanin laatujärjestelmäpäällikkönä toimiva Raija kertoo myös englannin kielen tulevan pikku hiljaa mukaan toimintaan.

Dokumentaation kieliversioiden hyödyntäminen IMSissä on ollut toiminnallemme tärkeää, sillä omavalvonta on tärkeä osa tuotannon arkea. Omavalvonnan hoitaminen omalla äidinkielellä on merkittävä asia määritellyn toimintamme kannalta ja eri kieliversiot IMSissä tukevat tätä erinomaisesti.” Raija painottaa.

Kun dokumentaatio on olemassa omalla äidinkielellä virheiden tai väärinymmärrysten määrä pienenee.

Raija kertoo IMSin olevan selkeä kieliversioiden suhteen: oikea ja ajantasainen dokumentaatio on kaikkien ulottuvilla ja kieliversioiden hallinta on helppoa.

IMSin käyttö on helpottanut ja sujuvoittanut arkeamme huomattavasti. Toimintajärjestelmän alustaan on viety omavalvonnan lisäksi koko konsernia koskevat ohjeistukset, kuten HR-asioihin ja perehdytykseen liittyvät ohjeistukset.” Raija Lillqvist sanoo.

Kuva_Snellman_Rami Lehtola_tuotantolinja
Kuva: Snellman / Rami Lehtola

Aiheeseen liittyvää