QF-koulutukset

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus – 3 pv

Ilmoittaudu koulutukseen

Seuraava toteutus 11.9., 9.10. ja 6.11.2024.

Hanki valmiudet toimia laatu- tai kehityspäällikön roolissa

Liiketoiminnan kehittäminen vaatii ideoita, taustatietoja ja tavoitteita sekä systemaattista tekemistä ja oman toimintaympäristön ja sidosryhmien vaatimusten ja odotusten tuntemista.

Lisäksi henkilöstön osallistaminen laadunhallintaan ja kehittämiseen edellyttää innostavaa ja kannustavaa otetta laatu- tai kehityspäällikön roolissa työskentelevältä.

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennuksen avulla:

 • Saat hyvät valmiudet laatu- ja kehityspäällikkönä toimimiseen. 
 • Opit miten laadunhallinta, työturvallisuus sekä ympäristöasiat liittyvät liiketoiminnan kehittämiseen. 
 • Opit millaisessa roolissa organisaation henkilöstö, prosessit ja teknologian hyödyntäminen on kehitystyössä.
 • Opit jatkuvan parantamisen toimintamalleja.
 • Pääset perehtymään tuloksellisen toiminnan tekijöihin.
 • Saat toimivia kehittämisen malleja, työkaluja ja välineitä ja opit hyviä käytäntöjä.
 • Saat avun muutosten hallintaan.
 • Tässä koulutuksessa opit ja verkostoidut muiden osallistujien kanssa!

Koulutuksen oppimismenetelmät

 • Koulutus on kolmipäiväinen, ja se koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista.
 • Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia.
 • Kurssipäivien päätteeksi pohjustetaan välitehtävät, jotka osallistujat valmistelevat päivien välissä.
 • Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.
 • Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja ja työpohjia toimittaja-arvioinnin ja organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön sekä hinnoitteluun alta ja varaa paikkasi koulutukseen.

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus on paras käymäni koulutus laatuaiheisiin liittyen. Erinomainen kattavuus kaikkia laatupäällikön toimenkuvaan kuuluvia osa-alueita, loistava kouluttaja, kattavat koulutusmateriaalit. Sain käyttööni hyvin konkreettisia työkaluja laatupäällikön tehtävieni hoitoon. Koulutus on auttanut omien tavoitteiden asettamisessa ja hahmottamaan paremmin oman työni pitkäjänteisyyttä. Kiitos hyvin vedetystä koulutuksesta! – Anastasia Lappalainen/ Development Manager

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma ja tavoitteet
Miten laadunhallinta tukee liiketoimintaa ja menestystä?
 • Tuotteen/palvelun, toiminnan ja tulosten näkökulma
 • Laadun suunnittelu, ohjaus, varmistaminen ja johtaminen
 • Hyödyt ja mahdollisuudet
 • Käsitteet, määritelmät ja periaatteet
Miten asiakaslähtöisyys muuttuu käytännöksi?
Miten luoda, ylläpitää ja kehittää toimintajärjestelmää?
 • Strategiset aikomukset ja sidosryhmien odotukset/vaatimukset hallitaan
 • Toiminnan yhtenäistäminen ja vakiointi
 • Tiedon tuottaminen ja vastauksen antaminen
 • Toimintakäsikirja, työnkulut, tiedonhallinta, mittaaminen ja palautteen hallinta
 • Riskienhallinta
 • Viitekehyksien huomioiminen mm. ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2015, EFQM
Miten standardit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO/DIS 45001:2016 ohjaavat järjestelmällisyyttä ja kehitystyötä?
 • Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä
12:00
Lounastauko
13:00
Miten kytkeä ympäristö- ja työturvallisuus luontevaksi osaksi toimintajärjestelmää?
 • Ympäristönäkökohdat, vaarat ja haitalliset tekijät
 • Ympäristövaikutusten merkittävyys ja riskien arviointi
 • Lakisääteiset vaatimukset
 • ViranomaisvelvoitteetDokumentit, tiedostot ja tallenteet
 • Häiriö- ja hätätilanteet
 • Ulkopuolinen työvoima
 • Ympäristö- ja turvallisuusmittarit
 • Hankinnat
 • Yhdistää ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä luontevasti muihin järjestelmiin
 • Ympäristö- ja turvallisuusarvioinnit
 • Palautemenettelyt
 • Johdon katselmus
Mitä on riskienhallinta?
 • Käsitteet, määritelmät ja periaatteet
 • Tunnistus ja arviointi
 • Riskienhallinnan keinot
 • Tilanteen seuranta ja vahingoista oppiminen

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

Välitehtävän pohjustus

16:00
Koulutuspäivä päättyy
9:00
Päivän avaus

Välitehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

Miksi prosessilähtöinen toimintatapa?
 • Hyödyt ja mahdollisuudet
 • Tunnistus, prosessikartta ja arkkitehtuuri
 • Kuvaus ja määrittely
 • Ohjaus, mittaus ja tuloskunto
 • Prosessin omistajuus ja linjavastuut, vuorovaikutus
Millainen laatu- ja kehityspäällikön tehtäväkenttä?
 • Mitä ominaisuuksia laatupäällikkö tarvitsee?
 • Suunnittelija, valvoja ja ohjaaja
 • Innostaja, kannustaja ja hengenluoja

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

12:00
Lounastauko
13:00
Miten hallita muutoksia?
 • Ihmisten hyvä johtaminen
 • Viestintä
 • Asian tai idean myyminen
 • Riskien arviointi
Miten soveltaa ja hyödyntää tietoteknisiä ratkaisuja?
 • Rakentamisen ja kehittämisen alustat
 • Johtamisen, toiminnan ja ICT:n tasapainoinen kehittäminen
 • Tietovarastojen, järjestelmien ja infrastruktuurin yhteentoimivuus
 • Kokonaisarkkitehtuuri

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

Välitehtävän pohjustus

16:00
Koulutus päättyy
9:00
Päivän avaus

Välitehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

Miten luoda organisaation arviointivalmiudet?
 • Sisäinen auditointi
 • Itsearviointi
 • Toimittaja-arviointi
 • Prosessien arviointi
Miten mitata organisaatiota ja toimintaa tasapainoisesti?
 • Mitattavien tekijöiden tunnistaminen
 • Mittariston rakenne, näkymät ja rakentaminen
 • Tavoitteet, toimintasuunnitelmat ja seuranta
 • Tulosten analysointi, johtopäätökset ja toimenpiteet
Miten hallita tehtävät ja projektit?
 • Indikaattorit
 • Tehtävät, vastuut, aikataulu ja seuranta
 • Priorisointi ja yhdistäminen

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00
Lounastauko
13:00
Miten kehittää toimintaa ja prosesseja jatkuvasti?
 • Ongelma-, menetelmä- ja tavoitelähtöinen kehittäminen
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen asiakkaan kanssa
Miten kerätä ja hyödyntää erilaiset palautteet?
 • Tunnistus, kirjaus ja korjaavat toimenpiteet
Miten hyödyntää ongelmanratkaisun ja juurisyyanalyysin käytäntöjä?
 • Merkitys
 • Toimintamallit
 • Työkalut ja tekniikat
 • Käyttöönotto

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Miten jatkaa tästä?

Koulutuksen yhteenveto

16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 € + alv / hlö. Hinta sisältää koulutuspäivät ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

KE 11.09.2024 09:00 - 16:00 Helsinki

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus – 3 pv – 11.9., 9.10. ja 6.11.2024

Taitotalo
Valimotie 8
Helsinki
1500 € + ALV

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.