QF-koulutukset

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus – 3 pv – 16.9., 7.10. ja 8.11.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kehitystyö vaatii ideoita, taustatietoja ja tavoitteita. Innostava ja kannustava ote on suureksi hyödyksi niin, että henkilöstö pääsee kiinni laadunhallintaan ja menestyksen tekijöihin. Kun toiminta on suunnitelmallista, asiat tehdään kerralla oikein, hyvällä asiakaspalvelulla ja ammattinsa osaavan henkilöstön toimesta niin tulokset näkyvät kysynnässä, asiakastyytyväisyydessä ja kannattavuudessa.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kolmipäiväinen, ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Kurssipäivien päätteeksi pohjustetaan välitehtävät, jotka osallistujat valmistelevat päivien välissä. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.

Tässä koulutuksessa opit ja verkostoidut muiden osallistujien kanssa!

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä toimittaja-arvioinnin ja organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Ilmoittautumalla hyväksyt, että henkilötietosi tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

Näin Arterin etäkoulutukset toimivat käytännössä:

 • Koulutus tapahtuu videoyhteyden kautta. Näin kouluttaja ja opiskelijat pääsevät olemaan aidossa vuorovaikutuksessa keskenään pidemmänkin matkan päästä.
 • Kaikille osallistujille lähetetään linkki, jonka kautta he pääsevät mukaan koulutukseen. Tämä ei vaadi erillisten ohjelmien asentamista tietokoneelle.
 • Opetus tapahtuu klo 9-16 välillä. Koulutuksesta pidetään joitakin noin 10 min taukoja ja lisäksi tunnin mittainen lounastauko.
 • Osallistujat saavat käyttöönsä kattavan sähköisen kurssimateriaalin opiskelun tueksi.

Miksi osallistua

 • Saat hyvät valmiudet laatu- ja kehityspäällikkönä toimimiseen
 • Pääset perehtymään tuloksellisen toiminnan tekijöihin
 • Saat kehittämisen malleja, työkaluja ja välineitä
 • Opit jatkuvan parantamisen polkuja
 • Opit hyvistä käytännöistä
 • Saat avun muutosten hallintaan

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus on paras käymäni koulutus laatuaiheisiin liittyen. Erinomainen kattavuus kaikkia laatupäällikön toimenkuvaan kuuluvia osa-alueita, loistava kouluttaja, kattavat koulutusmateriaalit. Sain käyttööni hyvin konkreettisia työkaluja laatupäällikön tehtävieni hoitoon. Koulutus on auttanut omien tavoitteiden asettamisessa ja hahmottamaan paremmin oman työni pitkäjänteisyyttä. Kiitos hyvin vedetystä koulutuksesta! – Anastasia Lappalainen/ Development Manager

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma ja tavoitteet
Miten laadunhallinta tukee liiketointaa ja menestystä?
 • Tuotteen/palvelun, toiminnan ja tulosten näkökulma
 • Laadun suunnittelu, ohjaus, varmistaminen ja johtaminen
 • Hyödyt ja mahdollisuudet
 • Käsitteet, määritelmät ja periaatteet
Miten asiakaslähtöisyys muuttuu käytännöksi?
Miten luoda, ylläpitää ja kehittää toimintajärjestelmää?
 • Strategiset aikomukset ja sidosryhmien odotukset/vaatimukset hallitaan
 • Toiminnan yhtenäistäminen ja vakiointi
 • Tiedon tuottaminen ja vastauksen antaminen
 • Toimintakäsikirja, työnkulut, tiedonhallinta, mittaaminen ja palautteen hallinta
 • Riskienhallinta
 • Viitekehyksien huomioiminen mm. ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2015, EFQM
Miten standardit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO/DIS 45001:2016 ohjaavat järjestelmällisyyttä ja kehitystyötä?
 • Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä
12:00
Lounastauko
13:00
Miten kytkeä ympäristö- ja työturvallisuus luonotevaksi osaksi toimintajärjestelmää?
 • Ympäristönäkökohdat, vaarat ja haitalliset tekijät
 • Ympäristövaikutusten merkittävyys ja riskien arviointi
 • Lakisääteiset vaatimukset
 • ViranomaisvelvoitteetDokumentit, tiedostot ja tallenteet
 • Häiriö- ja hätätilanteet
 • Ulkopuolinen työvoima
 • Ympäristö- ja turvallisuusmittarit
 • Hankinnat
 • Yhdistää ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä luontevasti muihin järjestelmiin
 • Ympäristö- ja turvallisuusarvioinnit
 • Palautemenettelyt
 • Johdon katselmus
Mitä on riskienhallinta?
 • Käsitteet, määritelmät ja periaatteet
 • Tunnistus ja arviointi
 • Riskienhallinnan keinot
 • Tilanteen seuranta ja vahingoista oppiminen

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

Välitehtävän pohjustus

16:00
Koulutuspäivä päättyy
9:00
Päivän avaus

Välitehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

Miksi prosessilähtöinen toimintatapa?
 • Hyödyt ja mahdollisuudet
 • Tunnistus, prosessikartta ja arkkitehtuuri
 • Kuvaus ja määrittely
 • Ohjaus, mittaus ja tuloskunto
 • Prosessin omistajuus ja linjavastuut, vuorovaikutus
Millainen laatu- ja kehityspäällikön tehtäväkenttä?
 • Mitä ominaisuuksia laatupäällikkö tarvitsee?
 • Suunnittelija, valvoja ja ohjaaja
 • Innostaja, kannustaja ja hengenluoja

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

12:00
Lounastauko
13:00
Miten hallita muutoksia?
 • Ihmisten hyvä johtaminen
 • Viestintä
 • Asian tai idean myyminen
 • Riskien arviointi
Miten soveltaa ja hyödyntää tietoteknisiä ratkaisuja?
 • Rakentamisen ja kehittämisen alustat
 • Johtamisen, toiminnan ja ICT:n tasapainoinen kehittäminen
 • Tietovarastojen, järjestelmien ja infrastruktuurin yhteentoimivuus
 • Kokonaisarkkitehtuuri

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

Välitehtävän pohjustus

16:00
Koulutus päättyy
9:00
Päivän avaus

Välitehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

Miten luoda organisaation arviointivalmiudet?
 • Sisäinen auditointi
 • Itsearviointi
 • Toimittaja-arviointi
 • Prosessien arviointi
Miten mitata organisaatiota ja toimintaa tasapainoisesti?
 • Mitattavien tekijöiden tunnistaminen
 • Mittariston rakenne, näkymät ja rakentaminen
 • Tavoitteet, toimintasuunnitelmat ja seuranta
 • Tulosten analysointi, johtopäätökset ja toimenpiteet
Miten hallita tehtävät ja projektit?
 • Indikaattorit
 • Tehtävät, vastuut, aikataulu ja seuranta
 • Priorisointi ja yhdistäminen

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00
Lounastauko
13:00
Miten kehittää toimintaa ja prosesseja jatkuvasti?
 • Ongelma-, menetelmä- ja tavoitelähtöinen kehittäminen
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen asiakkaan kanssa
Miten kerätä ja hyödyntää erilaiset palautteet?
 • Tunnistus, kirjaus ja korjaavat toimenpiteet
Miten hyödyntää ongelmanratkaisun ja juurisyyanalyysin käytäntöjä?
 • Merkitys
 • Toimintamallit
 • Työkalut ja tekniikat
 • Käyttöönotto

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Miten jatkaa tästä?

Koulutuksen yhteenveto

16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Kouluttaja Jari Saalilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisessä pörssiyhtiössä mm. laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtajana, pääauditoijana sekä valmistuksen johtoryhmän jäsenenä. Jari on menestyksellisesti johtanut kymmeniä toiminnankehittämisen, riskienhallinnan ja turvallisuuden sekä jatkuvan parantamisen projekteja Suomessa ja ulkomailla.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivät ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

TO 16.09.2021 09:00 - 16:00 Online

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus – 3 pv – 16.9., 7.10. ja 8.11.

Online 1500 € + ALV

Kysy lisää


Markus vastaa Arterin asiantuntijapalveluista. Hän on taustaltaan laadunhallinnan ja johtamisjärjestelmien konsultti, jolla on kokemusta myös kansainvälisen innovaatiokilpailun järjestämisestä. Markuksen mielestä laatu on hauskaa ja hän toivoo myös asiakkaiden ajattelevan samoin. Sertifikaattihyllyltä häneltä löytyy niin Lean Six Sigma Green Belt, viiden tähden Excellence Finland -arvioijasertifikaatti kuin EFQM:n akkreditoima arvioijakouluttajapätevyys. Vapaa-ajalla (ja välillä töissäkin) hän harrastaa perheen kanssa lautapelejä, ruoanlaittoa sekä kauhuelokuvia.